حق بازگشت فلسطينيان و اصول تحقق آن

حق بازگشت فلسطينيان و اصول تحقق آن

موجود نیست.

فهرست مطالب:

سخن ناشر
مقدمه
حق بازگشت فلسطينيان
پيشگفتار
فصل نخست: اصل مسأله
نخست ـ از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۷
دوم ـ سال‏هاى ۱۹۴۸ ـ ۱۹۴۷: تقسيم، اخراج و جنگ
سوم ـ پس از سال ۱۹۴۹: بى نتيجه ماندن اقدامات، وخامت بيشتر اوضاع و به صحنه آمدن ملت فلسطين
فصل دوم: حق بازگشت، طرح مسأله
نخست ـ كمّ و كيف حق بازگشت
دوم ـ مواردى كه حق بازگشت اعمال می‏شود
سوم ـ صاحبان حق بازگشت
فصل سوم: حق بازگشت، يكى از مصاديق حقوق بشر
نخست ـ «حق بازگشت» در اسناد بين ‏المللى حمايت از حقوق بشر
دوم ـ قطعنامه شماره ۱۹۴ مجمع عمومى و «حق بازگشت»
فصل چهارم: حق بازگشت به مثابه حقى ملى
نخست ـ «حق ملت‏ها در تعيين سرنوشت خويش»: قاعده ‏اى آمره در حقوق بين‏ الملل عمومى
دوم ـ فلسطينی ها، ملتى كهن
سوم ـ حق بازگشت به مثابه حقى ملى
فصل پنجم: موضع رژیم صهیونیستی در برابر حق بازگشت
بخش نخست: حق بازگشت و موجوديت دولت صهیونیستی
دوم ـ دگرگونی هاى موضع رژیم صهیونیستی نسبت به حق بازگشت
اصول تحقق حق بازگشت
پيش درآمد
فصل نخست: مبانى حق بازگشت
نخست ـ اصل كلى
دوم ـ انطباق اصل ياد شده بر فلسطينی ‏ها
فصل دوم: «افراد» و «اهداف» حق بازگشت
نخست: «افراد» موضوع حق بازگشت
دوم: «اهداف» حق بازگشت
فصل سوم: مقررات اِعمال حق بازگشت
نخست ـ به دوش كشيدن مسؤوليت درخواست‏هاى فردى
دوم ـ توافقنامه آينده
پيوست شماره ۱: چند نكته ديگر درباره جبران خسارات
پيوست شماره ۲: تكمله‏ اى بر ملاحظه ‏هاى پيشين
فهرست راهنما

تأليف: 

 رمضان باباجى ـ مونيك شميليه ژاندرو ـ ژرو دولا پرادل

ترجمه:

محمد مقدس

تاریخ و نوبت چاپ:   

۱۳۸۲، اول

موجود نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *