تاملى بر رعايت حقوق بى ‌طرفى در جنگ تحميلى عراق عليه ايران

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3.  تاملى بر رعايت حقوق بى ‌طرفى در جنگ تحميلى عراق عليه ايران

 تاملى بر رعايت حقوق بى ‌طرفى در جنگ تحميلى عراق عليه ايران

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
مقدمه
فصل اول: تجاوز عراق به ايران؛ از «بی طرفى» تا «عدم تخاصم»
مبحث اول: جايگاه بی طرفى در نظام امنيّت جمعى سازمان ملل متّحد
مبحث دوم: تجاوز عراق به ايران و اعلام بی طرفى دولتهاى ثالث
مبحث سوم: تأثير ناكامى عراق بر تداوم مواضع دولتهاى بی طرف
مبحث چهارم: «عدم تخاصم»، ترفندى براى گريز از تكاليف بی طرفى
فصل دوم: شیوه های نقض بی طرفی توسط دولتهای ثالث
مبحث اول: تأمين نيروى انسانى براى دولت عراق
مبحث دوّم: تجهيز و تدارك جنگى دولت عراق
مبحث سوم: اعطاءِ وام و اعتبار به عراق از جانب دولتهاى ثالث
مبحث چهارم: مساعدت نظامى مستقيم عربستان سعودى و كويت به عراق
فصل سوم: ترفند عراق براى بین المللى كردن مخاصمه، وضعيت ممتاز آمريكا در نقض بی طرفى و رويارويى با ايران
مبحث اول: حمله ى عراق به كشتي هاى بی طرف
مبحث دوم: مداخله ى آمريكا در پرواز هواپيماها و نقض حاكميّت ايران
مبحث سوم: مراقبت نظامى آمريكا از نفتكش هاى كويت به عنوان نزديكترين متّحد عراق در جنگ تحميلى
مبحث چهارم: حمله ى آمريكا به سكّوهاى نفتى جمهورى اسلامى ايران
فصل چهارم: اقدامات ايران در تضمين حقوق قانونى خود و مقابله با نقض بی طرفى
مبحث اول: محاصره ى دريايى و ايجاد منطقه ى جنگى
مبحث دوم: بازرسى و تفتيش كشتي هاى بی طرف
مبحث سوم: مقابله با دولتهاى ثالث به لحاظ نقض بی طرفى
مبحث چهارم: عكس العمل ايران در برابر حمل قاچاق جنگى براى عراق توسط كشتی هاى خارجى
مبحث پنجم: صلاحيّت محاكم ايران در رسيدگى به اقدامات اشخاص بيگانه به لحاظ مساعدت به عراق در ارتكاب جنايات جنگى
فصل پنجم: مسؤوليّت بين المللى ناشى از نقض بی طرفی و تاوان كويت و عربستان در خوش خدمتى به عراق
مبحث اول: مسؤوليّت بين المللى دولتها به لحاظ نقض تعهدات بی طرفى در مقابل ايران
مبحث دوم: تاوان حمايت كويت و عربستان سعودى از عراق در جنگ تحميلى
نتيجه گيرى
فهرست راهنما
فهرست منابع و مآخذ

تالیف:

دکتر سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1380، اول

قیمت:

100.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …