تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري ـ چاپ سوم

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر حسنعلي دروديان

ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر محمد آشوري

مقدمه

فصل اول: مبنا و آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

مبحث اول: مبناي تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار اول: بازخواني مفاهيم اساسي

گفتار دوم: طبيعي يا وضعي بودن حقوق مدني و كيفري

گفتار سوم: نحوه دخالت حقوق مدني و كيفري و تمايز ضمانت اجرا

گفتار چهارم: نظريه محكوميت اخلاقي

گفتار پنجم: نظم عمومي پيشرفته و تثبيت حقوق اشخاص

مبحث دوم: آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار اول: ويژگي مربوط به قواعد حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار دوم: ويژگي مربوط به ضمانت اجرا

گفتار سوم: ويژگي مربوط به قلمرو حقوق مدني و حقوق كيفري

گفتار چهارم: ويژگي مربوط به دادرسي مدني و دادرسي كيفري

فصل دوم: استقلال حقوق كيفري در مقابل حقوق مدني

مبحث اول: مفهوم و مبناي استقلال حقوقي

گفتار اول: مفهوم استقلال حقوقي  و تمايز آن با مفاهيم مشابه

گفتار دوم: مبناي استقلال حقوق كيفري

مبحث دوم: آثار استقلال حقوق كيفري

گفتار اول: استقلال نظام دادرسي كيفري

گفتار دوم: استقلال مفهومي حقوق كيفري

نتيجه‌

نمايه

فهرست منابع

فهرست تفصيلي مطالب

مؤلف:

دکترعبدالله خدابخشی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1398، سوم

قیمت: 1020.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …