تأمین دارو حقوق و تكالیف دولت‌ها در نظام بین‌المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تأمین دارو حقوق و تكالیف دولت‌ها در نظام بین‌المللی

تأمین دارو حقوق و تکالیف دولت ها در نظام بین المللی

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

حق و تکلیف

دارو

مالکیت معنوی

فصل دوم: مبانی نظری و عملی حق دسترسی به دارو

مبحث اول: حق دسترسی به دارو؛ اقتضای عدالت

گفتار اول: مقایسه مفهوم عدالت از منظر كلاسیك و مدرن

گفتار دوم: مفهوم عدالت توزیعی در وضعیت گزینشی ایده‌آل

مبحث دوم: انگیزه‌های اقتصادی عرضه دارو در تقابل با حقوق مصرف‌كننده

گفتار اول: حمایت از انگیزه اقتصادی در عرضه دارو

بند اول: تحقیق و توسعه، عامل موثر در هزینه‌های دارویی

بند دوم: قیمتگذاری دارو

گفتار دوم: حمایت از مصرف‌كننده در دسترسی به دارو

بند اول: جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر حمایت از مصرف‌كننده دارو

بند دوم: دسترسی به دارو به عنوان استثنایی در تحریم اقتصادی

جمع‌بندی

فصل سوم: حق دسترسی به دارو در نظام حقوق بین‌الملل

مبحث اول: جایگاه حق دسترسی به دارو در قلمرو حقوق بشر

گفتار اول: حق دسترسی به دارو در چارچوب حق بر سلامت

بند اول: گستره معنایی حق بر سلامت

بند دوم: تأثیر گسترش بیماری ایدز بر حمایت بیشتر از حق بر سلامت

بند سوم: ورود مفهوم سلامت در مباحث امنیتی

گفتار دوم: حق دسترس به دارو در گستره نسل‌های حقوق بشر

بند اول: حق دسترسی به دارو در پهنه نسل اول حقوق بشر

بند دوم: حق دسترسی به دارو در پهنه نسل دوم حقوق بشر

بند سوم: حق دسترسی به دارو در پهنه نسل سوم حقوق بشر

مبحث دوم: جایگاه حق دسترسی به دارو در حقوق بشردوستانه بین‌المللی

گفتار اول: حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جایگاه آن در نظام حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: حق دسترسی به دارو در حقوق بشردوستانه بین‌المللی

بند اول: مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

بند دوم: مخاصمات مسلحانه داخلی

مبحث سوم: حقوق بین‌الملل اقتصادی و حمایت از اختراعات دارویی

گفتار اول: حق انحصاری اختراع

بند اول: تعریف حق انحصاری اختراع

بند دوم: حقوق منتج از اعطای حق انحصاری اختراع

گفتار دوم: موافقت‌نامه تریپس و تأثیر آن بر حق دسترسی به دارو

بند اول: نگاهی به مقررات موافقت‌نامه تریپس

بند دوم: دو رویكرد در خصوص اثرات موافقت‌نامه تریپس بر اختراعات دارویی

گفتار سوم: تعارض حمایت از اختراعات دارویی با موازین حقوق بشری ناظر بر حق دسترسی به دارو

گفتار چهارم: موافقت‌نامه دوحه و تعدیل حقوق مالكیت معنوی

گفتار پنجم: سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر

جمع‌بندی

فصل چهارم: نقض حق دسترسی به دارو و مسئولیت ناشی از آن

مبحث اول: مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از نقض حق دسترسی به دارو

گفتار اول: مسئولیت بین‌المللی دولت به لحاظ عدم تأمین دارو برای شهروندان خود

بند اول: اركان مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال شهروندان خود

بند دوم: اقامه دعوای شهروندان علیه دولت متبوع خود

بند سوم: آثار احراز مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال شهروندان خود

گفتار دوم: مسئولیت بین‌المللی دولت به لحاظ عدم تأمین دارو برای شهروندان سایر دولت‌ها

بند اول: چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال شهروندان سایر دولت‌ها

بند دوم: اركان مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال شهروندان سایر دولت‌ها

بند سوم: اقامه دعوای شهروندان دولت دیگر علیه دولت خاطی

بند چهارم: آثار احراز مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال شهروندان سایر دولت‌ها

مبحث دوم: مسئولیت شركت‌ها در قبال نقض حق دسترسی به دارو

گفتار اول: مسئولیت اجتماعی مشترك شركت‌های فراملی داروسازی

گفتار دوم: نظارت جهانی بر عملكرد شركت‌های فراملی داروسازی

جمع‌بندی

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

مؤلف:

نگار نامی پارسا

تاریخ و نوبت چاپ: 

1393، اول

قیمت:

170.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …