حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر – چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه

پيش‌گفتار

بخش اول: جهاني شدن حقوق بشر؛ ماهيت و ابعاد

درآمد

فصل اول: جهاني شدن

مقدمه

 1. تعريف جهاني شدن
 2. ابعاد جهاني شدن

1-2. اقتصاد در عصر جهاني شدن

2-2. فرهنگ در عصر جهاني شدن

3-2. سياست در عصر جهاني شدن

فصل دوم: توسعه هنجاري حقوق بشر در عصر جهاني شدن

مقدمه

 1. ماهيت حقوق بشر

1-1. اصل حيثيت و كرامت انساني

2-1. اصل آزادي

3-1. اصل برابري

 1. منابع حقوق بشر

1-2. اديان

2-2. حقوق طبيعي

3-2. اثبات‌گرايي

4-2. سودگرايي

 1. نسل‌هاي حقوق بشر

1-3. نسل اول حقوق بشر

2-3. نسل دوم حقوق بشر

3-3. نسل سوم حقوق بشر

فصل سوم: توسعه ساختاري حقوق بشر در عصر جهاني شدن

 1. رژيم جهاني حمايت از حقوق بشر

1-1. كميته‌هاي حقوق بشر و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

2-1. كميسارياي عالي حقوق بشر

3-1. كميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر

4-1. ديوان كيفري بين‌المللي

 1. رژيم‌هاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر

1-2. رژيم اروپايي حقوق بشر

ـ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

ـ منشور اجتماعي اروپا

ـ منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپايي

2-2. رژيم آمريكايي حقوق بشر

3-2. رژيم آفريقايي حقوق بشر

نتيجه

بخش دوم: حكمراني مطلوب و حاكميّت دولت‌ها

درآمد

فصل اول: پيشينه و تعريف نظريه حكمراني مطلوب

مقدمه

 1. تعريف حكمراني
 2. پيشينه نظريه حكمراني مطلوب
 3. عوامل پيدايش نظريه حكمراني مطلوب

1-3. افزايش بحران‌هاي مالي

2-3. تحول عملكرد اقتصاد جهاني

3-3. عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال گذر

4-3. ارائه نظريه حكمراني مطلوب

 1. تعريف نظريه حكمراني مطلوب

فصل دوم: مؤلفه‌هاي نظريه حكمراني مطلوب

 1. حاكميت قانون

1-1. اصول ذاتي و محوري حاكميت قانون

2-1. اصول تبعي حاكميت قانون

 1. شفافيت
 2. پاسخگويي و مسؤوليت‌پذيري
 3. كارآيي و اثربخشي
 4. مشاركت‌جويي
 5. اجماع‌محوري
 6. عدالت‌جويي

فصل سوم: آثار حكمراني مطلوب بر حاكميت دولت‌ها

درآمد

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود دموكراسي

1-1. شاخصه‌هاي فرآيندي و رويه‌اي

2-1. شاخصه‌هاي ماهوي و ارزشي

3-1. شاخصه‌هاي تشكيلاتي و سازماني

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود مشاركت‌جويي
 2. آثار حكمراني مطلوب از بُعد تقويت و بهبود پاسخگويي و مسؤوليت‌پذيري

1-3. پاسخگويي حقوقي

2-3. پاسخگويي سياسي

3-3. پاسخگويي مالي

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد افزايش شفافيت و كنترل فساد

1-4. بُعد اداري ـ مديريتي (شفافيت اداري ـ مديريتي)

2-4. بُعد اقتصادي (شفافيت اقتصادي)

3-4. بُعد سياسي ـ مدني (شفافيت سياسي ـ مدني)

4-4. بُعد فرهنگي ـ اجتماعي (شفافيت فرهنگي ـ اجتماعي)

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد حاكميت قانون

1-5. آثار حقوقي حاكميت قانون

2-5. آثار سياسي حاكميت قانون

3-5. آثار اقتصادي حاكميت قانون

 1. آثار حكمراني مطلوب از بُعد نظام قضايي و دادرسي عادلانه

1-6. استقلال و بي‌طرفي

2-6. اقتدار

3-6. ابتناي بر عدل و انصاف

4-6. حاكميت اصل برابري و مساوات

5-6. كارآيي و سرعت عمل

6-6. سهولت در دسترسي

7-6. مقرون به صرفه بودن

نتيجه

سخن آخر

نمايه

منابع و مآخذ

مؤلف:

حسام نقيبي مفرد

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، دوم

قیمت:

1200.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …