حقوق بشر در جهان معاصر: دفتردوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها – چاپ سوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بشر در جهان معاصر: دفتردوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها – چاپ سوم

حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها – چاپ سوم

 

موجود نداریم.

فهرست مطالب:

پیش‌درآمد (از آقای دکتر هدایت‌الله فلسفی)

مقدمه

 

بخش یکم: حق‌ها و آزادی‌های عام در حقوق بشر معاصر

فصل یکم: حق حیات

پیش‌گفتار

گفتار یکم: تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم: حق حیات در اسناد حقوق بشری

 

فصل دوم: منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در اسناد حقوق بشری

 

فصل سوم: حق مشارکت سیاسی

پیش‌گفتار

گفتار یکم: تحلیل مفهومی و مبنای نظری

گفتار دوم: حق مشارکت سیاسی در اسناد حقوق بشری

 

فصل چهارم: آزادی بیان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ آزادی بیان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تحلیل محتوایی

 

فصل پنجم: آزادی مذهب

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ آزادی عقیده و مذهب در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

 

فصل ششم: حق‌ها و تضمینات رویه‌ای

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حقوق رویه‌ای در اسناد حقوق بشری

 

فصل هفتم: حق‌های رفاهی

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حق رفاهی در اسناد حقوق بشری

 

بخش دوم: حمایت‌های ویژه

فصل یکم: حقوق زنان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

کفتار دوم ـ حقوق زنان در اسناد حقوق بشری

 

فصل دوم: حقوق کودکان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حقوق کودکان در اسناد حقوق بشری

 

فصل سوم: حقوق معلولان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ مبانی نظری

گفتار سوم ـ محتوای حق‌ها و آزادی‌ها

 

فصل چهارم: حقوق اقلیت‌ها

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و تبیین ماهوی

گفتار دوم ـ حق‌ها و آزادی‌های اقلیت‌ها در اسناد حقوق بشری

 

فصل پنجم: حقوق پناهندگان

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و تفکیک ماهوی

گفتار دوم ـ حقوق و تکالیف پناهندگان در اسناد حقوق بشری

 

فصل ششم: حقوق بشردوستانه و اموال فرهنگی در آیینه حقوق بشر معاصر

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ حقوق بشردوستانه

گفتار دوم ـ حقوق بشردوستانه و مسأله حفاظت از میراث فرهنگی

 

فهرست راهنما

 

نمایه

 

اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای

 

فهرست منابع

 

مؤلف:

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

 

موجود نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …