حقوق بین‌الملل و بنادر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین‌الملل و بنادر

حقوق بین‌الملل و بنادر

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست مطالب
بخش 1: مقدمه
فصل 1: عدم‌ِتوجه به بندرها در حقوق بین‌الملل و دکترین
فصل 2: جایگاه بندر در مجموعه حقوق بین‌الملل: دنبالۀ قلمرو زمینی
فصل 3: جایگاه بندر در حقوق دریاها: وابستگی به مناطق آبی
بخش 2: بندر پیش از عصر صنعتی
فصل 4: دکترین حقوقی پائولو سارپی
فصل 5: کارخانه‌‌های استعماری
بخش 3: بندر در عصر صنعتی
فصل 6: تشکل‌های باربران لنگرگاه
فصل 7:کنوانسیون سال 1923 ژنو در‌خصوص بندر
فصل 8: بندرها و تأسیسات بندری فراموش‌شده: قضیۀ لوتوس، پروندۀ ویمبلدون و بحران سوئز
فصل 9: زمانی که نمی‌‌توان بندر را نادیده گرفت: حقوق جنگ از کنوانسیون‌‌های لاهه تا بحران کوبا
فصل 10:کنوانسیون ماردل پلاتا
فصل 11: کنوانسیون مونته‌‌گوبی
بخش 4: بندر و جهانی شدن
فصل 12: اهمیت بی‌‌سابقۀ اقتصاد و متصدیان چندملیتی پایانه
فصل 13: انحطاط تشکل‌‌های باربران لنگرگاه و مقاومت آنها در اروپا
فصل 14: پرچم‌‌های مصلحتی و کنترل و نظارت دولت صاحب‌بندر
فصل 15: امنیت بندر: قضیۀ شرکت دوبی وورلد و کد بین‌‌المللی ناظر بر امنیت کشتی‌‌ها و تأسیسات بندری
فصل 16:از لنگرگاه سنتی تا بندر دریایی ترکیبی: حق دسترسی
فصل 17: بندرهای دریایی از منظر حقوق تجارت بین‌‌الملل
بخش 5: ارزیابی و چشم اندازها
فصل 18: ویژگی‌‌های مشترک مقررات بین‌‌المللی ناظر بر بندرها
فصل 19: نقش و تأثیر حقوق بین‌‌الملل خصوصی و برخی از نظام‌‌های حقوقی داخلی
فصل 20: حرکت [پروسه پژوهش] از مفهوم واحد برای بندر

ترجمه و تحقیق:

دکتر حسن سواری

یونس صیدی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

720.000 ریال

حقوق بین الملل و بنادر

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …