حقوق كار

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق كار

حقوق کار

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

يادداشت بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران

ترجمه يادداشت بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران

ديباچه پروفسور آلن سوپيو بر ترجمه فارسي كتاب

ترجمه ديباچه نويسنده بر ترجمه فارسي كتاب

پيشگفتار مترجمان

مقدمه

فصل 1 شجره‌نامه حقوق كار

گفتار اول: ماقبل تاريخ

گفتار دوم: تاريخ

فصل 2 الگوهاي ملي حقوق كار

گفتار اول: تفاوت‌ها

گفتار دوم: تأثيرات

فصل 3 نهاد قرارداد كار

گفتار اول: قانون

بند نخست: تنوع قوانين

بند دوم: نيروي قوانين

گفتار دوم: قاضي

بند نخست: پراكندگي دعاوي

بند دوم: رويه قضايي

گفتار سوم: تأمين اجتماعي

فصل 4 آزادي‌هاي شغلي

گفتار اول: آزادي مبادرت به فعاليت اقتصادي

گفتار دوم: آزادي كار

گفتار سوم: آزادي سنديكايي

بند نخست: حق سنديكايي

بند دوم: جنبش سنديكايي

بند سوم: مسأله سنديكايي

فصل 5 تبعيت

گفتار اول: معيار تبعيت: مرزهاي دستمزدبگيري

بند نخست: كارگر دستمزدبگير كيست؟

بند دوم: تابع كيست؟

بند سوم: چهره‌هاي نوين تبعيت

گفتار دوم: محدوده‌هاي تبعيت قالب‌بندي اختيارات كارفرما

بند نخست: محدوديت آزادي‌ها

بند دوم: منع انواع تبعيض

فصل 6 روابط جمعي كار

گفتار اول: نمايندگي جمعي

بند نخست: امكان نمايندگي

بند دوم: نمايندگان انتخابي كاركنان

بند سوم: نمايندگي سنديكايي

بند چهارم: وضعيت نمايندگان مزدبگيران

گفتار دوم: اختلافات دسته جمعي

بند نخست: حق اعتصاب

بند دوم: واكنش‌هاي كارفرمايي نسبت به اعتصاب

گفتار سوم: مذاكره جمعي

بند نخست: پويايي مذاكره جمعي

بند دوم: حقوق پيمان‌هاي جمعي

فصل 7 تبادل مبتني بر دستمزد

گفتار اول: مدت كار

بند نخست: تعيين مدت كار

بند دوم: محدوديت مدت كار

بند سوم: كاهش مدت كار

بند چهارم: سازماندهي زمان كار

گفتار دوم: دستمزد

بند نخست: مبلغ دستمزدها

بند دوم: پرداخت دستمزدها

فصل 8 ايمني

گفتار اول: امنيت جسمي و رواني

گفتار دوم: امنيت اقتصادي

بند نخست: امنيت اشتغال

بند دوم: فراتر از اشتغال وضعيت حرفه‌اي اشخاص

ضمائم

اعلاميه فيلادلفيا راجع به اهداف و مقاصد سازمان بين‌المللي كار

منشور اجتماعي اروپايي (بازبيني شده)

پيوست به منشور اجتماعي اروپايي (بازبيني شده)

نمايه

فهرست منابع

مؤلف: پروفسور آلن سوپيو

مترجم و محقق:

دكتر حسن مرادزاده  و زهرا السادات نواب‌زاده شهربابكي

تاریخ و نوبت چاپ:

1390، اول

قیمت:

80.000 ریال

 

خرید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …