حقوق نقل و انتقال سهام در بورس

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق نقل و انتقال سهام در بورس

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدمه

فصل اول: معرفی بازار اوراق بهادار

گفتار اول- پیشینه تاریخی بورس

بند اول- روند تاریخی شکل گیری معاملات در بورس تهران

گفتار دوم- نهادهای نظارتی

گفتار سوم- تشکل های خودانتظام

فصل دوم: ماهیت حقوقی سهام و انتقال آن در بورس

گفتار اول- ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس

بند اول- سهام: یک ورقه بهادار

بند دوم- انتقال سهم: انتقال عین یا تعهد ؟

بند سوم- سهام: حق عینی یا دینی؟

نتیجۀ بحث

گفتار دوم- انتقال مالکیت سهام در بورس

بند اول- انواع معاملات سهام بر اساس عرف بورس

بند دوم- ماهیت نقل و انتقال مالکیت سهام در بورس

بند سوم- اوصاف عقد بیع سهام

فصل سوم: نقش مقررات در معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده: تکمیل قواعد حقوقی سنتی

گفتار اول- اصل نظارت

بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار

بند دوم- شیوه های نظارت بر معاملات در بورس

گفتار دوم- اصل شفافیت بازار

بند اول- قوانین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به منظور افشای اطلاعات

بند دوم – مسئولیتهای ناشی از نقض اصل شفافیت بازار

فصل چهارم: قواعد حقوقی حاکم بر انعقاد بیع سهام

گفتار اول- ملزومات بیع سهام در بورس

بند اول- ثبت سهام نزد سازمان

بند دوم- پذیرش و عرضه سهام در بورس

بند سوم- الزام به انجام معامله  از طریق کارگزاران

گفتار دوم: تراضی متعاقدین در بورس و اهلیت آنها

بند اول- تراضی متعاقدین در بورس چگونه است؟

بند دوم- اهلیت طرفین معاملات سهام و سمت کارگزاران

فصل پنجم: اجرا، عهدشکنی و اعمال خیارات

گفتار اول-  اجرای مفاد معامله سهام پذیرفته شده در بورس

بند اول- سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بند دوم- اجرای اختیاری عقد: تسویه معامله

بند سوم- آیا اجرای اجباری عقد در معاملات سهام امکانپذیر است؟

گفتار دوم –  عهد شکنی در اجرای معاملات سهام

بند اول- عهد شکنی در معاملات خرد

بند دوم- عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده

گفتار سوم- چگونگی اعمال خیارات در بورس

بند اول- خیاراتی که با توجه به شرایط معاملات سهام در بورس اعمال نمی شوند.

بند دوم- اعمال سایر خیارات در بیع سهام پذیرفته شده در بورس

نتیجه

فهرست منابع

مؤلف:

دکتر مریم ابراهیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

500.000 ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …