تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
1. نظام حقوقی حمایت از ایجاد و انتقال مالکیت
1-1- آثار اقتصادی حقوق مالکیت
2-2- ماهیت و مفهوم حقوق مالکیت
3-1- شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
4-1- معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت در نظام اقتصادی نوین
1-4-1- محیط سیاسی و حقوقی
2-4-1- حقوق مالکیت فیزیکی
3-4-1- حقوق مالکیت فکری
5-1- موارد محدودکننده حقوق مالکیت
6-1- ارتباط تضمین حقوق مالکیت با اقتصاد (رابطه رشد اقتصادی، امنیت معاملاتی و ثبت)
7-1- نظام ایجاد و انتقال مالکیت
1-7-1- قرارداد اجتماعی
2-7-1- نظام حقوق قراردادها
3-7-1- ادلّه اثبات دعوی
4-7-1- ثبت رسمی
1-4-7-1- میزان اعتبار اسناد رسمی
2-4-7-1- مزایای اسناد رسمی (آثار ثبت رسمی معاملات درمقابل نظام سنتی ادلّه)
3-4-7-1- چالش‌های اسناد رسمی و موانع آن
1-3-4-7-1- محدودیت‌های قانونی
2-3-4-7-1- پیچیدگی نظام ثبتی
4-4-7-1- ثبت اجباری
1-4-4-7-1- بررسی مفهوم ثبت اجباری
2-4-4-7-1- دلایل اعمال سیستم ثبت اجباری در نظام حقوقی و اقتصادی نوین
2. بررسی حقوقی ثبت اجباری و تحولات اقتصادی
1-2- تحول نظام حقوقی و نقش دولت مدرن در ایجاد و حفظ مالکیت
1-1-2- نظام مالکیت در اقتصاد سنتی
2-1-2- ایجاد و انتقال مالکیت در دولت مدرن
3-1-2- دخالت دولت مدرن در ایجاد و حفظ مالکیت
1-3-1-2- حمایت از طرف ضعیف‌تر
2-3-1-2- تضعیف جایگاه اسناد رسمی با هدف برقراری عدالت
2-2- کاستی بازار و حقوق ادلّه سنتی در تثبیت و تضمین مالکیت
3-2- اثرات تشدید دخالت دولت در حقوق مالکیت
4-2- رابطه ثبت و حقوق ماهوی
5-2- ادلّه سنتی و مدرن اثبات مالکیت
6-2- قراردادهای مشمول سیستم ثبت اجباری
7-2- تحدید آزادی قراردادی
8-2- تفاوت شیوه‌های اجرای اسناد رسمی با اسناد عادی
9-2- کارکرد قضایی ثبت اجباری
3. تحلیل و بررسی ثبت اجباری از دید اقتصادی
1-3- دلایل بررسی ثبت اجباری از دید اقتصادی
2-3- اهداف تحلیل اقتصادی ثبت اجباری
3-3- حمایت از معاملات در ثبت اجباری
4-3- نظریه بازی و چانه‌زنی در ثبت اجباری
1-4-3- بازی همکارانه و غیرهمکارانه
2-4-3- تعادل نش و معمای زندانی
5-3- هزینه ـ فرصت و هزینه ـ فایده عدم‌ثبت اسناد و معاملات
6-3- هزینه‌های معاملاتی تثبیت و تأمین مالکیت
7-3- کاهش عوارض خارجی
8-3- مقتضیات و دلایل لزوم ثبت اجباری ‏
1-8-3- نفع فردی و شخصی
2‌.8.‌3. نفع عمومی و کلّی
9-3- کارایی در ثبت اجباری
10-3- بررسی ضمانت‌اجرای ثبت اجباری
1-10-3- ضمانت‌اجرای حقوقی
2-10-3- ضمانت‌اجرای کیفری (حمایت کیفری از ثبت اجباری)
1-2-10-3- جرم‌انگاری عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری
2-2-10-3- رویکرد اقتصادی در وضع و تعیین مجازات
3-2-10-3- کارایی و تعیین مجازات بهینه از دید تحلیل اقتصادی
11-3- جمع‌بندی و پیشنهادات

مؤلفان:

دکتر محمود باقری، مسعود الماسی، سعید رحمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت:

670.000 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …