انتقال تكنولوژی در نظام بين‌ الملل ITT

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. انتقال تكنولوژی در نظام بين‌ الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مفاهيم اوليه انتقال تكنولوژي

مفهوم تكنولوژي

اجزای اصلي تكنولوژي

اشاعه تكنولوژي

خصيصه و ماهيت تكنولوژي

مفهوم انتقال تكنولوژي

رهيافت تنظيمي به انتقال تكنولوژي

رهيافت بازارمحور به انتقال تكنولوژي

فصل دوم: بازیگران عرصه انتقال تکنولوژی

شركت‌هاي فراملي و انتقال تكنولوژي

مقدمه

تعريف شركت فراملي

سابقه تاريخي

شخصيت حقوقي بين‌ المللي

نحوه عملكرد و فعاليت

كنترل شركت‌هاي چندمليتي

فصل سوم: اسناد بين‌ المللي مرتبط با انتقال تكنولوژي

مقدمه

ويژگي‌ هاي اصلي

مكانيزم‌ هاي اجرايي

فصل چهارم: روش‌ های انتقال تکنولوژی

مراحل انتقال تکنولوژی

انتخاب

برقراري ارتباط، انجام مذاكرات و بستن قراردادهاي مربوط به انتقال

كسب تكنولوژي

انطباق تكنولوژي

نحوه انتقال تكنولوژي

جذب و بهره‌ برداري از تكنولوژي

توسعه تكنولوژي

تقسيم‌ بندي روش‌ هاي انتقال تكنولوژي

عوامل تعيين‌ كننده در انتخاب روش انتقال تكنولوژي

فصل پنجم: انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی و قرارداد سرمایه‌ گذاری مشترک

سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي

قرارداد سرمايه‌ گذاري مشترك

سرمايه‌ گذاري قراردادي

فصل ششم :انتقال تکنولوژی از طریق قرارداد لیسانس و خدمات مهندسی

قرارداد واگذاري دانش فني

قرارداد واگذاري حق اختراع

قرارداد واگذاري امتياز علائم تجاري

قرارداد حق‌ الامتياز نمايندگي

فوايد قراردادهاي ليسانس

معايب قرارداد ليسانس

قرارداد خدمات مهندسي

قرارداد مشاوره فني

قرارداد تأمين تجهيزات

فصل هفتم: انتقال تکنولوژی از طریق قرارداد کلید در دست و قرارداد ساخت، بهره‌ برداری و انتقال

قرارداد كليد در دست يا فروش تكنولوژي به صورت يكجا

دستيابي به امكانات بين‌ المللي مربوطه

قرارداد ساخت، بهره‌ برداري و انتقال

حمايت قانوني و مالي از اعتباردهندگان

موافقتنامه اجراي پروژه

خطرات موجود در روش بي او تي

حمايت‌ هاي لازم براي روش بي او تي

منافع روش بي او تي

معايب روش بي او تي

فصل هشتم: انتقال تكنولوژي و حقوق مالكيت معنوي

مقدمه

انتقال تكنولوژي در مقررات تريپس

اهداف و اصول

اعمال رويه‌ هاي ضدرقابت در قراردادهاي ليسانس

افشاي اطلاعات حق ثبت اختراع

ليسانس اجباري

امتناع از واگذاري

ليسانس اجباري به عنوان وسيله‌ اي براي انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي به كشورهاي كمترتوسعه‌ يافته

فصل نهم: انتقال تکنولوژی و حقوق بشر

انتقال تكنولوژي و حقوق بشر

تعهدات قانوني در نظام حقوق بين‌ الملل

مسئوليت دولت‌ ها و حقوق بشر

جايگاه حقوق بين‌ الملل كيفري در خصوص موضوع

فصل دهم: انتقال تكنولوژي و توسعه پایدار

بازار تكنولوژي و تأثير آن بر توسعه

توسعه اقتصادي و عملكرد شركت‌ هاي فراملي در سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي

سياستگذاري

فصل یازدهم: انتقال تکنولوژی در نظام حقوق بین‌ الملل دریاها

وضعيت حقوقي تأسيسات تحقيقاتي

همكاري‌ هاي بين‌ المللي در تحقيقات دريايي

انتقال تكنولوژي دريايي

فصل دوازدهم: تغييرات آب و هوايي و انتقال تكنولوژي

قلمرو بحث مورد نظر

تاريخچه بحث به طور اختصار

فرايند شكل‌ گيري مباحثات

سازمان‌ هاي ذي‌ ربط

اصول مؤثر جهت انتقال مؤثر تكنولوژي در مجموعه مباحثات تغييرات آب و هوايي

ارتقای سرمايه‌گذاري مستقيم در ارتباط با موضوع

بررسي آثار و اقدامات به عمل آمده

فصل سیزدهم: حل و فصل اختلافات در زمينه انتقال تكنولوژي

مقدمه

روش‌ هاي ديپلماتيك

مراجع داوري

فصل چهاردم: انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

ايران و كنوانسيون پاريس

حق تقدم در ثبت اختراع

حقوق ناشي از گواهينامه اختراع

استثنائات ناشي از گواهينامه اختراع

مختصري درباره تريپس

طرح‌هاي صنعتي

علائم تجاري

نام‌هاي تجاري

نشانه‌ هاي جغرافيايي

پيوست شماره يك: ليست منتخب اسناد بين‌ المللي انتقال تكنولوژي

(1) اسناد چندجانبه

الف ـ اسناد چندجانبه الزام‌ آور

ب ـ اسناد چندجانبه غير الزام‌ آور

(2). اسناد منطقه‌ اي

(3). اسناد بين منطقه‌ اي

(4). اسناد دوجانبه

(5) ساير اسناد

الف ـ پيش‌نويس اسناد بين‌ الدولي

ب ـ اسناد غيردولتي

ج ـ نشست كارشناسان در خصوص موافقتنامه‌ هاي بين‌ المللي انتقال تكنولوژي

نتيجه نشست كارشناسان

پیوست شماره دو: متن برخی از اسناد انتخابی ناظر بر موضوع کتاب

منابع و مآخذ

تألیف:

محمد شمسایی

تاريخ و نوبت چاپ:

1395

قیمت:

450.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …