تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

 

مقایسه مکتب آمریکایی «حقوق و اقتصاد» با مکتب دکترینالیسم حقوقی آلمان

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
دیباچۀ پروفسور مارتین گلتر بر ترجمۀ فارسی
اول. مقدمه
دوم. موقعیت نسبتاً ضعیف جنبش حقوق و اقتصاد در کشورهای آلمانی‌زبان
الف. وضع کنونی استقبال از سبک آمریکایی تحلیل اقتصادی حقوق
ب. مروری اجمالی بر ادبیات و نوشته های موجود
1. تفاوت میان نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی
2. پیروزی و شکست پوزیتیویسم حقوقی
3. آموزش حقوق و پیشۀ حقوقی
4. رانت جویی و مشوّق های دانشگاهی
سوم. بررسی اجمالی فرضیۀ مطرح در این مقاله
چهارم. تجربه ایالات متحدۀ آمریکا: مکتب واقع گرایی حقوقی و فایده گرایی
الف. مکتب واقع گرایی حقوقی آمریکا به‌مثابۀ پیشینۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ب. مبنای فایده گرایانۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ج. خاستگاه ها و تحولات جنبش جدید حقوق و اقتصاد
د. حال‌ و روز امروزی تفکر حقوقی آمریکا و جنبش حقوق و اقتصاد
ﻫ. جنبش حقوق و اقتصاد به عنوان یک برنامه و طرح سیاسی؟
پنجم. سیر تکامل مطالعات حقوق و اقتصاد در اروپای آلمانی ‌زبان
الف. پیوند حقوق و اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم
ب. نگاه درونی به مصلحت و تفسیر
ج. واقع گرایی حقوقی به عنوان یک حلقۀ مفقوده؟
د. بازتولید در «مکتب حقوقی مصلحت گرا» و «مکتب حقوقی هنجار‌بنیاد»
ﻫ. غایت قانون گذاری و مصلحت به مثابۀ جزء و عنصری از علم حقوق
ششم. نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

مؤلفان:  

کریستوفل گریچنیگ، مارتین گلتر

مترجم:

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

290.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …