حقوق بین‌الملل اقتصادی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین‌الملل اقتصادی

حقوق بین‌الملل اقتصادی – چاپ نهم

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مترجم در چاپ اول

عناوین اختصاری
الف) مجلات و سالنامه‌ها
ب) سازمان‌های بین‌المللی

فصل نخست مقدمه
1. تعریف حقوق بین‌الملل اقتصادی
2. نظام نوین اقتصاد بین‌المللی: آرمان یا واقعیت؟

فصل دوم تابعان حقوق بین‌الملل اقتصادی
1. بسط مفهوم «تابعان حقوق بین‌الملل»
2. عاملان حقوق بین‌الملل اقتصادی
الف) دولت‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط دولت
ب) شرکت‌های چندملیتی

فصل سوم حاکمیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی
1. مفاهیم اساسی و پایه
الف) حاکمیت مطلق
ب) حاکمیت نسبی و وابستگی متقابل
ج) برابری در حاکمیت
2. واقعیت‌های اقتصادی و حاکمیت
الف) در روابط میان دولت‌ها
ب) در داخل یک دولت

فصل چهارم منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی
1. منابع سنّتی حقوق بین‌الملل
الف) معاهدات بین‌المللی
ب) موافقت‌نامه‌های ساده
ج) حقوق بین‌الملل عرفی
د) اصول عمومی حقوق
ه‍‌) ابزارهای فرعی تعیین قواعد حقوقی
2. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منبعی نو در حقوق بین‌الملل اقتصادی؟
3. حقوق بین‌الملل اقتصادی نرم و قوام نیافته (ساف لا)
4. قراردادهای میان دولت و سرمایه‌گذار خارجی

فصل پنجم دولت در حقوق بین‌الملل اقتصادی
1. قلمرو
الف) مرزهای زمینی
ب) حقوق دریاها
ج) هوا و فضای ماوراء جو
2. تابعیت
الف) تابعیت اشخاص حقیقی
ب) تابعیت شرکت‌ها
ج) تابعیت کشتی‌ها
د) تابعیت هواپیماها
3. قدرت حاکمه
الف) تعیین حدود زمانی حاکمیت
ب) تعیین حدود جغرافیایی حاکمیت
ج) واگذاری و انصراف از قدرت حاکمه

فصل ششم روابط اقتصادی دوجانبه بین‌الدّول
1. حق حمایت دیپلماتیک
2. نقش کارمندان دیپلماتیک و کنسولی در حقوق بین‌الملل اقتصادی

فصل هفتم مفاهیم کلی در بحث «نقش سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»
1. ضرورت تنظیم قواعد و کنترل بازار
2. شخصیت حقوقی سازمان بین‌المللی
3. یکپارچگی سیاسی، یکی از نتایج وحدت اقتصادی
4. اَشکال و گونه‌های مشارکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی
5. ساختار سازمان‌های بین‌المللی
6. تجلّی اراده در ارکان سازمان‌های بین‌المللی
7. تأمین بودجه سازمان‌های بین‌المللی

فصل هشتم ملاحظاتی مختصر پیرامون برخی سازمان‌ها
1. نقش سازمان ملل متحد در روابط اقتصادی بین‌المللی
2. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سازمان جهانی تجارت
3. صندوق بین‌المللی پول
4. سایر سازمان‌های پولی
5. سازمان‌های مسؤول کنترل بازار
6. کمک به توسعه
7. اتحادیه‌های منطقه‌ای حذف‌کننده تعرفه‌های گمرکی میان اعضا
8. دیگر سازمان‌های منطقه‌ای

فصل نهم مؤسسات مشترک دولتی (بین‌الدّول)

فصل دهم جایگاه افراد در حقوق بین‌الملل اقتصادی

فصل یازدهم حقوق اقتصادی اساسی دولت‌ها
1.حاکمیت دائمی
2. عدم مداخله در امور داخلی
3. حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی
4. حقّ واکنش در قبال پخش مستقیم امواج، سنجش از راه دور و ارتباطات اینترنتی
5. حق بر هویت فرهنگی
6. حق کنترل مهاجرت به داخل (درونکوچی) و خارج کشور (برون کوچی)
7. حق ترانزیت
8. مصونیت دولت
9. انحصار قدرت در یک قلمرو
الف) اصل صلاحیت سرزمینی و نظم عمومی
ب) موارد تخطی از اصل صلاحیت سرزمینی
ج) اصل صلاحیت سرزمینی و ملی‌سازی در مقابل غرامت کافی
د) محلی کردن حقوق غیرمادی
1. کلیات
2. دکترین انفکاک و جدایی
ه‍‌) درخواست ارائه اسناد
و) درخواست‌هایی برای شناسایی اقدامات بازدارنده خارجی

فصل دوازدهم ارزش اقتصادی از دیدگاه حقوق بشر
1. حق بر اموال خود (مالکیت)
2. برابری

فصل سیزدهم حقوق مالکانه بیگانگان
1. حمایت از حقوق مکتسبه
2. غرامت
3. موافقت‌نامه‌های پرداخت غرامت مقطوع
4. استاندارد عمومی حمایت
5. حسن نیت به عنوان مبنایی برای حمایت بیشتر
الف) تعهدات ناشی از قوانین دولت میزبان
ب) التزامات مندرج در قرارداد میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی
6. معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری
7. بیمه در مقابل ریسک‌های غیرتجاری

فصل چهاردهم مسائل مربوط به مسؤولیت دولت در حقوق بین‌الملل اقتصادی
فصل پانزدهم حل‌وفصل اختلافات در حقوق بین‌الملل اقتصادی
1. در سازمان‌های بین‌المللی
2. اختلافات میان دولت و سرمایه‌گذار خارجی

فصل شانزدهم جنگ اقتصادی
1. استفاده از قدرت اقتصادی
2. روش‌های جنگ اقتصادی
3. بی‌طرف‌ها و جنگ اقتصادی

تکمله: مشروعیت سنجی تحریم‌های اقتصادی: تلازم منع سوءاستفاده از حق با سلسله مراتب هنجاری حقوق بنیادین بشر در نظام بین المللی
مقدمه
مبحث اول: حق وضع و اعمال تحریم‌های اقتصادی در نظام حقوق بین الملل
مبحث دوم: قاعده منع سوءاستفاده از حق در نظام حقوق بین الملل
مبحث سوم: حقوق بنیادین بشر؛ تجلی سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوق بین الملل
مبحث چهارم: منع سوءاستفاده از حق: حمایت از حقوق بنیادین بشر در برابر تحریم‌های اقتصادی

نتیجه گیری

 

مؤلف:

پروفسور آیگناتس زایدل هوهن فلدرن

 

ترجمه و تحقیق:

دکتر سیّدقاسم زمانی

 

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، نهم(ویراست سوم)

 

قیمت:

550.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …