خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکی آقای دکترسید عباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۱۰/۰۳ سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۵ ساعت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۶

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲ دوره فشرده و کاربردی حقوق تجارت بین‌الملل آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۰/۰۵

۹۸/۱۰/۰۶

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

۱۶

ساعت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۸

۴٫۲۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۳ ابعاد حقوقی دعاوی ورشکستگی آقای دکتر مهدی توکلی ۹۸/۱۰/۱۱ چهار شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۴

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۴ حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجرا آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۱۰/۱۲ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

  ۸ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۵ حقوق بانكداري الكترونيك ونظام‌هاي پرداخت الكترونيك آقای سید محسن موسوی

آقای محمد حسین دٌری

۹۸/۱۰/۱۷ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۶ قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۱۰/۱۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۷ قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (BOT,BOO,BLT) آقای نادر همایونی

آقای مهندس امیر امیری دیبا

۹۸/۱۰/۱۹

۹۸/۱۰/۲۰

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

 

۱۶ ساعت

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۳٫۴۰۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۸ بررسی دعاوی ناشی از عدم‌النفع و رویه قضایی آن آقای دکتر فضل‌اله دالوند ۹۸/۱۰/۲۴ سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۹ حقوق کاربردی ثبت شرکت‌ها آقای دکتر بهرام حسن‌زاده ۹۸/۱۰/۲۵

۹۸/۱۰/۲۶

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

پنجشنبه

۱۰ تا ۱۵

۱۰ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۰ نکات کاربردی لایحه‌نویسی آقای دکتر نور محمد صبری ۹۸/۱۱/۰۲ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۵

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۱ دعاوی علیه صندوق خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در حوادث رانندگی آقای دکتر مجید صرفی ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۲ روش‌های حل‌وفصل اختلافات ورزشی آقای محمد علی عبدالهی ۹۸/۱۱/۰۳ پنجشنبه
۹ تا ۱۵
۶ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام   
۱۳ رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه،  منابع طبیعی و کشت موقت آقای عباس بشیری ۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۰۸

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۴ شکایت نسبت به آرای دادگاه حقوقی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۱۱/۱۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۵ قراردادهای تجاری بین‌المللی (دوره پیشرفته) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۱/۱۸

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۶ اینکوترمز ۲۰۲۰ آقای دکتر حسین قربانیان ۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۷ حقوق بانکی آقای دکتر یاسر مرادی ۹۸/۱۱/۲۸

۹۸/۱۲/۰۵

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام  
۱۸ داوری داخلی (دوره مقدماتی) خانم دکتر مائده چینی‌ساز ۹۸/۱۲/۰۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۹ داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۱۲/۰۲

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۵

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۲۰ بررسی روند رسیدگی به جرایم کارکنان دولت آقای محمد عرفان ۹۸/۱۲/۰۶

۹۸/۱۲/۰۷

سه شنبه

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

 

 

۸ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۱ مهارت‌های تنطیم قرارداد به زبان انگلیسی خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۱۲/۰۸ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۲ بررسی اراضی منابع طبیعی و موات و شیوه اعتراض به برگه تشخیص در این خصوص آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۱۲/۱۲ دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

 ۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۵

۱٫۲۸۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *