خانواده در اسناد حقوقی بین‌ المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. خانواده در اسناد حقوقی بین‌ المللی

خانواده در اسناد حقوقی بین‌ المللی؛ حقوق و تکالیف، دستاوردها و چالش‌ ها

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر (شهر دانش)

سخن ناشر (دانشگاه امام صادق)

پیشگفتار

مقدمه

الف) تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

ب) پیشینه پژوهش

ج) پرسش‌ های کلیدی پژوهش

د) روش پژوهش

هـ) سازمان‌دهی پژوهش

بخش اول: سیر تحولات بین‌ المللی مربوط به خانواده

طرح موضوع

فصل اول: ادوار تاریخی تحولات جامعه بشری

الف)اسناد اثرگذار در عرصه بین‌ المللی جهان کهن

ب) اسناد بین‌ المللی از آغاز قرن بیستم تا شکل‌ گیری سازمان ملل

ج) اسناد بین‌ المللی از زمان شکل‌ گیری سازمان ملل تا کنون

فصل دوم: مفهوم‌ شناسی خانواده و اصول حاکم بر آن از منظر اسناد بین‌ المللی

الف) ماهیت و مفهوم خانواده

ب) اصول حاکم بر خانواده

ج) بررسی مراحل حقوقی

بخش دوم: بررسی موضوعی

طرح موضوع

فصل اول: اشتغال و نهاد خانواده

الف) حق بر اشتغال در اسناد بین‌ المللی

ب) دغدغه‌ ها و چالش‌ ها

ج) راه‌ کارهای ارائه شده در سطح بین‌ المللی

ملاحظات نهایی

فصل دوم: سلامت و نهاد خانواده

الف) حق بر سلامت در اسناد بین‌ المللی

ب) اسناد منطقه‌ ای

ج) تحقق حق بر سلامت در خانواده

د) ملاحظات نهایی

فصل سوم: آموزش و نهاد خانواده

الف) حق بر آموزش در اسناد بین‌ المللی

ب) حق والدین بر انتخاب نوع آموزش کودک

ج) رویه‌ های قضایی

د) محدوده اعمال حق والدین به هدایت آموزش کودک

بخش سوم: حمایت‌ های انسانی خاص در حیطه خانواده

طرح موضوع

فصل اول: حمایت از زنان در برابر خشونت

الف) خشونت علیه زنان در اسناد بین‌ المللی

ب) تعریف خشونت

ج) مصادیق خشونت خانگی

د) دلایل خشونت خانگی

هـ) تعهدات حکومت

و) ملاحظات نهایی

فصل دوم: حمایت از کودکان در برابر خشونت

الف) خشونت علیه کودکان در اسناد بین‌ المللی

ب) مصادیق خشونت علیه کودکان

ج) عوامل اثرگذار بر آسیب‌ پذیری کودکان

د) ملاحظات نهایی

فصل سوم: حمایت از افراد توان‌ خواه (دارای معلولیت)

الف) بررسی اسناد بین‌ المللی

ب) تبیین موضوع

ج) ملاحظات نهایی

فصل چهارم: حمایت از سالمندان

الف) بررسی اسناد بین‌ المللی

ب) ساز‌و‌کارهای منطقه‌ ای

ج) تبیین موضوع

د) ملاحظات نهایی

کتاب‌شناسی

مؤلف: 

دکتر محیا صفاری نیا

تاريخ و نوبت چاپ:

1393، اول

قیمت:

160.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …