تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري – چاپ دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري – چاپ دوم

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري – چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر حسنعلي دروديان

ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر محمد آشوري

مقدمه

فصل اول: مبنا و آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

مبحث اول: مبناي تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار اول: بازخواني مفاهيم اساسي

الف) حقوق خصوصي و حقوق عمومي

ب) حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار دوم: طبيعي يا وضعي بودن حقوق مدني و كيفري

الف) نظريات حقوقي

ب) آثار مترتب بر اين مبنا

ج) ارزيابي و نقد اين مبنا

گفتار سوم: نحوه دخالت حقوق مدني و كيفري و تمايز ضمانت اجرا

الف) مفهوم و انواع ضمانت اجراي مدني و جزايي

ب) انحلال مرزهاي مدني و كيفري و رشد ضمانت اجراي مشترك

ج) ضمانت اجرا در دكترين و رويه قضايي

گفتار چهارم: نظريه محكوميت اخلاقي

الف) تاريخ اخلاق‌گرايي در حقوق كيفري

ب) اخلاق در حقوق مدني

ج) اخلاق در حقوق كيفري

د) ارزيابي نظريه محكوميت اخلاقي

گفتار پنجم: نظم عمومي پيشرفته و تثبيت حقوق اشخاص

الف) نظم عمومي پيشرفته

ب) موقعيت حقوقي شخص و تثبيت آن در حقوق كيفري

مبحث دوم: آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار اول: ويژگي مربوط به قواعد حقوق مدني و حقوق كيفري

الف) آمره يا قابل تغيير بودن قاعده

ب) كلي يا موردي بودن قاعده

ج) تفسير محدود يا موسع

گفتار دوم: ويژگي مربوط به ضمانت اجرا

الف) اعلامي يا تأسيسي بودن ضمانت اجرا

ب) شخصي يا نوعي بودن ضمانت اجرا

ج) ضمانت اجراي سركوب‌گر و غير سركوب‌گر

گفتار سوم: ويژگي مربوط به قلمرو حقوق مدني و حقوق كيفري

الف) اصل يا فرع بودن قلمرو

ب) جريان قلمرو در آينده يا عطف به گذشته

گفتار چهارم: ويژگي مربوط به دادرسي مدني و دادرسي كيفري

الف) لزوم يا عدم لزوم دادرسي

ب) نوعي يا نسبي بودن دادرسي

ج) دادرسي عادلانه مدني و كيفري

فصل دوم: استقلال حقوق كيفري در مقابل حقوق مدني

مبحث اول: مفهوم و مبناي استقلال حقوقي

گفتار اول: مفهوم استقلال حقوقي  و تمايز آن با مفاهيم مشابه

الف) اصالت حقوقي

ب) برتري و تقدم حقوقي

ج) استقلال حقوقي

گفتار دوم: مبناي استقلال حقوق كيفري

الف) هنجارگرايي، پايگاه استقلال حقوق كيفري

ب) بطلان و غيرقانوني بودن عمل از منظر بنيادگرايي كيفري

ج) تئوري ظاهر در حقوق كيفري

د) فسخ عمل حقوقي و بنيادهاي كيفري آن

مبحث دوم: آثار استقلال حقوق كيفري

گفتار اول: استقلال نظام دادرسي كيفري

الف) فرايند دعواي كيفري

ب) اثبات و دليل اثبات كيفري

گفتار دوم: استقلال مفهومي حقوق كيفري

الف) قواعد كيفري در قلمرو قرارداد

ب) اموال و روابط مالي در حقوق كيفري

ج) مسؤوليت مدني و استقلال حقوق كيفري

د) سوءاستفاده از حق در حقوق مدني و حقوق كيفري

نتيجه‌

نمايه

فهرست منابع

فهرست تفصيلي مطالب

مؤلف:

دکتر عبدالله خدابخشی

قیمت: 1.020.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …