تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز

تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز

خرید

 

فهرست اجمالی مطالب:

مقدمه

بخش نخست:  کلیات قرارداد فروش گاز

گفتار اول: قرارداد فروش گاز

گفتار دوم: مفهوم قرارداد فروش گاز و طرفین قرارداد

گفتار سوم: انواع قراردادهای فروش گاز

گفتار چهارم: تبیین تحویل گاز، نقطه تحویل و صور مختلف آن

گفتار پنجم: شروط و بندهای اصلی قرارداد فروش گاز

گفتار ششم: شروط حقوقی قراردادهای فروش گاز

گفتار هفتم: شروط فنی و اقتصادی قرارداد فروش گاز

گفتار هشتم: دوره‌ها و مواعد قرارداد فروش و انتقال گاز

گفتار نهم: فرمول حفظ بازار

گفتار دهم: کیفیت گاز در قراردادهای فروش و انتقال گاز

گفتار یازدهم: تجهیزات در قرارداد فروش و انتقال گاز

گفتار دوازدهم: قیمت‌گذاری در قرارداد‌های فروش گاز

گفتار سیزدهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای فروش و انتقال گاز

گفتار چهاردهم: انواع ریسک‌های متعاملین در قراردادهای فروش گاز

گفتار پانزدهم: موارد امکان فسخ قراردادهای فروش و انتقال گاز

گفتار شانزدهم: رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای فروش گاز در بازار داخلی و بین‌المللی

گفتار هفدهم: قراردادهای فروش و انتقال گاز ایران

گفتار هیجدهم: قراردادهای فروش و انتقال گاز سایر کشورها از منظر شرط تعهد به دریافت

بخش دوم:  کلیات شرط تعهد به دریافت

گفتار اول: تعریف و تبیین شرط تعهد به دریافت

گفتار دوم: مقایسه شرط تعهد به دریافت با شروط مشابه در سایر قراردادها

گفتار سوم: مقایسه شرط تعهد به دریافت با شرط تعهد به دریافت و پرداخت

گفتار چهارم: مقایسه شرط تعهد به دریافت با شرط تعهد به حمل یا پرداخت

گفتار پنجم: همزیستی شرط تعهد به دریافت با شروط مرتبط

گفتار ششم: استدلال مخالفان شرط تعهد به دریافت

گفتار هفتم: استدلال موافقان شرط تعهد به دریافت

بخش سوم:  ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت در نظام‌های حقوقی

گفتار اول: ماهیت و اعتبار حقوقی شرط تعهد به دریافت در نظام حقوقی انگلستان

گفتار دوم: خصوصیات نهادهای خسارت مقطوع و شرط جزایی در حقوق انگلیس

گفتار سوم: اوصاف و آثار پیش‌بینی ضرر و زیان قراردادی در حقوق انگلیس

گفتار چهارم: قابلیت اجرای شرط کیفری

گفتار پنجم: هدف درج شرط کیفری و خسارت مقطوع

گفتار ششم: قانون منع درج مجازات در قراردادهای خصوصی

گفتار هفتم: موضع حقوق انگلیس در خصوص ماهیت شرط تعهد به دریافت

گفتار هشتم: ماهیت و اعتبار حقوقی شرط تعهد به دریافت در نظام حقوقی آمریکا

گفتار نهم: ماهیت و اعتبار شرط تعهد به دریافت در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

گفتار دهم: ماهیت و اعتبار حقوقی شرط تعهد به دریافت در نظام حقوقی فرانسه

گفتار یازدهم: ماهیت و اعتبار شرط تعهد به دریافت در سایر نظام‌های حقوقی

بخش چهارم:  ماهیت، اعتبار و آثار شرط  تعهد به دریافت یا پرداخت  در نظام حقوقی ایران

گفتار اول: تبیین ماهیت و اعتبار برمبنای خسارت مقطوع قراردادی

گفتار دوم: تبیین ضمان قراردادی

گفتار سوم: تبیین ماهیت و اعتبار برمبنای شرط جزایی

گفتار چهارم: تبیین ماهیت و اعتبار برمبنای شرط تضمین خرید

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا

منابع فارسی

منابع انگلیسی

تألیف:

سیده میترا موسوی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

160.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …