خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۸

 

ردیفنام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکیآقای دکترسید عباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۱۰/۰۳سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۵ ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۶

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲دوره فشرده و کاربردی حقوق تجارت بین‌المللآقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۱۰/۰۵

۹۸/۱۰/۰۶

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

۱۶

ساعت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۹/۲۸

۴٫۲۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۳ابعاد حقوقی دعاوی ورشکستگیآقای دکتر مهدی توکلی۹۸/۱۰/۱۱چهار شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۴

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۴حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجراآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۱۰/۱۲پنجشنبه

۹ تا ۱۷

  ۸ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۵حقوق بانكداري الكترونيك ونظام‌هاي پرداخت الكترونيكآقای سید محسن موسوی

آقای محمد حسین دٌری

۹۸/۱۰/۱۷سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۰

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۶قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضیآقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۱۰/۱۹پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۷قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (BOT,BOO,BLT)آقای نادر همایونی

آقای مهندس امیر امیری دیبا

۹۸/۱۰/۱۹

۹۸/۱۰/۲۰

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

 

۱۶ ساعت

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۲

۳٫۴۰۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام 
۸بررسی دعاوی ناشی از عدم‌النفع و رویه قضایی آن آقای دکتر فضل‌اله دالوند۹۸/۱۰/۲۴سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۹حقوق کاربردی ثبت شرکت‌هاآقای دکتر بهرام حسن‌زاده۹۸/۱۰/۲۵

۹۸/۱۰/۲۶

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

پنجشنبه

۱۰ تا ۱۵

۱۰ ساعت۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۱۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۰نکات کاربردی لایحه‌نویسیآقای دکتر نور محمد صبری۹۸/۱۱/۰۲چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۵

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۱دعاوی علیه صندوق خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در حوادث رانندگیآقای دکتر مجید صرفی۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۲روش‌های حل‌وفصل اختلافات ورزشیآقای محمد علی عبدالهی۹۸/۱۱/۰۳پنجشنبه
۹ تا ۱۵
۶ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۰/۲۶

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام   
۱۳رفع تداخل بین اراضی ملی، شهری، مستحدث ساحلی، موات و موقوفه،  منابع طبیعی و کشت موقتآقای عباس بشیری۹۸/۱۱/۱۵سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۰۸

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۴شکایت نسبت به آرای دادگاه حقوقیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۱۱/۱۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

 ۸ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۵قراردادهای تجاری بین‌المللی (دوره پیشرفته)آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۱۱/۱۸

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۱۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۶اینکوترمز ۲۰۲۰آقای دکتر حسین قربانیان۹۸/۱۱/۲۷یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۷حقوق بانکیآقای دکتر یاسر مرادی۹۸/۱۱/۲۸

۹۸/۱۲/۰۵

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۸

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

۵۰%تخفیف ویژه دانشجویی

    ثبت‌نام  
۱۸داوری داخلی (دوره مقدماتی)خانم دکتر مائده چینی‌ساز۹۸/۱۲/۰۱پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۱۹داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۱۲/۰۲

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۵

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام  
۲۰بررسی روند رسیدگی به جرایم کارکنان دولتآقای محمد عرفان۹۸/۱۲/۰۶

۹۸/۱۲/۰۷

سه شنبه

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

 

 

۸ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۱مهارت‌های تنطیم قرارداد به زبان انگلیسی خانم دکتر نگار عقیقی۹۸/۱۲/۰۸پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام  
۲۲بررسی اراضی منابع طبیعی و موات و شیوه اعتراض به برگه تشخیص در این خصوصآقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۱۲/۱۲دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

 ۴ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۱۲/۰۵

۱٫۲۸۰٫۰۰۰

    ثبت‌نام   

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *