بازاندیشی در مالکیت فکري

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. بازاندیشی در مالکیت فکري

باز اندیشی در مالکیت فکری: اقتصاد سیاسی حمایت از کپی رایت در عصر دیجیتال ـ چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

فهرست مطالب

مقدمه مترجمان

قدردانی

دیباچه به قلم پروفسور جِین وین

پیش گفتار

بخش اول: پیشینه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: توسعۀ فناوري ارتباطات و قوانین بین المللی کپی رایت در پرتوي جهانی شدن

بخش دوم: پارادایم توازن علم نظریه ها ي مالکیت فکر ي و سیاست هاي کپی رایت

فصل سوم: شکاف علمی در مقابل توازن علم

فصل چهارم: تعارض هاي تجارت مالکیت فکر ي و سیاستهاي مقتضی بر اي کپی رایت دیجیتال

بخش سوم: به کارگیري نظریه و سیاست توازن علم و اصلاحات آتی قوا نین دیجیتال (قالب ها/ نمونه هاي قانونی)

فصل پنجم: قالبها/ مدل هاي قانونی براي مسؤولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و راهکارهایی براي پیاده سازي آن

فصل ششم: قالبها/ مدل هاي قانونی براي تدابیر ضدانحراف و راهکارهایی براي پیاده سازي آن

فصل هفتم: قالب ها/ مدل هاي قانونی حفاظت از بانک اطلاعاتی و راهکارهایی براي پیاده سازي آن

فصل هشتم: نتیجه گیري

نمایه

مولف:

یی ژون تیان

مترجمان :

دکتر سیّدقاسم زمانی ـ مناالسادات میرزاده

تاریخ و نوبت چاپ: 

1392، اول

قیمت:

200.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …