حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر – چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه

پيش‌گفتار

بخش اول: جهاني شدن حقوق بشر؛ ماهيت و ابعاد

درآمد

فصل اول: جهاني شدن

مقدمه

 1. تعريف جهاني شدن
 2. ابعاد جهاني شدن

۱-۲٫ اقتصاد در عصر جهاني شدن

۲-۲٫ فرهنگ در عصر جهاني شدن

۳-۲٫ سياست در عصر جهاني شدن

فصل دوم: توسعه هنجاري حقوق بشر در عصر جهاني شدن

مقدمه

 1. ماهيت حقوق بشر

۱-۱٫ اصل حيثيت و كرامت انساني

۲-۱٫ اصل آزادي

۳-۱٫ اصل برابري

 1. منابع حقوق بشر

۱-۲٫ اديان

۲-۲٫ حقوق طبيعي

۳-۲٫ اثبات‌گرايي

۴-۲٫ سودگرايي

 1. نسل‌هاي حقوق بشر

۱-۳٫ نسل اول حقوق بشر

۲-۳٫ نسل دوم حقوق بشر

۳-۳٫ نسل سوم حقوق بشر

فصل سوم: توسعه ساختاري حقوق بشر در عصر جهاني شدن

 1. رژيم جهاني حمايت از حقوق بشر

۱-۱٫ كميته‌هاي حقوق بشر و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

۲-۱٫ كميسارياي عالي حقوق بشر

۳-۱٫ كميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر

۴-۱٫ ديوان كيفري بين‌المللي

 1. رژيم‌هاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر

۱-۲٫ رژيم اروپايي حقوق بشر

ـ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

ـ منشور اجتماعي اروپا

ـ منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپايي

۲-۲٫ رژيم آمريكايي حقوق بشر

۳-۲٫ رژيم آفريقايي حقوق بشر

نتيجه

بخش دوم: حكمراني مطلوب و حاكميّت دولت‌ها

درآمد

فصل اول: پيشينه و تعريف نظريه حكمراني مطلوب

مقدمه

 1. تعريف حكمراني
 2. پيشينه نظريه حكمراني مطلوب
 3. عوامل پيدايش نظريه حكمراني مطلوب

۱-۳٫ افزايش بحران‌هاي مالي

۲-۳٫ تحول عملكرد اقتصاد جهاني

۳-۳٫ عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال گذر

۴-۳٫ ارائه نظريه حكمراني مطلوب

 1. تعريف نظريه حكمراني مطلوب

فصل دوم: مؤلفه‌هاي نظريه حكمراني مطلوب

 1. حاكميت قانون

۱-۱٫ اصول ذاتي و محوري حاكميت قانون

۲-۱٫ اصول تبعي حاكميت قانون

 1. شفافيت
 2. پاسخگويي و مسؤوليت‌پذيري
 3. كارآيي و اثربخشي
 4. مشاركت‌جويي
 5. اجماع‌محوري
 6. عدالت‌جويي

فصل سوم: آثار حكمراني مطلوب بر حاكميت دولت‌ها

درآمد

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود دموكراسي

۱-۱٫ شاخصه‌هاي فرآيندي و رويه‌اي

۲-۱٫ شاخصه‌هاي ماهوي و ارزشي

۳-۱٫ شاخصه‌هاي تشكيلاتي و سازماني

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود مشاركت‌جويي
 2. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود پاسخگويي و مسؤوليت‌پذيري

۱-۳٫ پاسخگويي حقوقي

۲-۳٫ پاسخگويي سياسي

۳-۳٫ پاسخگويي مالي

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد افزايش شفافيت و كنترل فساد

۱-۴٫ بُعد اداري ـ مديريتي (شفافيت اداري ـ مديريتي)

۲-۴٫ بُعد اقتصادي (شفافيت اقتصادي)

۳-۴٫ بُعد سياسي ـ مدني (شفافيت سياسي ـ مدني)

۴-۴٫ بُعد فرهنگي ـ اجتماعي (شفافيت فرهنگي ـ اجتماعي)

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد حاكميت قانون

۱-۵٫ آثار حقوقي حاكميت قانون

۲-۵٫ آثار سياسي حاكميت قانون

۳-۵٫ آثار اقتصادي حاكميت قانون

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد نظام قضايي و دادرسي عادلانه

۱-۶٫ استقلال و بي‌طرفي

۲-۶٫ اقتدار

۳-۶٫ ابتناي بر عدل و انصاف

۴-۶٫ حاكميت اصل برابري و مساوات

۵-۶٫ كارآيي و سرعت عمل

۶-۶٫ سهولت در دسترسي

۷-۶٫ مقرون به صرفه بودن

نتيجه

سخن آخر

نمايه

منابع و مآخذ

مؤلف:

حسام نقيبي مفرد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، دوم

قیمت:

۱۷۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *