حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ هجدهم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کليات

مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي

مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي

مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن

مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن

مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق

فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي

مبحث اول: قراردادهاي مرتبط با رايانه

مبحث دوم: مسؤوليت مدني مرتبط با فضاي مجازي

فصل سوم: حقوق مالکيت فکري در فضاي مجازي

مبحث اول: حق بر اثر (کپي‌رايت) در فضاي مجازي

مبحث دوم: نام‌دامنه

مبحث سوم: اسرار تجاري در فضاي مجازي

مبحث چهارم. نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

مبحث پنجم: علامت تجاري و پوشش تجاري

مبحث ششم: اختراع

مبحث هفتم: مهندسي معکوس

فصل چهارم: امضا، گواهي و دليل الکترونيکي

مبحث اول: امضاي الکترونيکي

مبحث دوم: ثبت و گواهي الکترونيکي

مبحث سوم: ادله الکترونيکي اثبات دعوا

فصل پنجم: جرايمِ فضاي مجازي

مبحث اول: مفهوم جرايم فضاي مجازي و فوايد جرم‌انگاري آنها

مبحث دوم: شمار جرايم مرتبط با فضاي مجازي

فصل ششم: آيين کشف و دادرسي جرايم مَجازي

مبحث اول: آيين کشف جرايم فضاي مجازي

مبحث دوم: آيين دادرسي جرايمِ فضاي مجازي

مبحث سوم: کشف، پيگرد و پيشگيري از جرايم مجازي در سطح بين‌المللي

نمایه

کتابنامه

مؤلف:

دکتر مصطفی السان

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۴۰۱، هجدهم

قیمت:

۷۶۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.