خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌ الملل

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌ الملل

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه

چکیده

فهرست علائم و اختصارات

مقدمه

الف) بیان مسأله

ب) پیشینه تحقیق

ج) ضرورت تحقیق

د) سؤالات تحقیق

ه) فرضیه‌ها

و) روش تحقیق

ز) ساختار کلی

کلیات: جایگاه تحریم نفتی ایران در روابط بین‌ الملل

مبحث اول: جایگاه نفت ایران در روابط بین‌ الملل

گفتار اول: جایگاه نفت در جهان

بند اول: پیشینه

بند دوم: اهمیت

گفتار دوم: جایگاه نفت در ایران

بند اول: پیشینه

بند دوم: اهمیت

مبحث دوم: جایگاه تحریم ایران در روابط بین‌ الملل

گفتار اول: تحریم در روابط بین‌ الملل

بند اول: پیشینه

بند دوم: انواع

فصل اول: ارزیابی مشروعیت تحریم‌ های چندجانبه نفتی علیه ایران

مبحث اول: پیشینه تحریم‌ های چندجانبه نفتی در روابط بین‌ الملل

گفتار اول: سازمان ملل متحد

بند اول: رودزیای جنوبی

بند دوم: عراق

بند سوم: جمهوری یوگسلاوی سابق

بند چهارم: لیبی

بند پنجم: هائیتی

بند ششم: آنگولا

بند هفتم: سیرالئون

بند هشتم: گروه‌ های تروریستی داعش، النصره و القاعده

گفتار دوم: سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

گفتار سوم: اتحادیه اروپا

بند اول: عراق

بند دوم: ایران

بند سوم: سوریه

بند چهارم: روسیه

بند پنجم: اوکراین

مبحث دوم: پیشینه تحریم‌ های چند جانبه نفتی علیه ایران

گفتار اول: سازمان ملل متحد

گفتار دوم: اتحادیه اروپا

بند اول: انواع تحریم‌های نفتی

بند دوم: مواضع حقوقی و سیاسی کشورها

مبحث سوم: قلمروی مشروعیت تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران

گفتار اول: تحریم نفتی اتحادیه علیه ایران و اصول منشور ملل متحد

بند اول: نقض ماده ۱۰۳ منشور

بند دوم: نقض ماده ۵۳ منشور ملل متحد

بند سوم: اصل تفسیر مضیق قطعنامه‌ های شورای امنیت

گفتار دوم: تحریم نفتی اتحادیه علیه ایران و اصول اتحادیه اروپا

بند اول: مطابقت با قطعنامه‌ های شورای امنیت

بند دوم: اصل تحریم هوشمند

گفتار سوم: تحریم نفتی اتحادیه علیه ایران و اصل اقدام متقابل

بند اول: اقدام متقابل سازمان اتحادیه اروپا

بند دوم: اقدام متقابل دولت‌ های عضو اتحادیه اروپا

گفتار چهارم: تحریم نفتی اتحادیه علیه ایران و اصول حقوق بشر

بند اول: حق حیات

بند دوم: حق بر محیط زیست سالم

بند سوم: حق مالکیت

بند چهارم: حق بر دادرسی عادلانه

گفتار پنجم: اصل مصونیت اموال دولتی

فصل دوم: ارزیابی مشروعیت تحریم‌ های یک‌ جانبه نفتی علیه ایران

مبحث اول: پیشینه تحریم‌ های یک‌ جانبه نفتی در روابط بین‌ الملل

گفتار اول: آمریکا

بند اول: سودان و سودان جنوبی

بند دوم: سوریه

بند سوم: بلاروس

بند چهارم: عراق

بند پنجم: لیبی

بند ششم: روسیه

گفتار دوم: انگلیس

بند اول: عراق

بند دوم: سوریه

گفتار سوم: کانادا

بند اول: سوریه

بند دوم: لیبی

بند سوم: روسیه

گفتار چهارم: استرالیا

بند اول: سوریه

بند دوم: روسیه

مبحث دوم: پیشینه تحریم‌ های یک‌جانبه نفتی علیه ایران

گفتار اول: کشورهای واضع تحریم‌ های یک‌جانبه نفتی علیه ایران

بند اول: تحریم‌ های یک‌جانبه نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران

بند دوم: تحریم‌ های یک‌ جانبه نفتی سایر کشورها علیه ایران

گفتار دوم: انواع تحریم‌های نفتی

بند اول: تحریم مستقیم صنعت نفت

بند دوم: تحریم غیرمستقیم صنعت نفت

گفتار سوم: مواضع حقوقی و سیاسی کشورها

بند اول: مواضع کشورهای تحریم‌کننده

بند دوم: مواضع جمهوری اسلامی ایران

مبحث سوم: قلمروی مشروعیت تحریم‌ های یک‌ جانبه نفتی علیه ایران

گفتار اول: تحریم یک‌ جانبه نفتی علیه ایران و منشور ملل متحد

بند اول: مسئولیت اولیه شورای امنیت به حفظ صلح و امنیت بین‌ المللی

بند دوم: برابری حاکمیت دولت‌ ها

بند سوم: تفسیر مضیق قطعنامه‌ های شورای امنیت

گفتار دوم: تحریم یک‌ جانبه نفتی علیه ایران و اصول حقوق بین‌ الملل اقتصادی

بند اول: اصل مصونیت اموال دولتی

بند دوم: نقض معاهدات و قراردادهای سرمایه‌ گذاری

بند سوم: حق توسعه

بند چهارم: حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

بند پنجم: آزادی تجارت

بند ششم: انتقال تکنولوژی

بند هفتم: استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه

گفتار سوم: تحریم یک‌ جانبه نفتی علیه ایران و اصول حقوق بشر

بند اول: حق حیات

بند دوم: حق مالکیت

بند سوم: حق دادرسی عادلانه

بند چهارم: حق آزادی رفت و آمد

بند پنجم: حق توسعه

بند ششم: حق تعیین سرنوشت اقتصادی

گفتار چهارم: تحریم یک‌جانبه نفتی ایران و سایر اصول حقوق بین‌ الملل

بند اول: تعهدات قراردادی کشورهای تحریم‌ کننده

بند دوم: اصول حقوق دریاها

بند سوم: صلاحیت فراسرزمینی

بند چهارم: اصل اقدام متقابل

بند پنجم: اصول سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

فصل سوم: مسئولیت بین‌المللی ناشی از تحریم نفتی ایران

مبحث اول: نظام حقوقی مسئولیت بین‌المللی نهادهای تحریم‌ کننده

گفتار اول: مسئولیت بین‌ المللی دولت‌ های تحریم‌کننده

گفتار دوم: مسئولیت بین‌ المللی اتحادیه اروپا

گفتار سوم: مسئولیت قراردادی شرکت‌ های نفتی

مبحث دوم: طرح مسئولیت بین‌ المللی نهادهای تحریم‌ کننده

گفتار اول: ساز و کارهای بین‌ المللی

بند اول: ساز و کارهای قضایی

بند دوم: سازوکارهای شبه قضایی

بند سوم: سازوکارهای معاهده‌ ای

گفتار دوم: ساز و کارهای منطقه‌ ای

بند اول: دیوان دادگستری اروپا

بند دوم: دادگاه اروپایی حقوق بشر

گفتار سوم: ساز و کارهای داخلی

بند اول: محاکم کشورهای تحریم‌ کننده

بند دوم: محاکم کشور ایران

نتیجه‌گیری

پیشنهادها

ضمیمه‌ها

فهرست منابع و مآخذ

مؤلف:

مهناز رشیدی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۴۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *