تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک

تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک

(بر اساس معیارهای شش‌گانه)

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار اول

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار اول یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران پس از آغاز شخصیت حقوقی و قبل از پایان آن صورت گیرد.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار اول یعنی «امضای چک از سوی مدیران قبل از آغاز شخصیت حقوقی و بعد از پایان آن صورت گیرد.»

بخش دوم: تعییـن حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار دوم 

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار دوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران دارنده حق امضاء صورت گیرد.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار دوم یعنی «امضای سند تجاری از سوی مدیران غیردارنده حق امضاء صورت پذیرد.»

بخش سوم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار سوم 

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی در حدود موضوع شرکت صورت پذیرد.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور یا ظهرنویسی در خارج از حدود موضوع شرکت صورت پذیرد.»

بخش چهارم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار چهارم 

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری بجز شرکت‌های سهامی در حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری، خارج از حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد.»

بخش پنجم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار پنجم 

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه درصورت تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء همراه با ذکر سمت باشد.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاءهمراه با ذکر سمت نباشد.»

بخش ششم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار ششم 

فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران شرکت‌ها مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات باشد و نه استثنائات آن.»
فصل دوم: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات نباشد بلکه مشمول استثنائات آن باشد.»
فهرست تفصیلی
منابع

مؤلف:

دکتر سیّد حسین سادات حسینی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1399، اول

قیمت: 

750.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …