سایر مصوبات دهه سوم تیر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/04/21 لغایت 1400/04/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات جلسه بیست و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور      

مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور     

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

 

 

 

مصوبات جلسه بیست و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22234 -27/04/1400

شماره 200/62013 -۱۴۰۰/۴/۱۹

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ ۱ وزارت آموزش‌وپرورش: سرویس‌های کدپستی و شرح نشانی و GNAF از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۲ ـ ۱ سازمان تأمین اجتماعی: سرویس چاپار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۳ ـ ۱ وزارت نیرو: سرویس استعلام اصالت گواهی سو پیشینه از قوه قضاییه، سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۴ ـ ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: سرویس‌های بدهی مالیاتی و گواهی ماده ‌۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی، سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقوقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، صدیق اصالت اسناد رسمی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۵ ـ ۱ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: سرویس‌های متوفیان و مکان اقامت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۲ ـ با توجه به درخواست نهاد ریاست جمهوری در خصوص بروز رسانی سرویس‌های سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک) برای سرویس‌های پیوست و ارائه گزارش سرویس‌های مورد درخواست تائید و مقرر شد تا برای بروز رسانی اقلام اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های اجرایی داده و اطلاعات موردنیاز سامانه پاک تأمین و بروز رسانی شود.

۳ ـ سازمان فناوری اطلاعات جزییات سرویس‌ها را بعد از تائید نهاد ریاست جمهوری به دبیرخانه اعلام تا به‌عنوان پیوست مصوبات کارگروه درج شود.

۴ ـ با توجه به اقدامات کارگروه زیرساخت داده سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا و طرح موضوع دریافت داده‌ها به‌صورت حجمی برای سرشماری و نبود ضوابط در خصوص انتقال داده بین دستگاه‌های اجرایی مقرر شد تا کارگروه نسبت به تدوین ضوابطی برای این نوع خاص از تبادل اطلاعات تهیه نماید.

 

مصوبه شماره دو

حسب درخواست‌های سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص شناسایی اموال و دارایی متهمین و متخلفین پرونده‌های تعزیرات حکومتی از پایگاه‌های اطلاعات‌پایه ذی‌ربط مقرر شد:

۱. سازمان ثبت‌اسناد و املاک موافقت اصولی با تبادل اطلاعات با تعزیرات داشته و به جهت مشابهت همان سرویس ارائه‌شده به قضات قوه قضاییه برای استفاده قضات سازمان تعزیرات حکومتی تائید شد.

۲. برای شناسایی اموال در پایگاه املاک و اسناد کشور نیز ازآنجاکه در حال حاضر سرویس برخط اعلام اموال یک شخص با پوشش کلیه اسناد مالکیت دایر و میسر نیست. مقرر شد سازمان ثبت‌اسناد و املاک برای اسناد تک‌برگ یک سرویس جدید که ورودی (شماره ملی شخص حقیقی یا شناسه یکتای شخص حقوقی) و خروجی (بلی یا خیر) ایجاد نماید. پاسخ بله به معنی وجود ملک یا املاک در تملک شخص بوده و پاسخ خیر به معنی عدم تملک ملک یا املاک در زمان استعلام است. برای اسناد دفترچه‌ای مقرر شد تا سازمان ثبت‌اسناد و املاک طرح پیشنهادی خود را به کارگروه ارائه نماید.

۳. برای اجرای احکام صادره سازمان تعزیرات در نظام بانکی مقرر شد بااتصال سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه سرآمد در بانک مرکزی احکام صادره اجرایی شود.

۴. با توجه به ایجاد سرویس موردنیاز سازمان تعزیرات توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه و نظر اکثریت اعضا مقرر شد تا بانک مرکزی همان سرویس استعلام شماره شبای حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد.

۵. برای شناسایی دارایی سهام در بورس مقرر شد تا ۱ ـ سرویس استعلام کد بورسی ۲ ـ استعلام وجود دارایی ۳ ـ توقیف دارایی به‌اندازه مبلغ جریمه با ورودی کد پرونده و شماره ملی و مبلغ جریمه توسط شرکت سپرده‌گذاری اوراق‌بهادار در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.

۶. برای شناسایی مالکین خودرو در پایگاه اطلاعات‌پایه مقرر شد:

۱ ـ ۶ سرویس استعلام از پایگاه وسایل نقلیه موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۷ (بند ۴ ـ ۱) برای شناسایی خودروهای تحت تملک متهم پرونده در اختیار سازمان تعزیرات قرار گیرد.

۲ ـ ۶ برای شناسایی مالک خودروهای توقیفی در پرونده‌های تعزیرات پایگاه اطلاعات‌پایه وسایل نقلیه سرویسی با ورودی (شماره پرونده، کد ملی متهم و پلاک خودرو) و در خروجی (بله یا خیر و کد ملی) ارائه نماید. پاسخ بلی به معنی انطباق کد ملی با شماره خودرو و پاسخ خیر به معنی عدم تطابق کد ملی ورودی با پلاک بوده و کد ملی مالک خودرو در خروجی برگشت داده می‌شود.

 

مصوبه شماره سه

در اجرای بند (۹) و بند (۷) تبصره ‌‌۸ ماده ‌۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۹) و بند ۳ ماده ‌۲ مصوبه جلسه ۲۱ کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص ارائه معماری و مدل هم‌زمانی تبادل داده این دو پایگاه برای ارائه خدمت مکان اقامت اشخاص حقیقی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌نفع (وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌احوال کشور) اصول حاکم بر معماری و مدل به شرح زیر مورد تائید و به تصویب اعضای کارگروه رسید:

۱ ـ فرایند و اکوسیستم مکان اقامت اشخاص حقیقی به سه بخش: ۱ ـ قواعد به‌روزرسانی مکان اقامت ۲ ـ پایگاه ملی اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و ارائه سرویس مکان اقامت به مشمولین ۳ ـ خدمات مبتنی بر مکان اقامت اشخاص (بند ۷ تبصره ‌‌۸) تفکیک شد.

۲ ـ برای انجام بخش قواعد به‌روزسانی مکان اقامت، با توجه به لزوم تقدم تعیین ملک و کدپستی آن قبل از تعیین محل اقامت در تغییر مکان اشخاص حقیقی و سپس استعلامات مبتنی بر آن، در اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱ کارگروه تعامل‌پذیری وزارت راه و شهرسازی مکلف است با دریافت اطلاعات مکان اقامت اصلی اشخاص یا تغییر آن نسبت به ثبت هم‌زمان کدپستی محل اقامت اظهارشده در سامانه املاک و اسکان و پایگاه اطلاعات‌پایه مستقر در سازمان ثبت‌احوال اقدام نماید.

توضیح ـ در زمان اظهار محل اقامت یک خانوار یا تغییر آن محل اقامت اصلی اعضای خانوار بروز رسانی شده و هم‌زمان به ترتیب فوق در پایگاه مکان اقامت مستقر در سازمان ثبت‌احوال ارسال و ثبت می‌شود.

۳ ـ اطلاعات ارسالی به پایگاه مکان اقامت مستقر در سازمان ثبت‌احوال شامل کد ملی شخص و کدپستی محل اقامت و تاریخ اظهار و تاریخ شروع اقامت است.

۴ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است اطلاعات دریافتی محل اقامت اشخاص را حداکثر از ساعت صفر روز کاری بعد در سرویس مکان اقامت (موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه ۲ کارگروه) در مرکز ملی تبادل اطلاعات به کلیه دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده مشمول بند (۷) تبصره ‌‌(۸) ماده ‌۱۶۹ مکرر ارائه نماید. نحوه دریافت سرویس توسط دستگاه‌های اجرای مطابق با ماده ‌۵ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲ کارگروه است.

۵ ـ با توجه به اعلام وزارت راه و شهرسازی در خصوص شروع مهلت دوماهه خوداظهاری اشخاص و الزامی شدن بند ۷ تبصره ‌‌۸ ماده ‌۱۶۹ مکرر برای ارائه خدمات وابسته به مکان اقامت توسط دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، مقرر شد تا زمان تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و پوشش مکفی مکان اقامت اصلی اشخاص حقیقی در این سامانه، استعلام مکان اقامت در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای مدت شش ماه از زمان لازم‌الاجراشدن (۱۴۰۱/۰۳/۱۹) صدر بند ۷ تبصره ‌‌۸ ماده ‌۱۶۹ مکرر، با استفاده از سرویس مکان اقامت موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه ۲ کارگروه تعامل‌پذیری (استعلام از پایگاه اطلاعات‌پایه مکان اقامت اشخاص حقیقی مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور) انجام شود.

۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول بند ۷ تبصره ‌‌۸ ماده ‌۱۶۹ مکرر برای ارائه خدمات موضوع بند ۷ تبصره ‌‌۸ ماده ‌۱۶۹ مکرر مکلف‌اند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ با استعلام سرویس مکان اقامت ارائه‌شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ارائه خدمات خود به خدمت‌گیرندگان خود اقدام نمایند.

۷ ـ تغییر چگونگی ارائه سرویس مکان اقامت در مرکز ملی تبادل اطلاعات بعد از مدت شش ماه منوط به اعلام پوشش مکفی مکان اقامت اشخاص در سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی و اتخاذ تصمیم توسط کارگروه است.

۸ ـ دسته‌بندی اولیه خدمات مشمول بند ۷ تبصره ‌‌۸ به سه دسته (۱ ـ شروع خدمت مانند افتتاح حساب ۲ ـ تحویل دادنی‌ها مانند مدارک، گذرنامه، گواهینامه ۳ ـ سایر دسته‌ها) تفکیک و مقرر شد جزییات هر دسته تا جلسه بعدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هیأت مقررات‌زدایی و سازمان اداری و استخدامی تدوین و به کارگروه ارائه شود.

 

مصوبه شماره چهار

حسب درخواست بانک مرکزی در خصوص سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) برای ترهین وثایق در اجرای آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری از سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه و مباحث کارشناسی مطروحه مقرر شد:

۱ ـ سرویس استعلام وکالت‌نامه توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک با ورودی شناسه سند/ کد ملی ظرف یک ماه برای بانک مرکزی در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر خواهد شد.

۲ ـ سرویس مکاتبات الکترونیکی اسناد رسمی توسط سازمان اسناد و املاک کشور در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود و دسترسی لازم برای بانک مرکزی مهیا شود. اتصال بانک مرکزی به سامانه مذکور و اقلام اطلاعاتی لازم برای انجام تکالیف مندرج در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری تنظیم و به جلسه بعدی کارگروه ارائه شود.

۳ ـ سامانه سمات ابتدا با استفاده از استعلام تطبیق اصالت اسناد وضعیت فعلی (بازداشت یا در رهن بودن) آزاد بودن سند را مطلع و در صورت عدم منع قانونی برای ترهین در یک سرویس با یک شناسه مشخص درخواست اقدام برای تنظیم سند ترهین را به سازمان ثبت‌اسناد اعلام نماید.

۴ ـ فرایند تنظیم سند برابر با ضوابط و مقررات قانون ثبت‌اسناد و املاک طی شده و سند ترهین صادر شود. در این مرحله سازمان سند اسناد در یک سرویس برگشتی شناسه سند برای اصالت‌سنجی سند همراه با شناسه سامانه سمات را به سامانه سمات ارائه نماید. سامانه سمات نیز محتوای سند را با استفاده از سرویس اصالت‌سنجی سند دریافت می‌نماید.

۵ ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه در اجرای مواد ۴۲ و ۴۱ آیین‌نامه بر اساس زمان‌بندی توافق شده، استعلام مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق‌بهادار را به بانک مرکزی ارائه نماید.

۶ ـ جزییات سرویس‌ها و اقلام اطلاعات و زمان‌بندی با هماهنگی دبیرخانه نهایی (ظرف یک هفته) و به‌عنوان پیوست مصوبه ضمیمه شود.

 

 

مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22234 -27/04/1400

شماره 200/62383 -۱۴۰۰/۴/۲۰

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوبه شماره یک

۱ ـ در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ ۱ بانک توسعه تعاون: سرویس فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور و سرویس کدپستی و GNAF از شرکت ملی پست

۲ ـ ۱ کمیته امداد امام خمینی: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور و سرویس بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور

۳ ـ ۱ شرکت ملی پست: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور

۲ ـ برقراری سرویس استعلام کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برای وزارت صنعت معدن و تجارت تائید شد

۳ ـ پیرو مصوبه جلسه ۱۵ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بهره‌برداری از پایگاه اطلاعات تحصیلی و درخواست‌های واصله از وزارت نیرو، وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص انجام الکترونیکی استعلام مدرک تحصیلی دانشگاهی از پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبه شماره دو

حسب درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای استعلام‌های مربوط به تغییرات احکام کارگزینی یا قراردادهای کارکنان دارای شناسه در سامانه کارمند ایران برای دسترسی به استعلامات مدرک تحصیلی کارکنان و همچنین صحت سنجی مربوط به برقراری حق اولاد و عایله‌مندی ازیک‌طرف و به‌منظور استفاده بهینه از امکانات و سامانه‌های کارمند ایران ایجادشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین بهره‌وری مناسب از زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود با رعایت قانون بودجه مقرر شد:

۱. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نسبت به برقراری استعلام مدرک تحصیلی (ورودی کد رهگیری و کد ملی) برای سامانه کارمند ایران اقدام نماید و واحدهای منابع انسانی کلیه دستگاه‌های مشمول با دریافت تأییدیه صحت مدرک تحصیلی در سامانه کارمند ایران نسبت به اصلاح قرارداد یا احکام کارگزینی با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نمایند.

توضیح‌ـ مقرر شد موضوع مدت اعتبار کد رهگیری صادره در پایگاه مدرک تحصیلی توسط دبیرخانه بررسی شود.

۲. سازمان ثبت‌احوال نسبت به ارائه سرویس ابویت/نوزادان به سازمان اداری و استخدامی اقدام نماید و واحدهای منابع انسانی کلیه دستگاه‌های مشمول برای دریافت تأییدیه تولد فرزند حسب مورد در سامانه‌های کارمند ایران نسبت به اصلاح قرارداد یا احکام کارگزینی با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نمایند.

۳. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است تراکنش استعلامات مربوط به این مصوبه را به‌عنوان اسناد الکترونیکی مثبتِ در سامانه خود نگهداری و در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی در اختیار دستگاه مربوط قرار دهد.

۴. با کلیات ارائه استعلام مربوط به برقراری عایله‌مندی کارکنان دولت موافقت و مقرر شد در خصوص اقلام اطلاعاتی ورودی و خروجی سرویس ظرف مدت یک هفته توسط سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه نهایی و ضمیمه مصوبه می‌شود.

توضیح ۱ ـ پیشنهاد می‌شود برای اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان توسط سامانه کارمند ایران به کارکنان پیامک ارسال شود.

توضیح ۲‌ـ با توجه به امکانات استعلامی و پایگاه‌های اطلاعات‌پایه در کشور و همچنین وظایف و اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی برای اصلاح فرایندهای اداری پیشنهاد شد تا سازمان مذکور نسبت به بهبود فرایند اعمال مدرک تحصیلی و همچنین برقراری حق اولاد و عایله‌مندی کارکنان دولت و حذف کاغذ در این فرایندها اقدام لازم به عمل آورد.

 

مصوبه شماره سه

حسب درخواست‌های سازمان بنادر و دریانوردی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شد:

۱ ـ سرویس محلی توزین فی‌مابین بنادر و گمرک با ایجاد سرویس محلی توزین بین گمرک مستقر در هر بندر تائید شد. جزییات سرویس و اقلام اطلاعاتی با هماهنگی دبیرخانه ظرف مدت حداکثر یک ماه با مشارکت گمرک و سازمان بنادر نهایی و به‌عنوان پیوست مصوبه ضمیمه شود.

۲ ـ سرویس مبلغ بدهی و تعداد تخلفات اشخاص ظرف مدت سه هفته ایجاد و در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گیرد اقلام اطلاعاتی ورودی (شناسه یکتا یا کد ملی) و خروجی (مبلغ بدهی گمرکی، تعداد تخلف گمرکی، مبلغ تخلف گمرکی)

 

 

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22234 -27/04/1400

شماره 2440/1/9/32 -۱۴۰۰/۴/۱۷

از: ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت عملیات

به: معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ـ جناب آقای دکتر جهانگیری

موضوع: دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

۱ ـ براساس تبصره ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، دستوالعمل نحوه تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل ن. م می‌رسد.

۲ ـ به استناد ماده ‌۲۰ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۹۶/۱۲/۱۴ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی)، اصلاحات پیشنهادی هیأت محترم وزیران در خصوص دستورالعمل یادشده بالا در چند جلسه کارشناسی بررسی و مواردی که با قانون اساسی ج.ا. ایران، تدابیر معظم‌له و قوانین مربوط مغایرت نداشت، اصلاح گردید.

۳ ـ مسائل امنیتی به وجود آمده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده تغییر نوع تهدیدها از سوی معاندین نظام می‌باشد که بیش‌ازپیش ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات دستگاه‌های اجرایی احساس می‌شود. از طرفی در زمان بحران، نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی باید به وظایف ذاتی خود که حفظ امنیت جامعه است بپردازند، لذا تسریع در تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید است.

۴ ـ با توجه به مطالب پیش‌گفته و ضرورت امر، خواهشمند است دستور فرمایید، در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی) و قانون، نسبت به اجرای دستورالعمل یادشده بالا (تصویب پیوست)، اقدام لازم را به عمل آورند.

سرلشکر پاسدار محمد باقری ـ رئیس ستاد کل ن.م

 

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

مقدمه:

در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام، به منظور ساماندهی یگان‌های مسلح دستگاه‌های کشوری در سلسله‌مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه‌ها به آن‌ها، دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های کشوری توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسید.

دستورالعمل مذکور مبنای اجرای ماده ‌۱۷۹ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ‌۱۲۹ قانون برنامه چهارم و همچنین ماده ‌۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار گرفت و به مرحله اجرا در آمد.

با توجه به ضرورت امر، تجارب مفید به دست آمده و رضایتمندی رؤسای سازمان‌ها از تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده ‌۳۵ مربوط به تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی) در جلسه علنی روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و مجلس شورای اسلامی نیز آن را طی نامه شماره 96683/32 مورخ ۹۵/۱۲/۱ برای اجرا به رئیس‌جمهور محترم ابلاغ نمود.

در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، ماده ‌۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های اجرایی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای قوانین مربوط در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی با اخذ نظر هیأت محترم وزیران تدوین گردیده است.

فصل یکم ـ کلیات:

ماده ۱ ـ هدف: توسعه، ارتقاء و تحکیم امنیت جامعه و ساماندهی یگان‌های مسلح دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط نیروی انتظامی، واگذاری تأمین امنیت و حفاظت از دستگاه‌های اجرایی و بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی نیروی انتظامی به آن‌ها.

ماده ۲ ـ منظور: حفاظت مسلحانه از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت‌های موضوعی ـ تخصصی دستگاه‌های اجرایی.

ماده ۳ ـ تعاریف:

۱ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: شامل؛ ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

۲ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ‌۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال ۱۳۸۶، (کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.)

۳ ـ یگان حفاظت: تشکیلاتی حفاظتی ـ انتظامی، با سلسله‌مراتب خاص و سازمان‌دهی و فرماندهی متمرکز است، که برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه‌های اجرایی، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه تشکیل و از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح بوده و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله، در حوزه استحفاظی خود، ایفای نقش می‌نمایند.

۴ ـ مأمور به خدمت: وضعیت کارکنانی است که برابر ضوابط و مقررات، از نیروهای مسلح برای مدت‌زمان مشخص به یکی از دستگاه‌های اجرایی مأمور می‌گردند که مدت‌زمان آن قابل تمدید می‌باشد.

۵ ـ کنترل عملیاتی: اعمال فرماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های مأموریتی براساس خط‌مشی‌های ابلاغی و اهداف تعیین‌شده، که از طریق اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل سازمان‌دهی و به‌کارگیری فرماندهی‌ها و کارکنان در اختیار، در راستای تحقق مأموریت صورت می‌پذیرد.

۶ ـ وضعیت غیرعادی (انتظامی): براساس تعاریف مصوب شورای‌عالی امنیت ملی می‌باشد.

۷ ـ وضعیت بحرانی (امنیتی): براساس تعاریف مصوب شورای‌عالی امنیت ملی می‌باشد.

ماده ‌۴ ـ اختصارات:

۱ ـ نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ شعام: شورای‌عالی امنیت ملی

۴ ـ شاک: شورای امنیت کشور

۵ ـ ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ یگان: یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی

۷ ـ حوزه استحفاظی: حوزه و محدوده مأموریت و مسئولیت یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی

ماده ‌۵ ـ مستندات:

۱ ـ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های کشوری طی گردشکار شماره ۶۷۷۱۵ تاریخ ۷۹/۲/۱۸ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید؛ معظم‌له در تاریخ ۷۹/۴/۵ ضمن تصویب دستورالعمل مذکور، در خصوص انتصاب فرمانده هان یگان‌های حفاظت (بند ۵/۶ دستورالعمل مذکور)، موافقت ستاد کل را به‌عنوان شرط انتصاب مورد تأکید قرار دادند و مقرر فرمودند: با یک اصلاح در بند ۵/۶ (بعد از فرمانده ناجا “پس از موافقت ستاد کل” نصب می‌شوند، اضافه شود.)

۲ ـ شیوه‌نامه واگذاری سلاح و مهمات به واجا و سایر دستگاه‌های اجرایی طی نامه شماره 2370/3/726/67 تاریخ ۹۸/۸/۶ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید؛ معظم‌له در تاریخ ۹۸/۸/۲۹ در خصوص غیرقانونی بودن تشکیل یگان مسلح (یگان حفاظت) در حراست دستگاه‌های اجرایی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه و مرکز صیانت و حفاظت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ مقرر فرمودند: یگان باید منحل شود مگر با مجوز قانونی.

۳ ـ ماده ‌۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان‌ها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره: دستورالعمل نحوه تشکیل یگان‌های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

فصل دوم ـ ضوابط تشکیل و پشتیبانی یگان:

ماده ‌۶ ـ مراحل تشکیل و تبیین مأموریت:

۱ ـ دستگاه اجرایی که به لحاظ اهمیت، گستردگی یا ویژگی خاص، ضرورت حفاظت مسلحانه از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت‌های موضوعی ـ تخصصی آن‌ها، براساس قوانین، پس از تأیید شاک، درخواست تشکیل یگان می‌نمایند، مکلفند برابر این دستورالعمل نسبت به تشکیل یگان اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ مجوز تشکیل یگان، پس از انجام مراحل مندرج در این ماده، توسط ستاد کل صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، نافی وظایف ذاتی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی در حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ با توجه به مأموریت‌ و وظایف پلیس فرودگاه‌های کشور و پلیس راه‌آهن کشور، این یگان‌ها کماکان با وضع موجود به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

۲‌ـ دستگاه اجرایی موظفند؛ مأموریت، وظایف و ساختار کلی یگان را با همکاری وزارت کشور و ناجا تهیه و با امضاء بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، برای تصویب به ستاد کل ارسال نمایند.

۳ ـ ستاد کل پیشنهاد دستگاه اجرایی را بررسی نموده و در صورت موافقت، دستورالعمل اختصاصی تشکیل یگان مربوط را با همکاری دستگاه و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه و پس از تصویب، ابلاغ می‌نماید.

۴ ـ محدوده مأموریت و عمل یگان در هر دستگاه اجرایی در چهارچوب دستورالعمل اختصاصی مصوب ستاد کل خواهد بود که از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

۵ ـ یگان‌های موجود (گاردها یا عناوین مشابه) در دستگاه‌های اجرایی که مجوز ستاد کل را ندارند، مکلفند براساس این دستورالعمل، نسبت به تبدیل یگان مسلح خود به یگان حفاظت اقدام نمایند.

۶ ـ با تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، به منظور یکپارچگی و حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت حفاظت فیزیکی و کنترل ورود و خروج سلاح، مهمات و مواد ناریه برعهده یگان خواهد بود.

تبصره: سایر اقدام‌های کنترلی مرتبط با امور داخلی دستگاه از جمله؛ تأیید و کنترل ورود و خروج مراجعین به دستگاه‌ اجرایی، برابر ضوابط و مقررات و تدبیر بالاترین مقام دستگاه، انجام خواهد شد.

ماده ‌۷ ـ تابعیت و پشتیبانی یگان:

۱ ـ یگان‌ برابر ماده ‌۳۵ قانون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در تابعیت دستگاه اجرایی تشکیل و جزئی از ساختار و سازمان آن محسوب و مانند سایر بخش‌های مستقل و زیرمجموعه دستگاه متبوع، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره: مسئولیت اداره نیروهای مسلح براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف نیروهای مسلح می‌باشد و برابر قانون مذکور اداره یگان به بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذار شده است، لذا این مسئولیت قابل تفویض به فرد دیگری نمی‌باشد.

۲ ـ یگان در وضعیت‌های انتظامی و امنیتی، با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، با رعایت ضوابط شاک و سلسله‌مراتب فرماندهی، در حوزه استحفاظی خود، تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می‌گیرند.

تبصره: تشخیص وضعیت‌های انتظامی و امنیتی براساس دستورالعمل مصوب شعام، در استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می‌شود و در صورت تشخیص وضعیت امنیتی، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید، توسط رئیس شاک ابلاغ می‌گردد.

۳ ـ یگان می‌توانند برای انجام مأموریت و وظایف خود که ضرورت استفاده از سلاح و مهمات برای آن امور به تأیید شعام یا شاک رسیده‌اند، برابر قوانین و مقررات به‌کارگیری سلاح، از سلاح استفاده نمایند.

۴ ـ تابعیت یگان از دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مانع نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نخواهد بود و ناجا مکلف است بر یگان نظارت داشته باشد و گزارش‌های خود را به بالاترین مقام دستگاه متبوع، ستاد کل و سایر مبادی مربوط اعلام نماید.

۵ ـ کلیه امور پشتیبانی و هزینه‌های یگان اعم از اداری، مالی، استخدامی، آموزشی، عملیاتی، حفاظتی، انتظامی، تسلیحاتی، تجهیزاتی و سامانه‌های سازمانی، طبق ضوابط بودجه، برعهده دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد.

فصل سوم ـ ضوابط تشکیلاتی، اداری و استخدامی یگان:

ماده ‌۸ ـ ساختار و تشکیلات یگان:

۱ ـ ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان، با توجه به نیاز، ضوابط سازمان‌دهی ساختار دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی با در نظر گرفتن مجوزهای دستگاه و رعایت قوانین و مقررات و نیز براساس شاخص‌های مربوط از قبیل نوع مأموریت و وظایف، ویژگی منطقه عملیاتی موردنظر، کیفیت انجام فعالیت و گسترة حوزه استحفاظی، توسط دستگاه اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ناجا و وزارت کشور، برای تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می‌نماید.

۲ ـ جداول سلاح و مهمات سازمانی یگان برابر ضوابط نیروهای مسلح، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه و به تصویب فرمانده ناجا می‌رسد. سلاح و مهمات یگان پس از تأمین اعتبار از طرف دستگاه متبوع، توسط ناجا تأمین و تحویل یگان می‌گردد.

تبصره: جداول تجهیزات انتظامی و انفرادی موردنیاز یگان، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه می‌شود و تجهیزات مذکور پس از اخذ مجوز از ناجا، توسط دستگاه متبوع تأمین می‌گردد.

۳ ـ لباس کارکنان و علائم و نشان‌های یگان بایستی با لباس، علائم و نشان‌های مربوط به سازمان‌های نیروهای مسلح تفاوت داشته، به طوری که وجه تمایز آن‌ها برای همگان قابل تشخیص باشد.

۴ ـ کارکنان یگان (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) حق استفاده از عنوان درجات یا هم‌ترازی نشان‌های مربوط با درجات نیروهای مسلح را نداشته و پایه و گروه آن‌ها براساس ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور یا دستگاه متبوع تعیین خواهند شد.

۵ ـ لباس کارکنان و علائم و نشان‌های یگان پس از اخذ نظر دستگاه اجرایی، با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می‌رسد.

ماده ‌۹ ـ انتصاب فرماندهان یگان:

۱ ـ فرماندهان یگان‌ها از بین کارکنان ارشد انتظامی یا نظامی شاغل، با پیشنهاد ناجا و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا منصوب می‌شوند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیز می‌تواند عزل و خاتمه مأموریت فرمانده منصوب‌شده توسط ناجا را درخواست و پیگیری نماید.

تبصره: در صورتی که هماهنگی برای تعیین و انتصاب فرمانده یگان بیش از سه ماه به طول انجامد، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی، وزارت کشور و ناجا نسبت به تعیین یک نفر از کارکنان ارشد ناجا به عنوان سرپرست یگان اقدام و برای انتصاب به ناجا معرفی می‌شود. مدت سرپرستی حداکثر سه ماه خواهد بود و در این مدت ناجا با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه نسبت به معرفی و تعیین فرمانده اقدام می‌نماید. در صورت ادامه اختلاف، با حکمیت جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور ناجا و وزیر کشور، فرمانده یگان مشخص خواهد شد.

۲ ـ دستگاه اجرایی می‌تواند در خصوص جانشین و معاون انتظامی یگان، فرماندهان یگان‌های استانی و شهرستان‌های مهم، از کارکنان شاغل نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت، استفاده نماید.

۳ ـ با تشکیل یگان استانی، فرمانده آن از بین کارکنان شاغل نیروهای مسلح یا یگان، با پیشنهاد فرمانده یگان دستگاه مربوط و هماهنگی مدیر استانی تعیین و با حکم فرمانده یگان منصوب می‌شود.

تبصره ۱: کارکنانی که از نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت در یگان خدمت می‌نمایند تابع قوانین و مقررات استخدامی سازمان متبوع خود در نیروهای مسلح می‌باشند.

تبصره ۲: کلیه امکانات و تسهیلات سازمانی که در نیروهای مسلح به کارکنان تعلق می‌گیرد، می‌بایست به مأمورین به خدمت در یگان نیز از طریق سازمان متبوع در نیروهای مسلح، به آن‌ها تخصیص داده شود.

ماده ‌۱۰ ـ ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی کارکنان یگان:

۱ ـ تأمین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

۲ ـ کارکنان یگان، در صورت انطباق با ضوابط آیین‌نامه موضوع تبصره بند (الف) ماده ‌(۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حسب مورد مشمول آن می‌شوند.

۳ ـ رسیدگی به جرائم کارکنان یگان (به‌جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده و در صورتی که در راستای وظایف انتظامی، حفاظتی و به‌کارگیری سلاح و مهمات باشد، تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد.

فصل چهارم ـ ضوابط حفاظتی، انتظامی و آموزشی یگان:

ماده ‌۱۱ ـ ضوابط حفاظتی و انتظامی یگان:

۱ ـ خط‌مشی کلی انتظامی و حفاظتی یگان در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و با رعایت ویژگی‌های مأموریتی دستگاه اجرایی و تدابیر تخصصی بالاترین مقام آن دستگاه تنظیم و با تصویب رئیس شاک، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

۲ ـ امور مربوط به حفاظت کارکنان، اسناد و فناوری اطلاعات یگان، مطابق ضوابط و مقررات جاری دستگاه اجرایی می‌باشد.

۳ ـ تأیید صلاحیت فردی کارکنان یگان برای استخدام و امور اداری با عضویت‌های مختلف (به‌جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح)، برابر قوانین و مقررات جاری، برعهده مبادی ذی‌ربط دستگاه اجرایی می‌باشد.

۴ ـ تأیید صلاحیت کارکنان یگان برای به‌کارگیری سلاح و مهمات و امور مرتبط با آن، برعهده سازمان حفاظت اطلاعات ناجا می‌باشد.

۵ ـ تأیید صلاحیت امنیتی و مکتبی کارکنان نیروهای مسلح مأمور به یگان، برابر قوانین و مقررات جاری، به عهده مبادی ذی‌ربط سازمان متبوع در نیروهای مسلح می‌باشد.

۶ ـ حکم مأموریت کارکنان یگان و کارکنان مأمور از نیروهای مسلح به یگان، برای انجام مأموریت‌های انتظامی، حفاظتی و اداری، توسط فرمانده یگان صادر خواهد شد.

ماده ‌۱۲ ـ ضوابط آموزشی یگان:

۱ ـ کلیه کارکنان یگان موظفند متناسب با شغل خود، آموزش‌های انتظامی، حفاظتی، تخصصی و توجیهی مرتبط با مأموریت و وظایف یگان را طی نمایند.

۲ ـ آموزش‌های انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت‌ها با ملاحظات خاص دستگاه اجرایی و اعلام کفایت آموزش، پس از تأمین اعتبار توسط دستگاه اجرایی، برعهده ناجا می‌باشد.

۳ ـ آموزش‌های تخصصی و توجیهی موردنیاز کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت‌های موضوعی ـ تخصصی و ملاحظات خاص دستگاه اجرایی، برعهده دستگاه متبوع می‌باشد.

۴ ـ آن دسته از کارکنان یگان که با هماهنگی دستگاه اجرایی، تحت نظر مراجع قضایی تعلیمات و آموزش‌های لازم را طی می‌کنند، پس از تحصیل کارت ویژه ضابطان قضایی، در حوزه استحفاظی و حدود وظایف خود، جزء ضابطان خاص قضایی محسوب می‌شوند.

فصل پنجم ـ دستورات هماهنگی:

ماده ۱۳ ـ نظارت عالی بر امور یگان در چهارچوب این دستورالعمل، برعهده ستاد کل می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ یگان‌هایی که تاکنون با مجوز ستاد کل تشکیل شده‌اند، مکلفند دستورالعمل مربوط را در انطباق با این ضوابط بازبینی و به تصویب ستاد کل برسانند.

ماده ۱۵ ـ دستگاه‌هایی که نیاز به یگان دارند، مکلفند برای تشکیل یگان حفاظت، براساس این دستورالعمل، اقدام نمایند.

ماده ۱۶ ـ فرمانده هان یگان، به منظور تسهیل در اجرای مأموریت و وظایف محوله، در چهارچوب این دستورالعمل، برابر تدابیر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با سایر بخش‌های دستگاه متبوع، همکاری و تعامل نمایند.

ماده ۱۷ ـ ناجا و سایر سازمان‌های نیروهای مسلح در محدوده مقدورات و مقررات خود از یگان، پشتیبانی عملیاتی می‌نمایند.

ماده ۱۸ ـ مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان با دستگاه اجرایی و همچنین حل‌وفصل هرگونه موارد اختلافی در خصوص یگان، در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد کل، وزارت کشور، ناجا، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت اطلاعات و نماینده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد که با مسئولیت ستاد کل تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹ ـ مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان با سازمان‌های لشکری، ستاد کل می‌باشد.

ماده ۲۰ ـ مرجع رفع ابهام‌ و اصلاح این دستورالعمل و دستورالعمل‌های اختصاصی تشکیل یگان دستگاه اجرایی، ستاد کل می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ به استناد ماده ‌۲۰ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه اجرایی مصوب ۹۶/۱۲/۱۴ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا و اصلاحات پیشنهادی هیأت محترم وزیران، منطبق با تدابیر معظم‌له و قوانین مربوط، این دستورالعمل در ۵ فصل، ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تصویب ستاد کل رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up