حمایت از اقلیت‌ ها در حقوق بین‌ الملل

حمایت از اقلیت‌ ها در حقوق بین‌ الملل

خرید

 

فهرست مطالب:

بخش اول: تاریخچه‌ی حمایت از اقلیت‌ها، تعریف گروه‌های اقلیت و تبیین ماهیت نظام حقوق اقلیت‌ها

فصل اول: تاریخچه‌ی حمایت از اقلیت‌ها

مبحث اول: نظام جامعه‌ی ملل

مبحث دوم: نظام سازمان ملل متحد

مبحث سوم: نظامهای منطقه‌ای

فصل دوم: تعریف اقلیت‌ها

مبحث اول: ابهام در تعریف اقلیت

مبحث دوم: معیارهای طبقه‌بندی اقلیت‌ها

مبحث سوم: تعاریف مراجع قضایی و دكترین حقوقی

مبحث چهارم: عناصر تعریف اقلیت

مبحث پنجم: تعریف مردم بومی

فصل سوم: ماهیت نظام حقوق اقلیت‌ها

مبحث اول: اصل منع تبعیض

مبحث دوم: لزوم شناسایی حقوق ویژه‌ی اقلیت‌ها

مبحث سوم: فردی یا گروهی بودن حقوق اقلیت‌‌ها

مبحث چهارم: ماهیت تعهد دولت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت

بخش دوم: حقوق اقلیت‌ها

فصل اول: حق موجودیت

مبحث مقدماتی: مبنا و سابقه‌ی حمایت از حق موجودیت

مبحث اول: تعریف و جایگاه قاعده‌ی ممنوعیت ژنوسید در نظام حقوق بین‌الملل

مبحث دوم: ماهیت جنایت ژنوسید

مبحث سوم: گروه‌های تحت حمایت

مبحث چهارم: عناصر جنایت ژنوسید

مبحث پنجم: مسوولیت مرتكبان و معاونان جنایت ژنوسید

مبحث ششم: مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها

مبحث هفتم: ژنوسید فرهنگی

فصل دوم: حقوق فرهنگی اقلیت‌ها

مبحث اول: حقوق زبانی

مبحث مقدماتی: تفاوت گویش و زبان

مبحث دوم: حقوق مذهبی

مبحث سوم: شیوه‌ی زندگی

فصل سوم: حق تعیین سرنوشت

مبحث مقدماتی: پیوند حق تعیین سرنوشت با حقوق اقلیت‌ها

مبحث اول: انگیزه‌های توسل به تجزیه‌طلبی

مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت خلق‌ها

مبحث سوم: مخالفت با تجزیه‌طلبی در اسناد بین‌المللی و رویه‌ی دولت‌ها

مبحث چهارم: حدود حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها در رویه‌ی قضایی

کتابنامه

مولف:

دکتر ستار عزیزی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، دوم

قیمت:

۲۵۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *