حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم – چاپ چهارم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم – چاپ چهارم

حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع – چاپ چهارم

 

موجود نداریم.

 

فهرست مطالب:

بخش يكم: تحليل مفاهيم كليدي حقوق بشر معاصر: حيثيت انساني، حق، تعهد، آزادي، برابري و عدالت    

فصل يكم: انسان حقوق بشري و حيثيت انساني‌اش؛ تحليل مفهومي

فصل دوم: تحليل مفهوم حق

فصل سوم: تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد

فصل چهارم: محتوا و سير تحول تاريخي حق‌ها

فصل پنجم: تحليل مفهوم آزادي و برابري

فصل ششم: تحليل مفهوم عدالت

 

بخش دوم:  مباني توجيهي ـ اخلاقي حقوق بشر معاصر

فصل يكم: نظريه حقوق طبيعي سنتي

فصل دوم: حقوق طبيعي در دوره معاصر

فصل سوم: حقوق بشر و ايده قرارداد‌محوري

فصل چهارم: رقيبان ناهمدل

فصل پنجم: مباني مداخله حمايت‌گرايانه از حقوق بشر

فصل ششم: قلمرو حق‌ها

 

بخش سوم: منابع حقوق بشر معاصر

فصل يكم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (1): معاهدات حقوق بشري

فصل دوم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (2): مسأله شرط در معاهدات حقوق بشري

فصل سوم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (3): عرف‌هاي بين‌المللي حقوق بشري

فصل چهارم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (4): اصول كلي حقوقي

فصل پنجم: منابع بين‌المللي حقوق بشر (5): تصميمات قضائي

فصل ششم: نظام‌هاي حقوق داخلي و هنجارهاي بين‌المللي حقوق بشر

 

سخن پاياني

 

مؤلف:

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

 

موجود نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …