سایر مصوبات دهه سوم اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/12/21 لغایت 1400/12/29

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص افزايش توليد، حمايت از توليد داخلي و توسعه و تکميل زنجيره تأمين محصول پنبه
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تقويت و توسعه توليد برنج داخلي
مصوبات پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي براي سال ۱۴۰۱
اصلاحيه
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۱) مصوبه شماره ۳۲۷۵۳/۰۲۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي

مصوبات جلسه بيست و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
مصوبات جلسه بيست و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
مصوبات پنجاه و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاق‌ی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22426 – 21/12/1400

1031 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۱۰۴۲۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۸۵۹۸/ت ۵۹۱۸۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیـین فوق‌العاده سختـی کار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه‌بر بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، به موجب بند «ت» ماده (۷) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که مقرّر می‌دارد: «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها… در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد». بنابراین، متن مصوبه از این حیث که عطف‌بماسبق نمودن اجرای مصوبه به جای ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ که تاریخ تصویب آن می‌باشد به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ مبنی بر پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف…. به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرّر در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، چون مصرّح به پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن برای مقطع افزون بر (۵) ماهه از تاریخ اجراء تا تاریخ تصویب نمی‌باشد، مغایر با قوانین پیش‌گفته است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص افزايش توليد، حمايت از توليد داخلي و توسعه و تکميل زنجيره تأمين محصول پنبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22426 – 21/12/1400

شماره 020/32757 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تأمین محصول پنبه با تأکید بر رویکرد کشاورزی قراردادی به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) به منظور تأمین کمباین برداشت پنبه، به متقاضیان خرید کمباین (با اولویت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و پنبه‌کاران)، تسهیلات یارانه‌دار از منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی با اولویت بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کشور تأمین می‌گردد.

تبصره: یارانه موردنیاز این بند تا سقف ۹۰۰ میلیارد ریال توسط وزارت کشاورزی تأمین می‌گردد.

۲) وزارت جهاد کشاوزی مجاز است برای تجهیز و نوسازی ۱۵۰ دستگاه جین (تصفیه‌وش) به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال و برای کارخانجات کرک‌زدایی (بذر پنبه) به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه کشور تأمین نماید.

۳) وزارت جهاد کشاورزی مجاز است نسبت به تأمین ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین نهاده‌های کشاورزی نظیر بذر، کود شیمیایی، سم و بیمه برای مجریان کشاورزی قراردادی تأمین نماید.

تبصره: مجـریان کشاورزی قـراردادی اعم از صنـایع نساجی و کارخانـجات پنبه‌پاک‌کنی موظف هستند با عقد قرارداد با کشاورزان برای کشت پنبه، نهاده‌های موردنیاز را در اختیار کشاورزان قرار دهند و مبلغ آن را در زمان پرداخت بهای پنبه تحویلی کسر نمایند.

۴) به استناد ماده (۳۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاروزی و منابع طبیعی و به منظور تشویق پنبه‌کاران نو ورود برای مشارکت در تولید پنبه در مناطق خاص به ازای هر کیلوگرم پنبه‌وش تولیدی صرف‌نظر از قیمت بازاری، به میزان (۱۰) درصد قیمت تضمینی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در همان سال زراعی به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

۵( وزارت جهاد کشاوزی می‌تواند با توجه به توسعه کشت و ایجاد تعادل بین تولید، مصرف و واردات، سیاست تعرفه سهمیه‌ای را وضع نماید. مقدار تعرفه سهمیه واردات هر ساله توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود.

۶) دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت توسعه بازرگانی، تعاونی پنبه‌کاران کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های نساجی و اتحادیه‌های کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی و سایر بخش‌های ذی‌ربط مربوطه، ظرف مدت یک ماه تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تأیید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تقويت و توسعه توليد برنج داخلي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22426 – 21/12/1400

شماره 020/32753 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت تقویت و توسعه تولید برنج داخلی با محوریت ارقام اصلاح شده و پرمحصول با رویکرد کشاورزی قراردادی به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) با توجه به رویکرد توسعه کشت قراردادی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به‌منظور تأمین بخشی از ذخیر راهبردی برنج و تقویت توان تولید داخلی نسبت به کشت قراردادی برنج در استان‌های گیلان و مازندران اقدام نماید.

۲) شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مجری کشت قراردادی برنج تعیین می‌گردد.

تبصره (۱): مجری می‌تواند از توانمندی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بخش خصوصی جهت اجرای آن بهره‌گیری نماید.

تبصره (۲): اجرای کشت قراردادی برنج از سوی مجریان غیردولتی بلامانع می‌باشد. در اعطای بسته حمایتی (یارانه دانش فنی، پرداخت مستقیم در قالب پاداش بهره‌وری و سایر سیاست‌های حمایتی)، شالی‌کاران و مجریان غیردولتی در اولویت خواهند بود.

تبصره (۳): نهادهای عمومی غیردولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی (مؤسسه جهاد استقلال و سایر نهادهای مرتبط) مجاز هستند حسب ضرورت و به منظور ارتقای نقش در تنظیم بازار، نسبت به خرید ارقام موردنظر در دستورالعمل اجرایی این مصوبه اقدام نمایند.

۳) دستورالعمل اجرایی کشت قراردادی برنج مشتمل بر ارقام موردنظر، سطح زیر کشت، حداقل قیمت خرید، بسته سیاست‌ حمایتی برای تولیدکنندگان، مجری و مجریان غیردولتی و مکانیسم اجرا در سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، معاونت توسعه بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبات پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22426 – 21/12/1400

شماره 80/211696 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و تیرپارک‌ها

در اجرای تبصره (۶) ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و تیرپارک‌ها تعیین می‌شود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را بر عهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با فعالیت، به‌گونه‌ای اقدام ‌نماید که سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز ننماید.

 ب) تسهیل دریافت مجوز کشت، خریدوفروش، حمل و فرآوری توتون و تنباکو

عبارت “و بالعکس” از انتهای بند (۳ ـ ۴) ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات) و همچنین عبارت “همچنین ثبت‌نام تجاری (برند) محصولات دخانی جدید علاوه‌بر محصولات موجود در بازار مصرف” در تبصره ذیل بند (۱ ـ ۸) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی یادشده، حذف شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات (موضوع ماده ۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) مکلف است بند (۳ ـ ۴) ماده ۳ و تبصره ذیل بند (۱ ـ ۸) ماده ۱ دستورالعمل مذکور را به نحوی اصلاح نماید که مشکل صدور مجوز تولید با برند جدید و لغو مجوزهای تولید و واردات تنباکوی معسل و جمع‌آوری کالاهای موجود در بازار حل شود.

تبصره: در راستای نظارت بر این موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور نظارت، مکلف است با سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته‌ای را به فوریت تشکیل دهد تا حدود مواد تشکیل‌دهنده‌ی تنباکوی معطر و معسل را تعیین نماید.

ج) تسهیل دریافت مجوز پروانه فعالیت واردات آفتکش‌های آماده مصرف شیمیایی دفع آفات گیاهی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، بخشنامه ۸۵۳۲ [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] را اصلاح نموده و شرط ثبت حداقل یک سم آماده مصرف جدید برای صدور مجوز واردات سم را لغو نماید.

د) مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (خاصه مشاغل خانگی)

مجوزهای مشاغل خانگی شامل ۳۴۲ عنوان مجوز مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهنمای دریافت مجوزهای مشاغل خانگی را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای مشاغل خانگی را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نماید و مجوزهای مشاغل خانگی را به‌صورت بر خط صادر کند.

 

۵۷ عنوان مجوز مربوط به رشته‌های صنایع‌دستی حوزه گردشگری

1. ابریشم‌باف
2. ابریشم‌کش سنتی (به غیر از نخ فرش)
3. باتیک کار
4. سازنده پای‌پوش‌های سنتی
5. دوزنده لباس‌های محلی اقوام
6. بافنده الیاف چوبی
7. بافنده سنتی
8. پاپیه ماشه ساز
9. تذهیب‌کار
10. تراشکار سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی
11. تراشکار صدف
12. ترمه‌باف
13. تشعیرکار
14. تولید‌کننده محصولات چرمی دست‌دوز
15. جاجیم‌باف
16. چادرشب باف
17. چوقا باف بختیاری
18. حصیرباف
19. حکاک روی چرم

1. حکاک سنتی روی سنگ
2. حکاک روی فلز
3. خاتم‌کار
4. رنگرز سنتی
5. رودوز سنتی
6. ریسنده سنتی (به غیر از نخ فرش)
7. زیلوباف
8. سازنده زیورآلات سنتی
9. سازنده ساز سنتی
10. سراج سنتی
11. سفالگر سنتی (دستی)
12. سوخت‌گیر روی چرم
13. شال‌باف
14. صحاف سنتی
15. طراح سنتی
16. فیروزه کوب
17. قلم‌زن
18. قلم‌کار ساز
19. کارباف سنتی
20. گرگورباف
21. گلیم‌باف
22. لعاب‌کار سفال
23. ماشته باف
24. مشبک کار چوب
25. معرق‌کار چرم
26. معرق‌کار چوب
27. ملیله ساز
28. منبت‌کار چاقویی
29. موج باف
30. نقاشی قهوه‌خانه‌ای
31. نقاش مینا
32. نقاش گل و مرغ
33. نقاش پشت شیشه
34. نقاش روی چرم
35. نقاش روی چوب
36. نگارگر
37. نمدمال سنتی
38. نوارباف

۱۲ عنوان مجوز مربوط به رشته‌های فرش

39. پرداخت فرش
40. بافنده خانگی (تابلو فرش‌باف)
41. چله دوانی و چله‌کشی فرش دستباف
42. رفوگر فرش و گبه
43. رنگ‌آمیزی نقشه فرش دستباف
44. رنگرزی گیاهی (خامه)
45. صمغ‌گیر ابریشم خام
46. نگارگر (طراح) نقشه قالی با کامپیوتر
47. طراحی سنتی فرش دستباف
48. قالیباف
49. گبه باف
50. نخ‌ریس سنتی

۵۲ عنوان مجوز مربوط به حوزه صنعت

1. بسته‌بند محصولات و ملزومات مصرفی، مسافرتی، اقامتی و رفاهی
2. بسته‌بند چسب برق
3. بسته‌بند دستمال تنظیف
4. بسته‌بند عطریات
5. پرده‌دوز
6. پنجه‌گیر و گلدوز جوراب (با ماشین نیمه‌صنعتی)
7. تایپیست
8. تراشکار سنگ نمک (نمک تراش و سازنده احجام نمکی)
9. تعمیرکار تلفن همراه
10. تعمیرکار چرخ‌خیاطی
11. تعمیرکار انواع ساعت
12. توپ دوز پارچه‌ای
13. توپ دوز چرمی
14. توردوز پنجره‌های ساختمانی
15. تولیده‌کننده پیکسل
16. تولید‌کننده کبریت‌های کلکسیونی
17. تولید‌کننده پد ظرف‌شویی
18. تولید‌کننده ربات خانگی و تجاری
19. تولید‌کننده زنجیر فلزی
20. تولید‌کننده زیرانداز ضدآب
21. تولید‌کننده قفل کابینت
22. تولیدکننده و بسته‌بند انواع تم تولد
23. تولید‌کننده واکس
24. تولیدکننده مهر و تسبیح
25. دوزنده چادر مسافرتی
26. خیاط لباس
27. دوزنده انواع پرچم
28. دوزنده لباس مبل
29. رویه‌ساز و تزئین‌کننده کفش
30. سازنده میوه‌های خمیر چینی
31. سازنده انواع کیف و کمربند نیمه‌صنعتی
32. سازنده جعبه‌های فانتزی
33. سازنده دکوراسیون منزل
34. سازنده شارژهای الکترونیک برای لوازم دیجیتالی
35. سری‌دوز سرویس آشپزخانه
36. سری‌دوزی سرویس خواب
37. تولید‌کننده شمع از پارافین
38. طراح روی شمع
39. طناب‌باف
40. عروسک ساز
41. قاب‌ساز
42. کامواباف با ماشین
43. کوبلن دوز
44. گل‌ساز
45. گونی دوز
46. مکرومه‌باف
47. ملحفه دوز
48. مونتاژکار قطعات پلاستیکی
49. تولید‌کننده اتصالات شیلنگی
50. مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی
51. مونتاژکار اسباب‌بازی و لوازم پرورش فکری کودکان
52. مونتاژکار لوستر

۱۶۲ عنوان مجوز مربوط به زیرمجموعه حوزه تعاون و فرهنگ و ارشاد (رسانه)

53. اپراتور تبلیغات و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای از طریق بسترهای دیجیتال مجازی
54. ادیتور (ویرایشگر) صوت ـ ادیتور (ویرایشگر) فیلم و ویدئو
55. ادیتور محتواهای صوتی و تصویری (مولتی‌مدیا)
56. آزمونگر بازی
57. استاد بازی
58. استریمر
59. اقتباس‌کننده
60. آهنگساز موسیقی، تئاتر، فیلم
61. بازنویس
62. بازی‌نامه‌نویس
63. برنامه‌نویس نرم‌افزار
64. بسته‌بند انواع حامل‌های رایانه‌ای
65. پژوهش در زمینه فیلم و سینما
66. پژوهشگر موسیقی
67. پژوهشگر حوزه‌های علمی
68. پشتیبان سامانه‌های رسانه برخط و پلتفرم‌های دیجیتال
69. پشتیبان فنی رسانه برخط
70. پشتیبان کاربری نرم‌افزار تحریریه آنلاین (پنل انتشار اخبار و مطالب)
71. پشتیبان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (خدمات پس از فروش)
72. پشتیبانی فنی رسانه برخط
73. پویانما (ساخت انیمیشن سینمایی و تلویزیونی)
74. تألیف‌گر
75. تحلیلگر نرم‌افزار
76. تدوین فیلم
77. تدوینگر طرح نرم‌افزار
78. تدوینگر محتوای شنیداری
79. تدوینگر و ویرایشگر تصویر نرم‌افزار و رسانه برخط
80. تدوینگر و ویرایشگر متن نرم‌افزار رایانه‌ای
81. ترانه‌سرا و تصنیف سرا
82. تصحیح‌گر (تصحیح متون کهن)
83. تصنیف‌گر (نویسنده)
84. تصویرساز
85. تصویرگر داستان‌ها و موضوعات قرآنی
86. تصویرگر
87. تنظیم‌کننده آثار موسیقی
88. تنظیم‌کننده اخبار و مطالب
89. تهیه‌کننده و سازنده ملزومات گریم
90. توزیع‌کننده کتاب
91. گردآورنده و تولیدگر محتوای نرم‌افزار رایانه‌ای
92. جستجوگر و گردآورنده محتوا نرم‌افزار رایانه‌ای
93. چاپ‌کننده دستی و هنری
94. چکیده نویس (کتاب و مقاله)
95. چهره‌پرداز سینمایی و تلویزیونی
96. حروف‌چین
97. خبرنگار
98. خوشنویس
99. خیاط رودوزی‌های مدرن
100. داستان نویس قرآنی
101. داور بازی
102. دبیر تحریریه
103. دبیر گروه
104. سازنده آکسسوار، ابزار و وسایل صحنه
105. طراح، سازنده و بافنده ریش، سبیل و کلاه و دیگر آرایه‌های گریم
106. ساز ساز مدرن
107. سازنده قلم و قلم‌تراش
108. سازنده کاغذ ابر و باد
109. سازنده لیقه و دوات
110. سردبیر
111. سردبیر روزنامه و مجلات آنلاین سینمایی
112. سفالگر و سرامیک‌ساز مدرن
113. شرح و تفسیر نویس
114. صدابردار استدیویی
115. صداگذار
116. صفحه‌بند مطبوعاتی
117. طراح ارتباط تصویری
118. طراح اسباب‌بازی
119. طراح بازی
120. طراح پای‌پوش
121. طراح پایگاه
122. طراح جلد کتاب
123. طراح جلوه‌های بصری رایانه‌ای
124. طراح جلوه‌های بصری
125. طراح جلوه‌های صوتی رسانه‌های نوین
126. طراح دکوراسیون داخلی
127. طراح رابط کاربری
128. طراح سیاه‌قلم
129. طراح صحنه
130. طراح طلا و جواهر
131. طراح پارچه و لباس
132. طراح محصولات چاپی غیرکتاب
133. طراح مدل کسب‌وکار و نگارنده طرح‌های توجیهی کسب‌وکارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای
134. طراح و دیزاینر شوی لباس
135. طراح و سازنده مانکن
136. طراح و سازنده ماسک تزیینی و نمایشی
137. طراح و مدل‌ساز
138. طراح معماری سیستم نرم‌افزار
139. طراح چادر
140. طراح ابزار و ادوات تعزیه
141. طراح انواع لباس مورد استفاده در امور نمایشی
142. طراح بسته‌بندی
143. طراح مدل کسب‌وکار رسانه‌ای
144. طراح پوشش سر (مقنعه، شال و روسری)
145. طراح و سازنده تیتراژ فیلم
146. طراح و سازنده تیزرهای تبلیغاتی فیلم
147. طراح و سازنده عروسک نمایشی
148. طراح و سازنده عروسک‌های سینمایی
149. فیلم‌نامه‌نویس
150. قاری قرآن
151. کاتب قرآن
152. کارشناس امنیت رسانه برخط
153. کارشناس شبکه‌های اجتماعی
154. کارشناس و پشتیبان امنیت رسانه بر خط
155. کارگردان هنری
156. کاریکاتوریست خبری
157. کتیبه‌نویس
158. کولاژ و تابلوساز
159. طراح کیف مدرن
160. گرافیست امور پیش از چاپ
161. گرافیست تولید‌کننده محتوای خبری
162. گرافیست چندرسانه‌ای (مولتی‌مدیاکار)
163. گرافیست خبری
164. گرافیک کار
165. گردآوری‌کننده
166. گزارشگر
167. گوینده کتاب صوتی
168. ماکت‌ساز
169. متخصص طراحی برخط
170. متخصص طراحی فیزیک
171. متخصص طراحی موتورِ بازی
172. متخصص طراحی هنری
173. متخصص طراحی هنری شخصیت
174. متخصص فنی بازی
175. متخصص موتورِ بازی
176. متخصص هوش مصنوعی
177. مترجم متون مطبوعاتی
178. مترجم فیلم
179. مترجم قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح‌الجنان
180. متصدی امور فنی صدا
181. متصدی سایت سینمایی
182. محقق و پژوهشگر قرآنی
183. مدیر پروژه
184. مدیر صفحه‌آرایی
185. مربی قرآن
186. مروج کتاب‌خوانی
187. مشاور دینی (تلفنی/مجازی)
188. مصصح قرآن
189. معاون دبیر گروه
190. معاون سردبیر
191. معلم و مدرس قرآن (از راه دور/ مجازی)
192. منتشر‌کننده محتواهای بازنشری
193. مینیاتور کار
194. ناظر امور پیش از چاپ
195. نت‌نویسی
196. نسخه‌شناس کتب دینی و قرآنی
197. نـقاش
198. نقد فیلم
199. نقد و یادداشت نویس تئاتر
200. نمایشنامه‌نویس
201. نمایه‌ساز (کتاب و مقاله)
202. نمونه‌خوان
203. نویسنده متون مطبوعاتی (خبری)
204. هنرمند پویانمایی
205. هنرمند تجربه کاربری
206. هنرمند جلوه‌های صوتی
207. هنرمند صداپیشه
208. هنرمند طراحی مفهومی بازی
209. هنرمند مفهومی موسیقی
210. هنرمند موسیقی
211. هویه کار روی پارچه
212. ویراستار فنی برنامه
213. ویراستار کتاب
214. ویراستار متون مطبوعاتی (خبری)

۲۲ عنوان مجوز مربوط به حوزه امور تولیدات دامی و شیلات

215. پرورش‌دهنده اردک گوشتی بومی
216. پرورش‌دهنده بوقلمون بومی
217. پرواربند شتر
218. پرواربند بره
219. پرواربند گوسـالــه
220. پرورش‌دهنده الاغ
221. پرورش‌دهنده شترمرغ (توأم)
222. پرورش‌دهنده شترمرغ گوشتی (پرواری)
223. پرورش‌دهنده گاومیش
224. پرورش‌دهنده ماهی در استخرهای دومنظوره
225. پرورش‌دهنده ماهیان گرم آبی (ماهی کپور، ماهی کپور هندی، ماهی هامون، ماهی بیگ هد)
226. پرورش‌دهنده زنبورعسل
227. پرورش‌دهنده غاز بومی
228. پرورش‌دهنده گاو شیری
229. پرورش‌دهنده گوسفنـد، بز
230. تولید‌کننده پیله تر (نوغانداری)
231. تکثیر‌دهنده و پرورش‌دهنده ماهیان زینتی
232. پرورش‌دهنده اسب
233. پرورش‌دهنده قاطر
234. پرورش‌دهنده کرم ابریشم
235. پرورش‌دهنده شتر شیری
236. پرورش‌دهنده مرغ بوم

۳۷ عنوان مجوز مربوط به حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
و تولیدات گیاهی

237. آماده‌ساز و بسته‌بند شیرینی خشک خانگی و نان سنتی
238. آماده‌ساز و بسته‌بند حلوای سنتی
239. آماده‌ساز و بسته‌بند آرد برنج، آرد نخودچی و آرد ذرت
240. آماده‌ساز و بسته‌بند انواع شور و ترشی
241. آماده‌ساز و بسته‌بند انواع گندم/برنج/سویا و دانه‌های برشته‌شده
242. آماده‌ساز و بسته‌بندی پرک و بلغور
243. آماده‌ساز و بسته‌بند سبزیجات خشک و میوه خشک
244. آماده‌ساز و بسته‌بند ترخینه
245. آماده‌ساز و بسته‌بند جوانه دانه‌ها (گندم، ماش و….)
246. آماده‌ساز و بسته‌بند سمنو
247. آماده‌ساز و بسته‌بند پیاز سرخ‌شده
248. بسته‌بند خرما
249. بسته‌بند ادویه ساییده نشده
250. بسته‌بند انجیر خشک
251. بسته‌بند توت خشک
252. بسته‌بند شکر سفید تصفیه‌شده
253. بسته‌بند و درجه بند محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای
254. بسته‌بند نمک طعام تصفیه‌شده
255. پاک‌کننده و بسته‌بند انواع حبوبات
256. پاک‌کننده و بسته‌بند زرشک، عناب و لیموعمانی
257. پاک‌کننده و بسته‌بند کشمش و نخودچی
258. پاک‌کننده و بسته‌بند مغزهای خشک (تخمه آفتابگردان، تخمه‌کدو …)
259. پرورش‌دهنده قارچ خوراکی
260. پرورش‌دهنده گل محمدی
261. تهیه‌کننده و بوجاری‌کننده و بسته‌بند بذر پیاز و غده محصولات زراعی و زینتی
262. تولید سیر در منزل
263. تولید‌کننده ابریشم خام (به‌صورت صنعتی ـ مکانیکی)
264. تولید‌کننده بذر پیاز
265. تولید‌کننده محصولات زراعی، گیاهان زینتی، قارچ، نهال و … در گلخانه‌های کوچک خانگی تولید‌کننده موم و کندوی زنبورعسل
266. تولید‌کننده موم و کندوی زنبورعسل
267. تولید و بسته‌بندی کودهای فسیلی
268. تولیدکننده آلوئه ورا
269. تولیدکننده گیاهان دارویی
270. تولید‌کننده و بسته‌بند کودهای ارگانیک
271. جمع‌آوری‌کننده شیر
272. قندشکن و بسته‌بند قند
273. گل پرکن (جدا‌کننده کلاله از گل زعفران)

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ـ سید احسان خاندوزی

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي براي سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22428 – 23/12/1400

شماره 020/33512 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب کرد:

۱ (قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل است:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
۱ برگ سبز چای درجه یک ۹۲۰۰۰
۲ برگ سبز چای درجه دو ۷۱۰۰۰

 

۲) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل (۷۵) درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌گردد، معادل (۵) درصد از بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.

۳) سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، درخصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن‌ها نظارت نماید.

۴) سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه پرداختی دولت، اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت‌های صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

اصلاحيه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22428 – 23/12/1400

عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۱۸ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مدیر محترم اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در متن چاپی «قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)» که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۴۵ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ منتشر شده اشتباهات چاپی رخ داده که به شرح زیر اصلاح و به آگاهی می‌رسد:

۱ ـ صفحه ۴ روزنامه ـ ستون راست پیوست ـ فصل ۵ سطر ۹ ردیف: (۱ ـ ۲ ـ) صحیح است.

۲ ـ صفحه ۷ روزنامه ـ ستون راست ـ جدول الف ـ 3/5 ـ ۲، ستون ۲ جدول سطر ۴ عبارت: (۱۷ ـ ۶۰۰۰۷۹ C ) صحیح است.

۳ ـ صفحه ۸ روزنامه ستون راست پیوست، فصل ۵ ـ سطر ۵ ـ بند ۲: (آیین‌نامه آی جی اف) صحیح است.

۴ ـ صفحه ۸ روزنامه ستون راست پیوست، فصل ۵ ـ سطر ۱۲ ـ بند ۴: (آیین‌نامه آی جی اف) صحیح است.

۵ ـ صفحه ۸ روزنامه ـ ستون چپ ـ سطر ۱۵ قبل از عبارت (واجد شرایط بند (۶) باشند؛ و) عدد (۱ ـ ) جا افتاده است.

۶ ـ صفحه ۸ روزنامه ـ ستون چپ ـ بند ۹ ـ سطر ۱۰: (آیین‌نامه آی جی اف؛) صحیح است.

روزنامه رسمی کشور

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۱) مصوبه شماره ۳۲۷۵۳/۰۲۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره 020/34119 – ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت تقویت و توسعه تولید برنج داخلی با محوریت ارقام اصلاح شده و پرمحصول با رویکرد کشاورزی قراردادی به‌شرح ذیل تصویب کرد:

بند (۱) مصوبه شماره 020/32753 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شورای قیمت‌گذاری و اتخـاذ سیاست‌های حمـایتی محصولات اساسی کشاورزی، عـبارت «استـان‌های گیلان و مازنـدران» به عبارت «استان‌های گـیلان، مازندران و گلستان» اصـلاح می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبات جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۵۹۲۸۹۳ – ۱۴۰۰/۱۱/۸

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست ابلاغیه شماره ۵۹۰۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره ۵۹۰۳۴۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

جناب آقای دکتر غضنفری

رییس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

اولین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ با حضور رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات فاقد طبقه‌بندی جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ضمن قبول استعفای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی از عضویت هیأت عامل صندوق توسعه ملی و با تشکر از خدمات ایشان، با انتخاب آقای غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه به عنوان عضو جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت نمود.

۲ ـ به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.

مبالغ حاصل از بازپرداخت تسهیلات ریالی مزبور نیز به همین نسبت بین صندوق و بانک عامل تسهیم می‌شود.

اولویت سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق نزد بانک‌های عاملی است که علاوه بر عملکرد مناسب در اعطای تسهیلات ریالی از محل سپرده‌گذاری ریالی صندوق، سهم آورده بالاتری را تأمین نمایند.

۳ ـ هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در طرح‌های پربازده، اقدام نماید.

هیأت عامل مجاز است نسبت به عرضه تمام یا بخشی از سهام تملک شده از طریق نهادهای مالی واسط در بازار بورس و همچنین فروش دارایی‌های تملک شده اقدام نماید.

ضمناً مقرر گردید شیوه‌نامه مربوطه در کمیسیون تخصصی هیأت امناء صندوق توسعه ملی طرح و تصویب شود، سپس با تائید رئیس جمهور محترم ابلاغ گردد.

۴ ـ تهیه شرایط، ضوابط و موارد سرمایه‌گذاری (اعم از سپرده‌گذاری، عاملیت، بازار سرمایه)، ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه در اختیار هیأت عامل خواهدبود که به تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی خواهد رسید.

۵ ـ به استناد بند (۶) مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین (جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱) کلیه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی موظف‌اند قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند. این بررسی نباید موجب تأخیر در روند اعطای تسهیلات شود.

۶ ـ هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام نماید.

۷ ـ نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده و آزاد (قابل مدیریت)، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش مربوط به منابع آزاد و بلوکه شده و شرایط مربوط را به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارائه نماید.

هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز صرفاً با مجوز هیأت عامل این صندوق صورت می‌گیرد.

۸ ـ اجرای بند (۲) مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت امناء (ابلاغی به شماره ۱۲۰۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ درخصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی)، در هر حال از بیست (۲۰) درصد ارزش خالص منابع ورودی سالیانه صندوق، تجاوز ننموده و مدل بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط هیأت عامل صندوق تهیه و تنظیم گردد.

۹ ـ اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ ستاد صندوق با بررسی و تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۱۰ ـ کلیه دستگاه‌های ذیربط طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی مکلف‌اند گزارش وضعیت طرح‌های مزبور را در چارچوب اعلامی هیأت عامل صندوق ارائه نمایند. هیأت عامل صندوق نسبت به پیگیری لازم اقدام و گزارش مربوطه را به هیأت امناء ارائه نمایند.

۱۱ ـ باتوجه به نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) موارد زیر جهت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی در اولویت کاری هیأت عامل صندوق مزبور قرار گیرد:

  • جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال،
  • بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی،
  • اولویت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های پیشران و ابرپروژه‌ها،
  • بررسی کارشناسی به منظور شناسایی راهکارهای مناسب در جهت تنوع‌بخشی به منابع صندوق توسعه ملی و انعطاف‌پذیری قواعد مالی حاکم بر آن.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سیدمسعود میرکاظمی

مصوبات جلسه بيست و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره 200/209442-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه بیست و هشتم (۱۴ دی ۱۴۰۰) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور تاریخ جلسه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰

مصوبه شماره یک

۱ ـ در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 سازمان بهزیستی: سرویس استعلام گواهی‌نامه مهارتی فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای، سرویس استحقاق سنجی درمان از سازمان بیمه سلامت

 صندوق اعتباری هنر: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه مبادله): سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۲ ـ بنا بر درخواست وزارت نیرو برای استعلام سفته و برات الکترونیکی مقرر شد پیرو مصوبه جلسه ۲۴ کارگروه برای ارائه سرویس سفته و برات الکترونیکی در سامانه ستاد، سامانه ستاد به‌عنوان پایلوت دریافت‌کننده سرویس و در ادامه قابلیت استفاده برای سایر دستگاه‌های درخواست‌کننده ازجمله وزارت نیرو برقرار شود.

 

مصوبه شماره دو

پیرو درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت شناسایی افراد سرپرست خانوار فاقد درآمد ثابت بیمه‌ای مبتلا به کرونا که حداقل یک روز بستری‌شده‌اند با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کارگروه مصوب نمود سرویس‌های زیر ایجاد، مبادله و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد:

۱ ـ وزارت بهداشت سرویس دریافت افراد مبتلا به کرونا با حداقل یک روز بستری ایجاد نماید. این سرویس در ورودی دو مقدار تاریخ شروع و تاریخ پایان (بازه زمانی استعلام کرونا گرفته و بستری فرد) در برگشت اقلام اطلاعاتی نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تلفن موبایل اظهارشده در زمان بستری (منتسب به بیمار یا همراه آن)، استان و شهرستان محل بستری به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل شود.

۲ ـ وزارت تعاون با پالایش اطلاعات دریافتی فهرست مشمولین سرپرست خانوار بودن فرد، دهک مشمولین (یکی از اعداد ۱ تا ۱۰) وضعیت دریافت یارانه، وضعیت درآمد مشمول بیمه را به‌صورت خروجی کد ملی، تاریخ تولد و شماره دهک و شماره موبایل اظهارشده و استان و شهرستان محل بستری در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی شود.

تبصره ۱ ـ مهلت زمانی برای ایجاد و مبادله سرویس‌های این مصوبه حداکثر یک ماه است.

تبصره ۲ ـ دامنه این سرویس از افراد مبتلا به کرونا با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌تواند به بیمارهای صعب‌العلاج و حادثه دیدگان تسری یابد.

مصوبه شماره سه

باهدف تسهیل ارائه خدمات به خدمت‌گیرندگان از سازمان بهزیستی کشور و توان‌یابان در کشور و حذف استعلام کاغذی برای دریافت فرصت یا تسهیل قانونی در اخذ انشعابات آب، برق، گاز، پلاک خودرو و معافیت سربازی مقرر شد:

۱ ـ برای برقراری ترجیحات یا امتیاز قانونی مربوط فرد مشمول ابتدا در سامانه سازمان بهزیستی کشور درخواست الکترونیکی خود را ثبت و پس از اعتبار سنجی مشمولیت خدمت موردتقاضا، سازمان بهزیستی اقدام به صدور شناسه درخواست می‌نماید.

۲ ـ متقاضی دریافت خدمت این شناسه را در اختیار سازمان خدمت دهنده ذی‌ربط گذاشته تا استعلام الکترونیکی تائید مشمولیت برای دریافت خدمت از سازمان بهزیستی دریافت شود.

۳ ـ سرویس ایجادشده در ورودی شامل کد ملی و شناسه درخواست و در خروجی شامل تائید مشمولیت (بلی /خیر)، فیلد شدت توان‌یابی و سایر اقلام هویتی توان‌یاب (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و نام پدر) و کد پستی محل اقامت قانونی صحت سنجی شده توان‌یاب

۴ ـ استعلام مکان اقامت قانونی در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرارگرفته و این سازمان اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

۱ ـ ۴ ـ اطلاع‌رسانی به توان‌یابان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا سرپرست آنان برای اظهار محل اقامت اصلی توان‌یاب در پایگاه محل اقامت اشخاص حقیقی و اعلام تغییر محل اقامت.

۲ ـ ۴ ـ صحت سنجی آدرس محل اقامت اصلی توان‌یابان و تنظیم برنامه بازدیدهای میدانی مددکاران بر اساس محل اقامت ثبت‌شده در پایگاه محل اقامت اشخاص حقیقی.

۳ ـ ۴ ـ آموزش مددکاران برای راهنمایی و کمک به توان‌یابان یا سرپرستان ایشان برای اظهار محل اقامت قانونی توان‌یاب در پایگاه محل اقامت اشخاص حقیقی و نحوه اعلام تغییر محل اقامت اصلی.

۵ ـ سازمان بهزیستی نسبت به ایجاد سرویس محجورین به‌صورت پایلوت اقدام و در اختیار بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) شود.

مصوبه شماره چهار

حسب درخواست سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص اعلام رؤیت گوشی موبایل یا تجهیز سیم‌کارت خور برای ارائه خدمت در دولت همراه و کارپوشه ملی ایرانیان و همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کارگروه مصوب نمود:

۱ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران (سامانه دولت همراه) اطلاعات کد ملی و شناسه IMEI و شماره سیم‌کارت گوشی را در سرویس اعلام شناسه گوشی به سامانه همتا ارسال و سامانه همتا نتیجه صحت سنجی ثبت مالکیت گوشی به نام درخواست‌کننده را در برگشت به‌صورت بلی یا خیر به سازمان فناوری اطلاعات ایران (سامانه دولت همراه) اعلام نماید.

۲ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران (سامانه دولت همراه) در صورت دریافت تأییدیه سامانه همتا اطلاعات شناسه IMEI /ها و شماره سیم‌کارت / ها را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال و این شناسه /ها در فهرست بررسی رؤیت قرارگرفته و در بازه شش ماه موردبررسی قرار می‌گیرد.

۳ ـ سازمان تنظیم مقررات به‌صورت روزانه فهرست شناسه‌های IMEI رؤیت شده با غیر سیم‌کارت اعلامی را همراه بانام اپراتور و تاریخ رؤیت به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام و این سازمان در دولت همراه و کارپوشه ملی ایرانیان تاریخ رؤیت گوشی را اطلاع‌رسانی و درج می‌نماید.

۴ ـ سرویس اعلام رؤیت گوشی مربوط به اپراتورها از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار ناجا و قوه قضاییه نیز قرار گیرد.

مصوبه شماره پنج

در راستای امکان ارائه خدمات مناسب و ایجاد امکان برای تصمیم سازی بر مبتنی داده و اطلاعات، کارگروه مصوب نمود تا متولیان پایگاه‌های اطلاعات‌پایه موضوع مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی با اصلاحات بعدی آن گزارش وضعیت داده‌های پایگاه خود را به همراه فرایند بروز رسانی الکترونیکی این پایگاه را ظرف مدت ۱۵ روز به کارگروه ارائه نمایند.

دبیرخانه کارگروه موظف است با محوریت کمیته کیفیت داده، طی جلسه مشترک با متولیان هر پایگاه و جمع‌بندی وضعیت داده‌ای را در جلسات بعدی کارگروه ارائه نماید. جلسات دارای طبقه‌بندی برگزار می‌شود.

 

مصوبه شماره شش محرمانه

مصوبه شماره شش به دلیل طبقه‌بندی محرمانه، به مرکز ملی تبادل اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مجریان مصوبه با طبقه‌بندی محرمانه ابلاغ گردید

 

مصوبات جلسه بيست و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره 200/10484-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه بیست و نهم (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور تاریخ جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ وزارت ورزش و جوانان: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور، سرویس احراز اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه، استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی: سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی: سرویس چاپار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس پیام ایران از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۴ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استعلام کارکنان دولت (پاکنا ۱) از سازمان اداری و استخدامی کشور

۵ ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۶ ـ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور، سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۷ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

۸ ـ شرکت بازار متشکل معاملات ارز ایران: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۹ ـ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۱۰ ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱ ـ شرکت کیا هوشان آریا: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

 

مصوبه شماره دو

 پیرو درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی مالیات بر ارث با رویکرد دریافت اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعات‌پایه برای محاسبه مالیات بر ارث و پیش‌آگاهی به وراث متوفی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های عامل مقرر شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در قالب یک سرویس شامل ورودی کد ملی متوفی و در خروجی فهرست املاک متعلق به متوفی با اقلام اطلاعاتی پیوست ارائه نماید.

توضیح ۱: این سرویس فقط آن دسته از املاکی که قبلاً برای آن سند تک‌برگ دفتر الکترونیک املاک صادرشده باشد یا اطلاعات املاک دفترچه‌ای در سامانه سازمان ثبت‌اسناد مشخصات هویتی آن تکمیل‌شده باشد پاسخ خواهد داد.

۲ ـ آن دسته از املاک دفترچه‌ای که اطلاعات هویتی مالک فاقد کد ملی است بر اساس سرویس استعلام صحت سنجی اسناد ملکی اقلام ورودی سرویس شامل استان ـ واحد ثبتی ـ پلاک اصلی ـ پلاک فرعی ـ شماره دفتر و صفحه سند از متقاضی دریافت و صحت سنجی سند استعلام می‌شود.

۳ ـ در خصوص اطلاعات مربوط به سهام متوفی در شرکت‌های غیر بورسی، ثبت‌شده در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقرر شد سرویس استعلام میزان سهام متوفی با همکاری دبیرخانه تنظیم و در جلسه بعدی کارگروه تصویب شود.

۴ ـ بانک مرکزی سرویس استعلام صندوق امانات شامل ورودی کد ملی متوفی و خروجی بلی یا خیر، در صورت بلی فهرست صندوق امانت شامل اقلام اطلاعاتی: نام بانک و شعبه را اعلام ‌نماید.

۵ ـ در خصوص سرویس استعلام موجودی حساب‌های بانکی متوفی در زمان مشخص، مقرر شد سرویس تجمیعی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شود این سرویس در ورودی شماره شبای حساب متوفی و زمان (به ثانیه، دقیقه، ساعت و تاریخ) و در خروجی مقدار عددی موجودی حساب و واحد پولی حساب (ریال، دینار، یورو یا …) در زمان استعلام شده بازگشت داده می‌شود.

۶ ـ سرویس استعلام گردش حساب بانکی متوفی نیز به‌صورت تجمیعی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی، شامل شماره شبا متوفی بازه زمانی گردش و در برگشت لیست واریز و برداشت حساب در بازه زمانی استعلام ارائه می‌شود.

مصوبه شماره سه

با عنایت به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) در خصوص ارائه سرویس الکترونیکی مجوز فروش خودرو و املاک به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای کنترل سیستمی و دریافت نتیجه مزایده‌های فروش این اموال مقرر شد:

۱. مشخصات و اقلام اطلاعاتی این اموال (خودرو یا ملک) بر اساس اقلام اطلاعاتی پایگاه اطلاعات‌پایه ذی‌ربط، ثبت‌شده در اداره کل اموال دولتی با دو قلم اطلاعاتی شناسه یکتای شخص حقوقی و شناسه مجوز فروش در ورودی سرویس توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه ‌شود.

۲. با رعایت اصل یک‌بار ورود، داده و اطلاعات اموال (خودرو یا ملک) دریافتی از این سرویس در سامانه ستاد برای مزایده گذار فقط خواندنی و قابل‌مشاهده است. در صورت مغایرت در اطلاعات دریافتی، دستگاه اجرایی موظف است برای رفع مغایرت از طریق سامانه اموال دولتی اقدام و مجدداً در سامانه ستاد داده و اطلاعات مربوط به این اموال (خودرو یا ملک) را فراخوانی نماید.

۳. فهرست اقلام اطلاعات منتشره در مزایده با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) و دبیرخانه تعیین تا به‌عنوان پیوست مصوبه جلسه آتی کارگروه در روزنامه رسمی منتشر شود.

۴. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با ارائه یک سرویس اعلامی نتیجه مزایده را شامل اقلام پیوست به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید.

۵. سرویس وضعیت مزایده برای خودرو و ملک با کلید شماره درخواست مزایده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

۶. مقرر شد نقشه یو تی ام املاک دولتی (حدنگار) بر اساس سرویسی که تا جلسه بعدی کارگروه اقلام آن با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود در اختیار سامانه اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

 

مصوبه شماره چهار

در اجرای حکم بند «ی» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند متناظر الحاقی به تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بندهای (۷) و (۹) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ و درخواست سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی برای استفاده از ظرفیت تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر و اجرای الکترونیکی و به‌روزرسانی مستمر برای خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد و اعلام شرکت‌های توانیر و ملی گاز برای استفاده از سرویس‌های بین دستگاهی مبتنی بر احکام مندرج در تبصره فوق مقرر شد.

۱ ـ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام به ثبت کد پستی محل اسکان و شناسه قبوض آب، برق و گاز در سامانه ملی املاک و اسکان می‌نمایند.

۲ ـ نهادهای حمایتی ازجمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد برای هر یک از خانوارهای تحت پوشش خود در یک سرویس شامل ورودی کد ملی و خروجی کد پستی محل سکونت، شناسه قبض آب، برق و گاز (در صورت ثبت در سامانه) را از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان) دریافت می‌نماید.

۳ ـ ارائه‌دهندگان خدمات عمومی (آب و برق و گاز) در قالب یک سرویس شامل ورودی شناسه قبض و خروجی از نهادهای حمایتی تصدیق (بلی) به معنی مشمول حکم قانون بودجه و عدم تصدیق (خیر) به معنی عدم شمول را دریافت می‌نماید. ارسال یک‌باره اطلاعات در مرحله اول طبق توافق دو طرف بلامانع است.

۴ ـ ارائه‌دهندگان خدمات عمومی (آب و برق و گاز) متناسب با دوره (سیکل) قرائت کنتور مشترکین خود و نهادهای حمایتی نیز متناسب با تغییرات محل سکونت خانوارهای تحت پوشش، موظف‌اند نسبت به بروز رسانی مستمر داده‌های سرویس‌های فوق‌الذکر و صحت سنجی عدم‌تغییر محل سکونت و مشمولیت تا زمان قرائت انشعاب برای هر دوره اقدام نمایند.

۵ ـ نهادهای حمایتی ازجمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد نسبت به اطلاع‌رسانی لازم به خانوارهای تحت پوشش برای تصحیح مکان سکونت و اطلاعات قبوض آب، برق و گاز از طریق سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی (آب و برق و گاز) اقدام نمایند.

 

مصوبه شماره پنج

۱ ـ در اجرای مصوبه جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات مشخصاً ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۲) موضوع ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی و مصوبه شماره ۳ جلسه بیست و ششم کارگروه فهرست اقلام اطلاعاتی پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به شرح پیوست تائید شد.

۲ ـ نیازمندی‌های مربوط به رفع نقص و بهبود کیفیت داده برای کارگاه‌ها و مؤدیان مشمول حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به کارگروه اعلام شود.

 

مصوبه شماره شش

۱ ـ به‌منظور عیب‌یابی در زمان‌های قطعی سرویس و صحت عملکرد سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کلیه نهادهای ارائه‌دهنده خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات مکلف‌اند نسبت به ایجاد سرویس آزمون (تست) با داده غیرواقعی (آزمایشی) در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

۲ ـ در خصوص صحت سنجی واقعی تداوم و پایداری سرویس کلیه سرویس‌دهندگان مکلف‌اند حداقل ۵ رکورد جریان واقعی و ثابت را برای کنترل سرویس در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دهند.

 

مصوبات پنجاه و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره 80/227356-۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ورزش و جوانان

سازمان بورس و اوراق بهادار ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

سازمان امور مالیاتی کشور ـ جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) حذف گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از شرایط صدور آن دسته از مجوزهای کسب‌وکار که قانوناٌ در شرایط صدور مجوزهای آن‌ها عدم سوءپیشینه قید نشده است.

۱) فهرسـت مجوزهایی که دارای مـبنای قانونی برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، به شرح فهرست پیوست می‌توانند در شرایط مجوزشان از متقاضی، گواهی مذکور را درخواست نمایند. دبـیرخانه هیأت مقررات‌زدایی موظف است مجوزهایی که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران یا دیگر مراجع تدوین مقررات، برای صدور مجوزهایشان اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری لازم است را تهیه و از مراجع مربوطه، حذف این شرط را درخواست و پیگیری نماید.

تبصره: در صورتی که در فرآیند بررسی مجوزها از سوی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار علاوه بر فهرست مذکور، مجوزهای دیگری به لحاظ قانونی نیازمند دریافت گواهی عدم سوءپیشینه باشند، دبیرخانه هیأت موظف است، حکم فوق را در ارتباط با این مجوزها اجرا نموده و عناوین آن‌ها را به فهرست پیوست در بند (۱) اضافه نماید.

۲) مراج صادرکننده مجوزهایی که حسب بررسی‌های دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (به شرح فهرست پیوست) در شرایط صدور آن‌ها دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری قید شده است ولی فاقد مبنای قانونی هستند، مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را از شرایط صدور مجوز حذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب‌وکار حذف کند.

ب) مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

۱) ۵۷ عنوان مجوز به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور سازمان‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقـررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های تابعه وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسـترس عموم قرار دهـد (کاربرگ‌های راهنمای دریافـت ۵۷ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نمایند.

تبصره: در خصوص سرمایه‌گذاران غیرایرانی، به جهت عدم امکان احراز هویت اشخاص، ثبت و درخواست مجوز از طریق درگاه تخصصی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز می‌تواند انجام شود.

۳) این مصوبـه جایگزین مصوبات قبلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/12307 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ و شماره 80/12142 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ می‌شود.

 

۳۹ عنوان مجوز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. فعالیت مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکا و مدیران آن

۲. تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن

۳. تأسیس شرکت مادر (هلدینگ) یا تبدیل شرکت دیگر به آن

۴. فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری

۵. فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

۶. فعالیت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار ـ شرکت‌های کارگزاری

۷. مجوز کارگزار/ معامله‌گری ـ شرکت‌های کارگزاری

۸. مشاور پذیرش ـ شرکت‌های کارگزاری

۹. فعالیت اوراق تأمین‌مالی ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۰. فعالیت کالا ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۱. فعالیت مشتقه مبتنی بر کالا ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۲. معاملات برخط ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۳. مرکز تماس ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۴. مشاور عرضه اوراق بهادار ـ شرکت‌های کارگزاری

۱۵. فعالیت مشاور پذیرش ـ نهاد ملی

۱۶. تأسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی یا تبدیل شرکت دیگر به آن

۱۷. فعالیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی

۱۸. فعالیت شرکت تأمین سرمایه

۱۹. تأسیس شرکت رتبه‌بندی اعتباری

۲۰. فعالیت شرکت رتبه‌بندی اعتباری

۲۱. تأسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت دیگر به آن

۲۲. فعالیت شرکت سبدگردان

۲۳. تأسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن

۲۴. فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

۲۵. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵. ارزی)

۲۶. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط، ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵. ارزی)

۲۷. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری «صندوق در صندوق»

۲۸. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری «صندوق در صندوق»

۲۹. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

۳۰. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

۳۱. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی

۳۲. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی

۳۳. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه

۳۴. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه

۳۵. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۱. زمین و ساختمان ۲. املاک و مستغلات)

۳۶. فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری (۱. زمین و ساختمان ۲. املاک و مستغلات)

۳۷. پروانه تأسیس شرکت کارگزاری

۳۸. تأسیس شرکت تأمین سرمایه

۳۹. فعالیت مشاور عرضه

 

۱ عنوان مجوز مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۱. پروانه کارگزاری

 

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

۱. سرمایه‌گذاری خارجی

 

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور

۱. فعالیت شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی

۲. موافقت اصولی ویژه متقاضی دریافت مجوز شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی

 

۳ عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

۱. پروانه فعالیت حرفه‌ای

۲. کارت عضویت

۳. مشاوران رسمی مالیاتی

 

۱۱ عنوان مجوز مربوط به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱. ارزیابی خسارت بیمه‌ای

۲. فعالیت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی

۳. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه

۴. فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد

۵. تأسیس دفاتر ارتباطی

۶. ثبت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی

۷. فعالیت اکچوئری رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی)

۸. تأسیس شعب و نمایندگی‌های مؤسسات بیمه خارجی در ایران

۹. ثبت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد

۱۰. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط

۱۱. ثبت شرکت‌های جدید نمایندگی بیمه

۴) در خصوص سایر مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌‌زدایی اقدام نماید.

ج) مجوزهای وزارت ورزش و جوانان

۱) ۵ عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) وزارت ورزش و جوانان مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت برخط صادر نماید.

 

۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت ورزش و جوانان

۱. تأسیس و پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

۲. موافقت اصولی با زمین (احداث باشگاه یا ورزشگاه)

۳. موافقت اصولی بدون زمین (مجوز موافقت اصولی به منظور احداث و ساخت باشگاه یا ورزشگاه در حالتی که متقاضی زمین ندارد)

۴. مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده

۵. راهنمای خانواده و ازدواج

۳) در خصوص سایر مجوزهای وزارت ورزش و جوانان که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

د) ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار

کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوز، مکلفند مدارک مربوط به احراز هویت اشخاص حقیقی شامل شناسنامه، کارت ملی و عکس (اعم از اصل و تصویر) را از مدارک مورد نیاز صدور مجوز حذف نموده و با اتصال الکترونیکی به درگاه ملی مجوزها و سامانه‌های احراز هویت موجود، مدارک مذکور را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up