سازمان‌های بین‌المللی و اعمال اختیارات حاكمیتی

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3.  سازمان‌های بین‌المللی و اعمال اختیارات حاكمیتی

سازمان های بین المللی و اعمال اختیارات حاکمیتی

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه مترجم

پيشگفتار قاضي روزالين هيگينز، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري

مقدمه مؤلف

فصل يكم: سازمان‌هاي بين‌المللي محفلي براي به چالش كشيدن حاكميت

بخش اول: حاكميت به عنوان مفهومي اساساً مورد چالش و سازمان‌هاي بين‌المللي

۱. حاكميت به عنوان مفهومي اساساً مورد چالش

۲. دولت- ملت به عنوان نمونه

۳. حاكميت و سازمان‌هاي بين‌المللي

۴. ويژگي هنجاري حاكميت و مسأله ‌ارزش‌ها

۵. كاركرد آنتولوژيك (هستي‌شناسانه) حاكميت

بخش دوم: اعمال ابتدايي اصول حقوق عمومي و اداري داخلي بر سازمان‌هاي بين‌المللي

فصل دوم: فرآيندهاي اعطاي اختيارات از سوي دولت‌ها به سازمان‌هاي بين‌المللي

بخش اول: اعطاي اختيارات از طريق معاهده مؤسس

بخش دوم: اعطاي اختيارات موردي

۱. نقش واكنش سازمان در قبال اختيارات اعطايي

فصل سوم: اعطاي اختيارات از سوي دولت‌ها به سازمان‌هاي بين‌المللي: گونه‌شناسي

بخش اول: گستره اعطاي اختيارات: رابطه نمايندگي، تفويض اختيارات و انتقال قدرت

بخش دوم: اندازه‌گيري ميزان و درجه اختيارات اعطايي از سوي دولت‌ها

۱. ابزار كند بازگشت‌پذيري

۲. كنترل سازمان از ناحيه دولت‌ها

۳. صلاحيت انحصاري يا اشتراكي در اجراي اقتدارات اعطايي

فصل چهارم: رابطه نمايندگي ميان دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي

بخش اول: اصيل و نماينده به عنوان موجوديت‌هاي حقوقي مجزا

بخش دوم: وجود رضايت و مسأله بازگشت‌پذيري

۱. رضايت، پيش‌نياز و لازمه رابطه نمايندگي

۲. رضايت ضمني: نقش كنترل دولت

۳. رضايت و بازگشت‌پذير بودن رابطه نمايندگي

بخش سوم: برقراري روابط نمايندگي ميان دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي

۱. دولت‌هاي عضو

۲. دولت‌هاي غيرعضو

۳. آثار برقراري رابطه نمايندگي

1-3. يك نماينده مي‌تواند برخي از روابط حقوقي اصيل را تغيير دهد

2-3. مسؤوليت اصيل در خصوص اقدامات نماينده‌اش

3-3. وظيفه نماينده براي اقدام درجهت منافع اصيل

فصل پنجم: تفويض اختيارات به سازمان‌هاي بين‌المللي

بخش اول: ماهيت قابل بازگشت تفويض اختيارات

بخش دوم: صلاحيت دولت براي اجراي اختيارات تفويضي به موازات سازمان

بخش سوم: آثار تفويض اختيارات بر روابط دولت با سازمان

۱. روابط اماني

۲. مسائل مربوط به مسؤوليت

فصل ششم: انتقال اقتدارات به سازمان‌هاي بين‌المللي

بخش اول: ماهيت بازگشت‌ناپذير انتقال اقتدارات

بخش دوم: رضايت يك دولت براي ملتزم شدن به تعهدات ناشي از اعمال اختيارات اعطايي از سوي سازمان: «انتقال جزئي» و «انتقال كامل» اختيارات

۱. به چالش كشيدن ارزش‌هاي حاكميتي توسط محاكم ملي: بررسي «انتقال كامل» اختيارات به جامعه اروپا

۲. به چالش كشيدن ارزش‌هاي حاكميتي توسط قانون‌گذاران ملي: بررسي«انتقال جزئي» اختيارات توسط ايالات متحده به سازمان جهاني تجارت

1-2. كنگره ايالات متحده و انتقال اقتدارات به سازمان‌هاي بين‌المللي

2-2. «انتقال جزئي» اختيارات از سوي ايالات متحده به سازمان جهاني تجارت

الف) خودمختاري اقتصادي به مثابه ارزشي در حاكميت ايالات متحده

ب) منازعه بر سر حاكميت اقتصادي در ايالات متحده: روابط قواي مجريه و مقننه و كنترل سياست‌هاي تجاري

ج) تلاش‌هاي كنگره ايالات متحده براي پيشبرد رعايت خودمختاري اقتصادي جمعي

د) كنگره ايالات متحده و تأسيس نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت

ه‍) چرا ايالات متحده براي تأسيس نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت، اصرار مي‌نمود؟

بخش سوم: آثار انتقال اختيارات بر روابط دولت و سازمان

۱. مسائل اماني

۲. مسائل مربوط به مسؤوليت

1-2. انتقال جزئي اختيارات

2-2. انتقال كامل اختيارات

فصل هفتم: ترتيباتي كه يك دولت مي‌تواند عليه سازماني بين‌المللي كه اختياراتي را به آن اعطا نموده، اتخاذ نمايد

بخش اول: رابطه نمايندگي

بخش دوم: تفويض اختيارات

 1. اصلاح معاهده
 2. ترتيبات مالي يكجانبه
 3. فسخ اعطاي اختيارات
 4. اعتراض پابرجا

بخش سوم: انتقال اقتدارات

 1. اصلاح معاهده
 2. ترتيبات مالي يكجانبه
 3. فسخ اعطاي اختيارات
 4. اعتراض پابرجا

بخش چهارم: آينده

سخن پاياني

كتاب‌شناسي

نمايه

مترجم:

دكتر پوريا عسكري

تاریخ و نوبت چاپ:

1390، اول

قيمت:

100.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …