دادگاه‌های کیفری اختصاصی (تحلیلی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران)

دادگاه های کیفری اختصاصی ( تحلیلی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران )

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: ماهيت دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي و جايگاه آن‌ها در نظام بین‌المللی حقوق بشر

فصل اول ماهيت دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي و چالشهاي تأسيس آنها

مبحث اول: تعريف دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي و تمايز آنها از مفاهيم مشابه

مبحث دوم: چالشهاي تأسيس دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي

فصل دوم جايگاه دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي در نظام بين‌المللي حقوق بشر

مبحث اول: پذيرش محدود دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي در اسناد بين‌المللي

مبحث دوم: شرايط تشكيل دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي از نظر اسناد بين‌المللي

بخش دوم: جايگاه دادگاه‌هاي اختصاصي در نظام عدالت كيفري ايران

فصل اول پيشينه دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي

مبحث اول: دادگاه‌هاي ويژه نظاميان

مبحث دوم: دادگاه‌هاي ساير افراد غيرنظامي

فصل دوم موقعيت كنوني دادگاه‌هاي كيفري اختصاصی

مبحث اول: انواع دادگاه‌هاي اختصاصي

مبحث دوم: تعارض صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي

فهرست منابع

مؤلف:

دکتر علی جانی پور

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۳، اول

قیمت:

۶۹۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *