خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای

حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای

حقوق بین‌الملل و نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ارزيابى فرآيند خلع سلاح و كنترل تسليحات در پرتو حقوق بين‏ الملل منشور

بند اول: مفهوم و راهبرد خلع سلاح و كنترل تسليحات در نظم حقوقى بين‏ المللى

بند دوم: نگرش منشور به مقوله خلع سلاح، اهميت و ساز و كار آن

خلع سلاح و كنترل تسليحات كشتار جمعى پس از يازده سپتامبر

بند اول: تحولات خلع سلاح كشتار جمعى پس از يازده سپتامبر

بند دوم: سازمان ملل متحد، پيوند خلع سلاح و مبارزه با تروريسم

حقوق خلع سلاح و كنترل تسليحات: از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ تا جنگ سوم خليج فارس

گفتار اول: سلاح‏هاى كشتار جمعى: سنت‏ گرايى يا نوانديشى در پهنه نظم حقوقى

گفتار دوم: گسترش يكجانبه‏ گرايى و انحراف از رسالت خلع سلاح

گفتار سوم: تحولات ناشى از بحران عراق، خلع سلاح به عنوان مجازات

نظام عدم گسترش: از تكوين تا تقويت

بند اول: مقدمات شناخت و تحليل رژيم عدم گسترش سلاح‏هاى هسته ‏اى

بند دوم: ويژگى‏ هاى مهم نظام عدم گسترش

بند سوم: نظام پادمان هسته ‏اى

بند چهارم: حقوق سلاح‏هاى هسته‏ اى و برداشت ديوان بين ‏المللى دادگسترى

بند پنجم: بررسى تحليلى پروتكل ۱۹۹۷ الحاقى به نظام پادمان هسته ‏اى

ارزيابى نظام عدم گسترش سلاح‏هاى هسته ‏اى از منظر حقوق بين‏ الملل عرفى

بند اول: مبناى حقوقى توزيع تعهدات نظام عدم گسترش: تبعيض يا تمايز؟

بند دوم: موانع شكل‏ گيرى قواعد عرفى در حوزه عدم گسترش

بند سوم: گذار آرام به سمت عرفى شدن نظام عدم گسترش

 

بازانديشى در اصل ارادى بودن پذيرش معاهدات در پرتو تحولات بين‏المللىخلع سلاح و عدم گسترش

بند اول: منزلت اصل رضايى بودن معاهدات در نظم حقوقى بين ‏المللى

بند دوم: تحولات خلع سلاح و كنترل تسليحات و چالش‏ هاى اصل رضايى بودن

چشم‏ انداز حقوقى خروج كره شمالى از معاهده عدم‏ گسترش سلاح‏هاى هسته‏ اى

بند اول: نگاهى كلى به قيد خروج از معاهدات خلع سلاح و عدم گسترش

بند دوم: مبانى تأسيسى قيد خروج در معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات

بند سوم: تأملى بر خروج كره شمالى از معاهده منع گسترش سلاح‏هاى هسته‏اى

كالبد شكافى تضمين‏ هاى امنيتى قدرت‏هاى هسته‏ اى از منظر حقوق بين‏ الملل

بند اول: گونه شناسى تضمين‏ هاى امنيتى در تئورى و عمل

بند دوم: تضمين‏ هاى امنيتى در فراسوى حقوق بين‏ الملل قراردادى

بند سوم: ماهيت تضمين‏ هاى امنيتى در نظم حقوقى بين ‏المللى

بند چهارم: تضمين‏ هاى امنيتى در فراگرد اختيارات شوراى امنيت

تعامل نظرى و تقابل عملى نظام عدم گسترش با حق توسعه صلح ‏آميز هسته‏ اى

بند اول: بايدها و نبايدهاى نظام عدم گسترش در خصوص سلاح‏هاى هسته ‏اى

بند دوم: كالبدشكافى تعهدات ناشى از توسعه صلح ‏آميز هسته ‏اى در نظر و عمل

بند سوم: محدوديت‏ هاى ناظر بر حق توسعه صلح‏ آميز هسته ‏اى

ناگفته‏ هاى پروتكل الحاقى و نخستين قطعنامه شوراى حكام در پرونده هسته‏ اى ايران از منظر حقوق بين‏ الملل

بند اول: ده‏ها پرسش بدون پاسخ در خصوص پروتكل الحاقى

بند دوم: قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳: آغاز كار آژانس در مورد فعاليت‏هاى هسته‏ اى جمهورى اسلامى ايران

كاربرد سلاح‏هاى كشتار جمعى به عنوان يك جنايت: تأملى بر صلاحيت ديوان بين ‏المللى كيفرى

بند اول: نگاهى به برخى مقررات اساسنامه ديوان

بند دوم: ارتباط صلاحيت موضوعى ديوان با كاربرد سلاح‏هاى كشتار جمعى

مقدمه ‏اى بر معاهده منع جامع آزمايش‏هاى هسته ‏اى

گفتار اول: تعريف و آثار سلاح‏هاى هسته ‏اى

گفتار دوم: نگاهى اجمالى به محتواى معاهده

گفتار سوم: معايب و ايرادات وارد بر معاهده

معاهده منع جامع آزمايش‏هاى هسته ‏اى(CTBT) از آميزه ‏هاى سياسى تا آموزه‏ هاى حقوقى

گفتار اول: گاه شمار وقايع و اقدامات هسته ‏اى تا انعقاد CTBT

گفتار دوم: تأملى بر برخى ويژگى‏ هاى CTBT

تعهدات در حال تكوين منع جامع آزمايش هسته‏ اى: در جست و جوى يك راهبرد ملى

بند اول: تأملى بر محتواى معاهده منع جامع آزمايش‏هاى هسته ‏اى

بند دوم: راهبردهاى پيشنهادى براى رفتار ملى در فرآيند منع آزمايش هسته‏ اى

تعهد به عدم دارا شدن سلاح هسته ‏اى و اصل برابرى متخاصمين در درگيرى‏هاى مسلحانه

بند اول: دامنه اصل برابرى متخاصمين در درگيرى‏ هاى مسلحانه

بند دوم: رويكرد نظام عدم گسترش در خصوص دارا شدن سلاح هسته‏ اى

بند سوم: خلع سلاح به منزله همسازى تعهدات عدم گسترش با اصل برابرى

متخاصمين

نتيجه

مؤلف:

دکتر نادر ساعد

موجودی نداریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *