حقوق اداری تطبیقی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق اداری تطبیقی

حقوق اداری تطبیقی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدمه

بخش اول: چهارچوب تحليلي و سیر تحول تاریخی

فصل اول:‌ تحلیل مفهومی عدالت رویه‌ ای

گفتار اول: تاریخ، مفهوم و مبانی عدالت رویه‌ ای

گفتار دوم: ماهیت عدالت رویه‌ ای

فصل‌دوم: تحلیل مفهومی تصمیمات اداری

گفتار اول: مفهوم تصمیم اداری و اركان آن

گفتاردوم: تمایز تصمیمات اداری از سایر اعمال دولت

گفتار سوم: انواع تصمیمات اداری

گفتار چهارم: نظام حقوقی تصمیمات اداری

گفتار پنجم: اجرا وپایان تصمیمات اداری

بخش دوم: اصول عدالت رويه‌ اي

فصل اول: اصول ناظر به اصل اول عدالت رویه ای و فروعات آن (استماع)

گفتار اول: تحوّلات اصل اول عدالت رویه‌ ای

گفتار دوم: معیار قابلیت اِعمال عدالت رویه‌ ای

گفتار سوم: مفهوم استماع

گفتار چهارم: فرآیند برقراری تعادل

گفتارپنجم:اهمیت و مبانی توجیهی استماع

گفتارششم: امكان مشاركت یا مداخله در فرآیند تصمیم‌ گیری

گفتار هفتم: زمان معقول برای تدارك پاسخ

گفتار هشتم: نمایندگی قانونی

گفتار نهم: ارائه دلایل تصمیم

گفتار دهم: اعتراض و تجدیدنظرخواهی

گفتار یازدهم: انتشار و اعلان تصمیمات

گفتار دوازدهم: علنی بودن

گفتار سیزدهم: عطف بماسبق نشدن تصمیمات

گفتار چهاردهم: پیآمد نقض حق استماع و فروعات آن

گفتار پانزدهم: گام هایی به سوی تعادل میان تضمینات رویه ای و كارآمدی اداری دركنوانسیون اروپایی حقوق بشر

فصل دوم: اصول ناظر به اصل دوم عدالت رویه‌ ای (منع جانبداری)

گفتار اول: مبانی منع جانبداری

گفتار دوم:استقلال

گفتار سوم:بی طرفی

گفتار چهارم: استثنائات منع جانبداری

گفتار پنجم: اثر نقض منع جانبداری

گفتار ششم: نظم اروپایی حقوق بشر

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

مولف:

دکتر علی‌محمد فلاح‌ زاده

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، اول

قیمت:

180.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …