حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت – چاپ دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت – چاپ دوم

حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت – چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه آقاي دكتر سيّدقاسم زماني

مقدمه تحليلي

منبع و مبنا در حقوق بين‌الملل

تقسيم‌بندي منابع حقوق بين‌الملل در دكترين

بخش اول حقوق طبيعي: حقوق بين‌الملل به عنوان نظامي ارزشي

مبحث اول حقوق بين‌الملل در آئينه تاريخ

بند اول: رويكرد تاريخي به حقوق بين‌الملل

بند دوم: حقوق طبيعي و بحران هويت حقوق بين‌الملل

مبحث دوم حقوق بين‌الملل از منظر فلاسفه حقوق طبيعي

بند اول: گروسيوس

بند دوم: پافندورف

بند سوم: كريستين ولف

بند چهارم: آلفرد وردروس

بند پنجم: تري ناردين

نتيجه‌گيري

بخش دوم حقوق وضعي: حقوق بين‌الملل، تجلي واقعيتهاي موجود

مبحث اول دورنماي تاريخي بحث

مبحث دوم پيوند تاريخ و حقوق وضعي

مبحث سوم حقوق بين‌الملل در انديشه صاحبنظران حقوق وضعي

بند اول: آنزيلوتي

بند دوم: كلسن

بند سوم: روبرتو آگو

بند چهارم: هارت

نتيجه‌گيري

بخش سوم ديالكتيك ارزش و واقعيت در حقوق بين‌الملل

مبحث اول تجلي انديشه كانت در حقوق بين‌الملل

مبحث دوم محكمه كيفري نورمبرگ

مبحث سوم رأي قاضي ويرامانتري در قضيه مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي

نتيجه‌گيري

فرجام سخن

نمايه

فهرست منابع

الف: منابع فارسي

ب: منابع خارجي

مؤلف:

دکتر آرامش شهبازی

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، دوم

قیمت:

180.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …