بزه‌ديده‌شناسي: جلد دوم: درس‌‌گفتار‌های ترجُمانی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. بزه‌ديده‌شناسي: جلد دوم: درس‌‌گفتار‌های ترجُمانی

بزه‌ديده‌شناسي: ـ جلد دوم: درس‌‌گفتار‌های ترجُمانی 

خريد

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

فهرستِ کوتاه

پیش‌گفتار مترجم

گفتارِ یکم. درآمدی بر بزه‌دیده‌شناسی (یان جی. فَن‌دایک)

الف) نخستین رویکرد: قرباني ‌شناسيِ جنایی/كيفري

ب) سرزنشِ بزه‌ديده

پ) قرباني‌شناسيِ عمومي

ت) فرهنگِ انتقاد

ث) انتقادِ تُند از بزه‌كار

ج) جامعۀ جهانيِ بزه‌ديده‌شناسي

چ) فراسويِ سَمپوزيومِ آمستردام

گفتارِ دوم. بزه‌دیده‌شناسی و فلسفۀ حقوقِ جنایی: جایگاهِ بزه‌دیده در نظریۀ سزادهی(جُرج پی. فِلِچِر)

الف) درآمد

ب) مبناهای استدلالیِ بحث

پ) بزه‌دیدگان چه کسانی هستند؟

ت) اثرهای پَسینیِ رفتارِ مجرمانه

ث) بی‌کیفری

ج) برآمد

گفتارِ سوم. بزه‌دیده‌شناسی و حقوقِ تطبیقی: جایگاهِ بزه‌دیده در حقوقِ جناییِ هلند(سَم اِستولویک)

الف) تاریخچه

ب) بزه‌دیدگان در سامانۀ حقوقیِ هلند

پ) پرسش‌هایی دربارۀ موقعیّتِ بزه‌دیدگان

ت) حقِّ بزه‌دیده به جبران‌خواستن

1. حقِّ دریافتِ غرامت برای بزه‌دیدگانِ جنایت‌های جنگی و جنایت‌های بر بشریّت

2. برده‌داری

قاچاقِ بانوان ‌و‌ کودکان
4. تبعیض بر بزه‌دیده

5. همکاریِ بین‌المللی

گفتارِ چهارم. بزه‌دیده‌شناسیِ بین‌المللی: شناساییِ بین‌المللیِ حق‌های بزه‌دیدگان (محمّدشریف‌بَسیونی)

الف) درآمد

ب) تحوّلِ حق‌های بزه‌ديدگان در حقوقِ بين‌المللي

1. خاستگاه‌های تاریخی

2. نمونه‌های باستانی

3. نمونه‌های معاصر

پ) چهارچوبِ هنجاریِ حقِّ جبران برای بزه‌دیده بر پایۀ حقوقِ بین‌المللیِ کلاسیک

1. مسؤولیّتِ دولت

2. وظيفۀ دولت‌ها به جبران بر پايۀ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي

3. رویۀ دولت‌ها

4. سازوکارهای جبرانِ دولتی در برابرِ نقض‌های ارتکابیِ عاملانِ نا‌دولتی

ت) رویۀ قضاییِ دیوان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دربارۀ حق‌های بزه‌دیدگان

1. رویۀ قضاییِ دیوانِ میان‌ ـ ‌آمریکاییِ حقوقِ بشر

2. رویۀ قضاییِ کمیتۀ حقوقِ بشر و دیوانِ اروپاییِ حقوقِ بشر

3. دیوانِ جناییِ بین‌المللی

4. دیوانِ دائمیِ دادگستریِ بین‌المللی

ث) سازوکارهای به‌دست‌آوردنِ جبران برای بزه‌دیدگان

1. پی‌گردهای ملّی یا جبران‌های مدنی

1.1. صلاحیّتِ جهانی

1.2. قانونِ دعواهایِ نقضِ تعهّدِ نا‌قراردادیِ بیگانگانِ آمریکایی

1.3. دادگاه‌های ویژۀ ملّی

2. کمیسیون‌ها و دادگاه‌های منطقه‌ای

3. دعواها یا پی‌گردهای جناییِ بین‌المللی

3.1. کمیسیونِ پرداختِ غرامتِ سازمانِ مللِ متّحد

3.2. دادگاه‌های جناییِ بین‌المللی برای یوگسلاویِ پیشین و رواندا

3.3 دادگاه‌های دوگانۀ تیمورِ شرقی، سییرالئون، کُوزوو و کامبوج

3.4 دیوانِ جناییِ بین‌المللی

4. محدودیت‌های پی‌گردهای ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی

ج) قطع‌نامۀ اصولِ 2006 [2005]

1. سیرِ تحوّلِ اصولِ 2006 [2005]

2. هدف‌های اصولِ 2006 [2005]

2.1. تعریفِ نقض‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی

2.2. تعهّدهای دولت‌ها

2.3. ارتباطِ حقّ جبران با حقوقِ بشر و حقوقِ بشردوستانۀ بین‌المللی

3. تعریفِ اصطلاحِ «بزه‌دیده»

4. حمایت از بزه‌دیدگان، خانواده‌ها و گواهانِ آنان

5. منعِ تبعیض

6. حق‌های بزه‌دیدگان

1.6 حقّ دست‌رسیِ برابر و کارآمد به دادگستری

2.6. حقّ جبران در برابرِ زیانِ وارد‌شده

3.6. حقِّ دانستنِ حقیقت

چ) ملاحظه‌های اقتصادی و سیاسی

ح) نتیجه‌گیری

 

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، دوم (ویراست ا ول)

قيمت:

840.000 ریال

 

بزه دیده شناسی جلد دوم

 

خريد

 

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …