جنگ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. جنگ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل

جنگ سایبری از منظر حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

بخش اول: جنگ سایبری و حقوق بین‌الملل توسل به زور
فصل اول: جنگ سایبری و دفاع مشروع از منظر حقوق بین‌الملل
مبحث اول: ترمینولوژی و تعاریف
گفتار اول: تعریف فضای سایبر
گفتار دوم: گستره فضای سایبر
گفتار سوم: ویژگی‌های فضای سایبر
گفتار چهارم: حملات سایبری
مبحث دوم: زمینه‌های تاریخی
مبحث سوم: اقدامات جامعه بین‌المللی در مقابل تهدیدات سایبری
مبحث چهارم: حملات سایبری به مثابه استفاده از زور در حقوق بین‌الملل
گفتار اول: حملات سایبری به‌عنوان یک حمله مسلحانه
گفتار دوم: جنگ سایبری و استثنای دفاع مشروع
گفتار سوم: دفاع مشروع جمعی
گفتار چهارم: شورای امنیت و حملات سایبری
گفتار پنجم: سازمان‌های منطقه‌ای
مبحث پنجم: بررسی برخی موارد مهم‌ترین حملات سایبری در سال‌های اخیر
گفتار اول: حمله سایبری سال 2007 میلادی به استونی
گفتار دوم: حمله سایبری سال 2010 میلادی به ایران
فصل دوم: حملات سایبری و اصل عدم مداخله
مبحث اول: حاکمیت دولت و اصل عدم مداخله
مبحث دوم: اقدامات دولت قربانی در مقابل نقض اصل عدم مداخله
فصل سوم: قابلیت انتساب در حملات سایبری
مبحث اول: ارگان‌های دولت
مبحث دوم: نمایندگی‌های دولت
مبحث سوم: عدم تمایل دولت به جلوگیری از اقدامات اشخاص خصوصی یا تحمل اقدامات آنان
بخش دوم : قابليت اجراي قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ‌های سايبری
فصل اول: اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات شبكه‌ای كامپيوتری
مبحث اول: طبقه‌بندی مخاصمات سایبری به لحاظ محدوده جغرافيايی
گفتار اول: طبقه‌بندی به‌عنوان مخاصمات مسلحانه بين‌المللی
گفتار دوم: طبقه‌بندی به‌عنوان مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللی
مبحث دوم: اصل اساسي تفكیک
گفتار اول: غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در مقابل رزمندگان و اهداف نظامی
گفتار دوم: ممنوعیت حملات عمدی عليه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی
گفتار سوم: حملات غيرقادر به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی
مبحث سوم: اصل تناسب و ممنوعیت ایراد خسارات جانبی بیش از حد
مبحث چهارم: احتیاط‌های ممکن
مبحث پنجم: شرط مارتنس
مبحث ششم: اقدامات احتیاطی خاص
گفتار اول: اقدامات احتیاطی در قبال اماکن و اموال مورد حمایت خاص
گفتار دوم: اقدامات احتیاطی در قبال اشخاص مورد حمایت خاص
فصل دوم: وسايل و روش‌های جنگ
مبحث اول: قواعد حاکم بر سلاح‌ها
گفتار اول: منع صدمه اضافی و رنج غیرضروری
گفتار دوم: ممنوعیت سلاح‌های غيرقادر به تفکیک
مبحث دوم: سلاح‌های سایبری و ممنوعیت برخی تسلیحات متعارف
مبحث سوم: تعهدات ماده 36 و قواعد حاکم بر سلاح‌ها
فصل سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه
مبحث اول: حیله‌های جنگی
مبحث دوم: خیانت‌های جنگی
فصل چهارم: اشغال
مبحث اول: احترام به اشخاص تحت حمايت ساکن در سرزمين‌های اشغالی
مبحث دوم: نظم عمومی و امنيت در مناطق اشغال شده
مبحث سوم: امنيت قدرت اشغالگر
مبحث چهارم: مصادره و توقيف اموال
فصل پنجم: بی‌طرفی
مبحث اول: حفاظت از زیرساخت‌های سايبری بی‌طرف
مبحث دوم: تعهدات دول بی‌طرف
مبحث سوم: عملیات‌ سایبری در قلمرو بی‌طرف
نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

مؤلف:

نازنین برادران

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

1.380.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …