رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه مترجم

حقوق بشر به مثابه میانجی صلح: نظریه تلفیقی حقو ق بین الملل بشر

تکوین اولیه حقوق بین الملل بشر

1-1 تاریخ حقوق بین الملل بشر

بین المللی شدن و تلفیق پروژه حقوق بشر: جنگ جهانی دوم و وقاع پس از آن

ملاحظات، تثبیت و چالش های اجرا در دوران پسا- پسا-جنگ

مفاهیم و نتایج

برابری و عدم تبعیض

مقدمه

معناي برابری و عدم تبعیض

برابری و عدم تبعیض در حقوق بین الملل

تبعیض مستقیم و غیرمستقیم

تمایزهای موجه و غیرموجه

اقدام مثبت

نتیجه گیری

حق بر رهایی از فساد، یک حق نوین بشری

مقدمه

ایجاد پیوند میان فساد و حقوق بشر

استقرار حق جدیدی با عنوان رهایی از فساد

نتیجه گیری

برابری و عدم تبعیض برای ترویج حق بر مراقبت سلامت برای همگان

مقدمه

برابری و عدم تبعیض

منشور بین المللی حقوق بشر

نظامهای مراقبت سلامت

تحقق برابری در مراقبت سلامت

برابری گروهی

برابری فردی یک به یک

نتیجه گیری

استفاده از نماگرها براي تعیین نقش حقوق بشر در حوزه سلامت عمومی

مقدمه

حقوق بشر و عملکرد سلامت عمومی

نماگرها

چالشهای زبانی

استفاده از نماگرهای موجود

نتیجه گیری

سازمان جهانی تجارت و حق بر غذا

مقدمه

حق بر غذا

تجارت و غذا

کارایی تجارت و غذا

نتیجه گیری

حقوق بشر و مالکیت فکری: ترسیم فصل مشترك جهانی

حمایت از اختراع براي شرکت ها ی داروسازی و اصلاح توافقنامه ابعاد

تجاري حقوق مالکیت فکري (تریپس) براي افزایش دسترسی به داروها

1-1 بررسی مقررات حق ثبت در موافقتنامه تریپس در رابطه با دسترسی به دارو

موضوعات بحث برانگیز

بهبود دسترسی به داروهای اچ آي وی/ایدز در آفریقا

ابعاد تجاري انعطاف های حقوق مالکیت فکری

فهرست منابع و مآخذ

مولف:

سیدحامد صفوی 1396

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت:

150.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …