حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم – چاپ چهارم

حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع – چاپ چهارم

 

موجود نداریم.

 

فهرست مطالب:

بخش يكم: تحليل مفاهيم كليدي حقوق بشر معاصر: حيثيت انساني، حق، تعهد، آزادي، برابري و عدالت    

فصل يكم: انسان حقوق بشري و حيثيت انساني‌اش؛ تحليل مفهومي

فصل دوم: تحليل مفهوم حق

فصل سوم: تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد

فصل چهارم: محتوا و سير تحول تاريخي حق‌ها

فصل پنجم: تحليل مفهوم آزادي و برابري

فصل ششم: تحليل مفهوم عدالت

 

بخش دوم:  مباني توجيهي ـ اخلاقي حقوق بشر معاصر

فصل يكم: نظريه حقوق طبيعي سنتي

فصل دوم: حقوق طبيعي در دوره معاصر

فصل سوم: حقوق بشر و ايده قرارداد‌محوري

فصل چهارم: رقيبان ناهمدل

فصل پنجم: مباني مداخله حمايت‌گرايانه از حقوق بشر

فصل ششم: قلمرو حق‌ها

 

بخش سوم: منابع حقوق بشر معاصر

فصل يكم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (۱): معاهدات حقوق بشري

فصل دوم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (۲): مسأله شرط در معاهدات حقوق بشري

فصل سوم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (۳): عرف‌هاي بين‌المللي حقوق بشري

فصل چهارم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (۴): اصول كلي حقوقي

فصل پنجم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (۵): تصميمات قضائي

فصل ششم: نظام‌هاي حقوق داخلي و هنجارهاي بين‌المللي حقوق بشر

 

سخن پاياني

 

مؤلف:

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

 

موجود نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *