اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر

اعطای فرزندخواندگی
به دختران مجرد و زنان بدون شوهر

خرید

فهرست اختصاری مطالب:

فصل اول: کلّیات

1-1- چکیده
1-2- مقدمه
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

فصل دوم: مبانی نظری
2-1- تاریخچه
2-2- تعاریف
2-3- پیشینه فرزندخواندگی

فصل سوم: بررسی حق سرپرستی دختران مجرد و زنان بدون شوهر
3-1- پیشگفتار
3-2- مبحث اول: پیشینه قانونی و عرفی اعطای حق فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر
3-3- مبحث دوم: پیشینه شرعی و بررسی فقهی اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بی‌شوهر
3-4- مبحث سوم: سیر تصویب
3-5- مبحث چهارم: مقایسه بند (ج) با قوانین سابق داخلی درخصوص حق سرپرستی دختران مجرد و زنان بی‌شوهر
3-6- مبحث پنجم: ویژگی‌های بند (ج)
3-7- مبحث ششم: آثار حکم سرپرستی
3-8- مبحث هفتم: پایان فرزندخواندگی (سرپرستی)
3-9- مبحث هشتم: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون
3-10- مبحث نهم: ایرادات، موانع و مشکلات بند (ج) ماده 5 قانون در مقام نظر و عمل

فصل چهارم نتيجه‌گيری و پیشنهادات
4-1- نتیجه‌گیری
4-2- پیشنهادات

پیوستها
(پیوست 1) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392
(پیوست 2) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ابلاغی 1394/04/20
(پیوست 3) آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست 1394/04/25
(پیوست 4)
فهرست دارویی فهرست شماره 1
فهرست دارویی فهرست شماره 2
فهرست دارویی فهرست شماره 3
فهرست دارویی فهرست شماره 4
منابع و مآخذ

مؤلف: 

آقا داریوش درودی اصل

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت:

420.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …