حق آموزش: حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حق آموزش: حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

حق آموزش : حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مبانی و مفاهیم

گفتار اول: گفتمان‌های حقوق کودک و حق آموزش

بند اول: حق آموزش در گفتمان حقوق حمایتی کودک

بند دوم: حق آموزش در گفتمان حقوق مشارکتی کودک

گفتار دوم: حق کودک به آموزش در اسناد و سازوکارهای بین‌المللی

بند اول: اسناد و سازوکارهای جهانی

بند دوم: اسناد و سازوکارهای منطقه‌ای

گفتار سوم: آموزش کودک: تعریف، اهداف و اصول هادی آن در اسناد بین‌المللی

بند اول: تعریف آموزش کودک و دسته‌بندی آن

بند دوم: اهداف آموزش کودک در اسناد بین‌المللی

گفتار سوم: اصول‌ هادی در تدوین و تفسیر حق کودک به آموزش

بند اول: اصل منع تبعیض و حق دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی

بند دوم: اصل مصالح عالی کودک

بخش دوم: ماهیت حق کودک به آموزش و تعهدات ناشی از آن

گفتار اول: ماهیت حق کودک به آموزش

بند اول: وجه حقوق بشری حق آموزش

بند دوم: حق آموزش به مثابۀ حق فرانسلی

بند سوم: حق آموزش به مثابه حق توانمندساز

گفتار دوم: دارنده حق کودک به آموزش

بند اول: کودک به مثابه دارنده حق آموزش

بند دوم: والدین به مثابه دارنده حق آموزش

بند سوم: دایرکنندگان مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی

گفتار سوم: متعهد حق کودک به آموزش

بند اول: دولت

بند دوم: والدین

بند سوم: جامعه بین‌المللی و تعهد به همکاری در قبال حق آموزش

بند چهارم: محتوای تعهد به همکاری بین‌المللی در امر آموزش

گفتار چهارم: موضوع حق آموزش

بند اول: آموزش‌های عمومی

بند دوم: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

بند سوم: آموزش‌های دینی

بند چهارم: آموزش‌های مرتبط با سلامت

بند پنجم: آموزش حقوق بشر

بند ششم: آموزش شهروندی

بند هفتم: آموزش صلح

بند هفتم: آموزش‌های زیست‌محیطی

بند هشتم: آزادی علمی و حق کودک به آموزش

بخش سوم: اجرای حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

گفتار اول: ویژگی‌های آموزش حق محور

بند اول: موجود بودن آموزش

بند دوم: قابل دسترس بودن آموزش

بند سوم: قابل قبول بودن آموزش

بند چهارم: قابل انطباق بودن آموزش

گفتار دوم: اجباری و رایگان بودن آموزش

بند اول: اجباری بودن آموزش

بند دوم: رایگان بودن آموزش

گفتار سوم: حق کودک به نظام انضباطی انسانی

بند اول: مفهوم تنبیه و شرایط آن از دید روانشناسی تربیتی

بند دوم: حق کودک به نظام انضباطی انسانی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

گفتار چهارم: سازوکارهای نهادی حمایت از حق کودک به آموزش

بند اول: نهادها و سازوکارهای ملی

بند دوم: نهادها و سازوکارهای جهانی حمایت از حق آموزش

بند سوم: سازوکار نظارتی یونسکو بر حق آموزش

ضمایم

فهرست منابع

نمایه اسناد بین‌المللی

نمایه موضوعی

نمایه کشورها

 

تالیف:

باقر انصاری

تاریخ و نوبت چاپ:

1394،  اول

قیمت:

200.000 ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …