پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

حق اطلاع از سرنوشت متهم؛

با تأکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و منابع

۱-۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱-۱- معنای حق اطلاع از سرنوشت متهم

۱-۱-۲- ناپدید کردن اجباری

۱-۱-۳- تعریف و مفهوم افراد تحت بازداشت

۱-۱-۴- مفهوم مظنون، متهم و مجرم

۱-۱-۵- حقوق شهروندی

۱-۱-۶- تعریف خانواده

۱-۲- پیشینه و سیر تحول حق اطلاع از سرنوشت متهم

۱-۲-۱- تحول حق اطلاع از سرنوشت متهم در نظام‌های مختلف دادرسی کیفری

۱-۲-۱-۱- نظام اتهامی

۱-۲-۱-۲- نظام تفتیشی

۱-۲-۱-۳- نظام مختلط

۱-۲-۲- پیشینه حق اطلاع از سرنوشت متهم در ایران

۱-۲-۳- پیشینه حق اطلاع از سرنوشت متهم در اسناد بین‌ المللی

۱-۳- مبانی و منابع حق اطلاع از سرنوشت متهم

۱-۳-۱- مبانی حق اطلاع از سرنوشت متهم

۱-۳-۲- منابع حق اطلاع از سرنوشت متهم

فصل دوم: ویژگی حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ از ضرورت‌ ها و فواید تا قواعد حاکم بر آن

۲-۱- جایگاه حق آگاهی خانواده از وضع خویشاوندان بازداشت ‌شده در دادرسی عادلانه

۲-۱-۱- دادرسی عادلانه

۲-۱-۲- ویژگی‌‌ های معیار‌ دادرسی عادلانه

۲-۱-۳- تمیز معیار‌های دادرسی عادلانه از تشریفات دادرسی

۲-۱-۴- تفکیک حق‌‌ های واقعی از ادعا‌های ناموجه در قالب مفهوم حق

۲-۲- ضرورت اطلاع خانواده از سرنوشت متهم

۲-۲-۱- ممانعت از تضییع حقوق متهم توسط مأموران تحقیق

۲-۲-۲- جلوگیری از انحراف دادرسی

۲-۲-۳- جلوگیری از سوءاستفاده مقامات تحقیق از اختیارات خود

۲-۲-۴- جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه

۲-۲-۵- جلوگیری از شکنجه و رفتار‌های اهانت‌ آمیز

۲-۲-۶- پیگیری نظارت قضایی بر قانونی بودن دستگیری و بازداشت (هی بیس کورپوس)

۲-۳- فواید حق اطلاع از سرنوشت متهم

۲-۳-۱- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی

۲-۳-۲- استفاده از پزشک معالج شخصی (غیردولتی)

۲-۳-۳- سپردن قرار تأمین کیفری

۲-۳-۴- رعایت اصل تساوی سلاح‌ها

۲-۴- قواعد حاکم بر حق اطلاع از سرنوشت متهم

۲-۴-۱- اصل برائت و ارتباط آن با حق اطلاع از سرنوشت متهم

۲-۴-۲- اصل کرامت و حیثیت انسانی

۲-۴-۳- اصل عدالت

۲-۴-۴- اصل آزادی و امنیت قضایی

۲-۴-۵- اصل تفسیر قوانین به نفع متهم

فصل سوم: حق اطلاع از سرنوشت متهم در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌ المللی حقوق بشر

۳-۱- نظام عدالت کیفری و حق اطلاع از سرنوشت متهم

۳-۱-۱- تفهیم حق اطلاع به متهم

۳-۱-۲- اطلاع دادن دستگیری متهم به خانواده

۳-۱-۳- فراهم کردن امکانات لازم برای تحقق درخواست متهم

۳-۱-۴- فراهم کردن تمهیدات و اقدامات لازم برای برقراری ارتباط بین متهم و خانواده‌اش

۳-۲-  ارتباط با دنیای خارج از بازداشت

۳-۲-۱ شرایط حق اطلاع از سرنوشت متهم

۳-۲-۲- اشکال مختلف ارتباط با دنیای خارج از بازداشت

۳-۲-۲-۱- ارتباط با کلیه اشخاص و امکان پذیرش آنها در زندان (ملاقات عمومی)‏

۳-۲-۲-۲ مطلع کردن خانواده شخص توقیف شده و اعلام مکان بازداشت او به خانواده

۳-۲-۲-۳ ارتباط مستقیم با اعضای خانواده

۳-۲-۲-۴- استفاده از پزشک معالج شخصی و ارتباط با وی

۳-۲-۲-۵- ارتباط متهم خارجی با نماینده کشور متبوع یا نماینده سازمان تحت حمایت

۳-۲-۳- مهم‌ترین جنبه‌های حق اطلاع از سرنوشت متهم

نتیجه

فهرست منابع و مآخذ

مؤلفان:

حمیدرضا جاویدزاده ـ جلال عبدیان کردکندی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *