حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی

حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی – چاپ دوم

خرید

 

فهرست مطالب:

فصل اول: نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری در ماورای جو

مبحث اول- مفاهیم و کلیات

گفتاراول- معیارهای ارائه شده در تحدید حدود ماورای جو

مبحث دوم- ارتباط حقوق مالکیت فکری و فضا

گفتار اول- جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری

1- کنوانسیون پاریس و فضا

2- کنوانسیون برن و فضا

3- معاهده کپی‌رایت وایپو و فضا

4- موافقتنامه تریپس و فضا

گفتاردوم- جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با فضا

بند اول- معاهدات

الف- معاهده فضا

ب- کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی برای خسارات ایجاد شده توسط اشیای فضایی (کنوانسیون مسئولیت 1972)

پ- کنوانسیون ثبت اشیای پرتاب شده به فضا ( کنوانسیون ثبت 1975)

ت- موافقتنامه حاکم بر فعالیت‌های دول در ماه و سایر اجرام آسمانی معروف به موافقتنامه 1979ماه

بند دوم- قطعنامه های مرتبط با فضا

مبحث سوم- بررسی اصول بنیادین حقوق فضا و ارتباط آن‌ها با مالکیت فکری

گفتار دوم- اصل عدم امکان ادعای مالکیت بر فضا و مالکیت فکری

گفتار اول- اصل سودرسانی به تمامی کشورها

الف- کوپوس

ب- کمست

فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت فکری درماورای جو

مبحث اول- اختراعات درماورای جو

جامعه اختراع اتحادیه اروپا و اختراعات مرتبط با فضا

مبحث دوم- موضوعات حمایت کپی‌رایت در فعالیت‌های فضایی

گفتار اول- ارتباطات در ماورای جو

بند اول- حمایت از سیگنال‌های برنامه‌های سازمان‌های پخش

بند دوم- حمایت از پخش مستقیم ماهواره‌ای

بند سوم- پخش غیرمستقیم ماهواره‌ای

گفتار دوم- داده‌های سنجش از راه دور

بند اول- تعاریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات

الف- اصول سنجش از راه دور سازمان ملل

داده پردازش شده

ب- منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی

پ – کنوانسیون آرهوس

ت- تعریف سنجش از راه دور در قوانین

گفتارسوم- ماهیت داده‌های سنجش از راه دور

بند اول- ماهیت داده خام و تاثیر بر حمایت کپی‌رایت از آن

بند دوم- ماهیت داده پردازش شده و تاثیر بر حمایت کپی‌رایت از آن

گفتار چهارم- طرق حمایت کپی‌رایت از داده‌های سنجش از راه دور

بند اول- حمایت در قالب پایگاه داده

بند دوم- حمایت در قالب نقشه

بند سوم- حمایت به عنوان عکس

الف- آلمان

ب- فرانسه

مبحث سوم- ساختار حقوقی حمایت از داده‌ها در اروپا

1- دستورالعمل پایگاه داده اتحادیه اروپا و حمایت از داده‌های سنجش از دور

مبحث چهارم- ساختار حقوقی حمایت از داده‌ها در امریکا

مبحث پنجم- تاثیر حمایت از داده‌ها در تجاری‌سازی آن‌ها

گفتار اول- سناریو نخست: حمایت بیشتر

بند اول- اعطای حقوق بیشتر و حمایت بیشتر از محتوا

گفتار دوم- حمایت کمتر

بند اول- حوزه عمومی

بند دوم- آزادی ایجاد آثار اشتقاقی

فصل سوم :استثنائات حمایت کپی‌رایت از داده‌های سنجش از راه دور

مبحث اول- داده‌هاو انتشار اطلاعات

بند اول- سیستم انتشار اطلاعات داده‌های هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی

بند دوم- آزادی فعالیت‌های اطلاعاتی و انتشار داده‌ها و اطلاعات سنجش از راه دور

بند سوم- رویه در خصوص قراردادهای لیسانس‌های بین سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی

بند چهارم- تاثیر روشهای موجود توزیع داده بر توزیع و دسترسی به داده‌های سنجش از راه دور

گفتار اول- دسترسی به اطلاعات و شرکت‌های خصوصی

گفتار دوم- دسترسی به اطلاعات ( داده‌ها) و کشورهای جهان سوم

مبحث دوم- به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات فضایی (منفعت عمومی)

بند اول- منافع عمومی

بند دوم- کالای عمومی

مبحث سوم- استثنائات حمایت از داده ها در آمریکا

الف- دکترین فروش اولیه

ب- تثبیت

پ- استفاده منصفانه

ت- حوزه عمومی

ث- حقوق مالکیت فکری مالک شیء سنجش شده

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری درماورای جو

مبحث اول- صلاحیت قضایی

گفتار اول – صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی یا فراسرزمینی

یگانه بند- گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری آمریکا

اصل قاعده حل تعارض در پیش‌نویس نهاد قانونی آمریکایی

مبحث دوم- تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده

گفتاراول- کاربرد اصل قاعده حل تعارض در حقوق داده‌های به دست آمده ازماورای جو

الف- استفاده غیرمجاز ازداده به دست آمده از فضا در زمین

ب- استفاده غیرمجاز از داده کسب شده از فضا درماورای جو

مبحث سوم- نقض حقوق اختراع درماورای جو

گفتار اول- تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در خصوص اشیای فضایی

مبحث چهارم- بررسی نقش داوری

بند اول- آئین دادرس واحد

بند دوم- استقلال طرفین

بند سوم- بی طرفی

بند چهارم- محرمانه بودن

بند پنجم- قطعیت حکم

بند ششم- قابلیت اجرای حکم

نتیجه گیری

پیشنهاد

فهرست منابع و مآخذ

مؤلف:

سارا کاوه

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، دوم

قیمت:

210.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …