حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه

حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه

 

خرید

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار مترجم

مقدمه

فصل اول: حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه: منابع حقوقی، اصول و تابعان

مبحث یکم: منابع حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مبحث دوم: اصول حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مبحث سوم: تابعان حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

فصل دوم: شرایط، محدودیت‌ها و آثار همزمانی اِعمال حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه

مبحث اول: مخاصمات مسلحانه به عنوان نقطه شروع

مبحث دوم: قلمرو و اِعمال حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مبحث سوم: محدودیت‌های اِعمال حقوق بین‌الملل بشر و حمایت‌های حقوق بین‌الملل بشر

مبحث چهارم: اِعمال همزمان و اصلِ قانون خاص

فصل سوم: مسئولیت‌پذیری و حقوق قربانیان

مبحث اول: مسئولیت دولت برای نقض حقوق بین‌الملل بشر و بین‌الملل بشردوستانه

مبحث دوم: مسئولیت فردی برای نقض‌های حقوق بین‌الملل بشر و بین‌الملل بشردوستانه

مبحث سوم: حقوق قربانیان با توجه به جرایم بین‌المللی

مبحث چهارم: سایر اشکال دادگستری

فصل چهارم: اِعمال حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط سازمان ملل متحد

مبحث اول: مجمع عمومی

مبحث دوم: شورای امنیت

مبحث سوم: دبیرکل ملل متحد

مبحث چهارم: شورای حقوق بشر

مبحث پنجم: دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد

مبحث ششم: نهادهای معاهدهای و آیین ویژه

مبحث هفتم: بخشهای حقوق بشر در مأموریتهای حفظ صلح ملل متحد

مبحث هشتم: کمیسیون‌های تحقیق و هیئت‌های حقیقتیاب

نتیجه‌گیری

نمایه موضوعی

ترجمه و تحقیق:

آرمین طلعت

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت:

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *