حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

حق اطلاع از سرنوشت متهم؛

با تأکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و منابع

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای حق اطلاع از سرنوشت متهم

1-1-2- ناپدید کردن اجباری

1-1-3- تعریف و مفهوم افراد تحت بازداشت

1-1-4- مفهوم مظنون، متهم و مجرم

1-1-5- حقوق شهروندی

1-1-6- تعریف خانواده

1-2- پیشینه و سیر تحول حق اطلاع از سرنوشت متهم

1-2-1- تحول حق اطلاع از سرنوشت متهم در نظام‌های مختلف دادرسی کیفری

1-2-1-1- نظام اتهامی

1-2-1-2- نظام تفتیشی

1-2-1-3- نظام مختلط

1-2-2- پیشینه حق اطلاع از سرنوشت متهم در ایران

1-2-3- پیشینه حق اطلاع از سرنوشت متهم در اسناد بین‌ المللی

1-3- مبانی و منابع حق اطلاع از سرنوشت متهم

1-3-1- مبانی حق اطلاع از سرنوشت متهم

1-3-2- منابع حق اطلاع از سرنوشت متهم

فصل دوم: ویژگی حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ از ضرورت‌ ها و فواید تا قواعد حاکم بر آن

2-1- جایگاه حق آگاهی خانواده از وضع خویشاوندان بازداشت ‌شده در دادرسی عادلانه

2-1-1- دادرسی عادلانه

2-1-2- ویژگی‌‌ های معیار‌ دادرسی عادلانه

2-1-3- تمیز معیار‌های دادرسی عادلانه از تشریفات دادرسی

2-1-4- تفکیک حق‌‌ های واقعی از ادعا‌های ناموجه در قالب مفهوم حق

2-2- ضرورت اطلاع خانواده از سرنوشت متهم

2-2-1- ممانعت از تضییع حقوق متهم توسط مأموران تحقیق

2-2-2- جلوگیری از انحراف دادرسی

2-2-3- جلوگیری از سوءاستفاده مقامات تحقیق از اختیارات خود

2-2-4- جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه

2-2-5- جلوگیری از شکنجه و رفتار‌های اهانت‌ آمیز

2-2-6- پیگیری نظارت قضایی بر قانونی بودن دستگیری و بازداشت (هی بیس کورپوس)

2-3- فواید حق اطلاع از سرنوشت متهم

2-3-1- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی

2-3-2- استفاده از پزشک معالج شخصی (غیردولتی)

2-3-3- سپردن قرار تأمین کیفری

2-3-4- رعایت اصل تساوی سلاح‌ها

2-4- قواعد حاکم بر حق اطلاع از سرنوشت متهم

2-4-1- اصل برائت و ارتباط آن با حق اطلاع از سرنوشت متهم

2-4-2- اصل کرامت و حیثیت انسانی

2-4-3- اصل عدالت

2-4-4- اصل آزادی و امنیت قضایی

2-4-5- اصل تفسیر قوانین به نفع متهم

فصل سوم: حق اطلاع از سرنوشت متهم در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌ المللی حقوق بشر

3-1- نظام عدالت کیفری و حق اطلاع از سرنوشت متهم

3-1-1- تفهیم حق اطلاع به متهم

3-1-2- اطلاع دادن دستگیری متهم به خانواده

3-1-3- فراهم کردن امکانات لازم برای تحقق درخواست متهم

3-1-4- فراهم کردن تمهیدات و اقدامات لازم برای برقراری ارتباط بین متهم و خانواده‌اش

3-2-  ارتباط با دنیای خارج از بازداشت

3-2-1 شرایط حق اطلاع از سرنوشت متهم

3-2-2- اشکال مختلف ارتباط با دنیای خارج از بازداشت

3-2-2-1- ارتباط با کلیه اشخاص و امکان پذیرش آنها در زندان (ملاقات عمومی)‏

3-2-2-2 مطلع کردن خانواده شخص توقیف شده و اعلام مکان بازداشت او به خانواده

3-2-2-3 ارتباط مستقیم با اعضای خانواده

3-2-2-4- استفاده از پزشک معالج شخصی و ارتباط با وی

3-2-2-5- ارتباط متهم خارجی با نماینده کشور متبوع یا نماینده سازمان تحت حمایت

3-2-3- مهم‌ترین جنبه‌های حق اطلاع از سرنوشت متهم

نتیجه

فهرست منابع و مآخذ

مؤلفان:

حمیدرضا جاویدزاده ـ جلال عبدیان کردکندی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

120.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …