جرایم جهانی شدن؛ جرم حکومتی و نهادهای مالی بین‌المللی

جرایم جهانی شدن؛ جرم حکومتی و نهادهای مالی بین‌المللی

جهت‌گیری‌های نو در جرم‌شناسی انتقادی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
جهت گیری های نو در جرم شناسی انتقادی
فهرست اختصاری
فهرست جداول و شکل‌ها
معرفی نویسندگان
مقدمه
مقدمه مترجم
فصل اول: جهانی شدن و کار جرم شناسی
راهی به جرایم جهانی شدن: فرضیه‌های زیربنایی
اصطلاحات کلیدی در رابطه با جرایم جهانی شدن
جرایم جهانی شدن و چالش تعریف جرایم
تعریف جرایم یقه‌سفیدی
جرایم جهانی شدن و مفهوم جهانی شدن
چهارچوب جرم شناسانه جهانی شده و جرایم جهانی شدن
خلاصه
فصل دوم: جرایم جهانی شدن چه جرایمی هستند؟
جرایم جهانی شدن، جرایم فراملّی و جرایم بین المللی
جرایم جهانی شدن، جرم حکومت ـ شرکت و جرایم حکومت‌ها
نهادهای مالی بین المللی
نهادهای مالی بین المللی در یک نگاه
مرور اجمالی بر تحقیقات قبلی
فصل سوم: برخی از نمونه‌های کنونی جرایم جهانی شدن
تحمیل بدهی کمرشکن
استخراج مواد معدنی
پروژه‌های خط لوله نفت
برنامه متمرکز ساختن روستاها
پروژه‌های سدسازی
پروژه‌های دسترسی به آب
مراکز مداخله گر
خلاصه
فصل چهارم: به‌سوی یک نظریه یکپارچه جرایم جهانی شدن
نظریه؛ هدف و شکل آن
یکپارچه‌سازی نظری
نظریه‌ای تلفیقی از جرایم جهانی شدن
نظریه انتخاب عقلانی
فنون خنثی‌سازی
نظریه یادگیری
نظریه بی هنجاری
نظریه سازمانی
نظریه بزهکاری سیستمی
چشم‌انداز فوکویی و «رژیم‌های حقیقت»
نظریه‌های اقتصاد سیاسی
خلاصه
ارتباط نظریه: سیاست‌ها و شیوه‌های نهادهای مالی بین‌المللی
نتیجه
فصل پنجم: جرایم جهانی شدن و جنبش عدالت جهانی
کنترل نهادهای مالی بین‌المللی
کنترل جرایم جهانی شدن: چالش هایی گسترده تر
جامعه مدنی، جنبش عدالت جهانی و جنبش های اعتراضی محلی
جهان شهرگرایی و جرایم جهانی شدن
نظم جهانی گایان
نقش دانشجویان جرم‌شناسی و عدالت کیفری
پیوست ها
الف. نسبت بدهی کشورهای غیرغربی ۲۰۰۸-۲۰۱۰
ب. کشورهای موجود در گزارش ابتکاری شفاف سازی صنعت استخراج بانک جهانی
ج. پروژه‌های خصوصیِ آب در دست تصویب
د. معاهدات، قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی
ارجاعات

مؤلفین:

داون ال. روث

دیوید او. فردریکس

ترجمه و تحقیق:

دکتر نبی‌اله غلامی

علی غلامی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت:

۶۰۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.