سایر مصوبات دهه سوم شهریور 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/06/21 لغایت 1400/06/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰         

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰      

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اقدام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22285 – 29/06/1400

شماره ۵۱۶۵۵/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳

1001 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه به موجب رأی قطعی ابلاغی رئیس محترم مجلس به شماره ۲۷۱۹/هـ ب مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۰ ناظر به تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶، متن مصوبه دولت از این حیث که مقید به قید «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» نبوده است، مغایر با قانون اعلام شد. و نظر به اینکه هیأت وزیران با صدور مصوبه اصلاحی به شماره ۱۷۱۷۵/ت ۲۳۱۹۵ هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۱ با گنجاندن عبارت مزبور در متن مصوبه درصدد رفع مغایرت برآمد، علی‌هذا، اقدام هیأت محترم وزیران به حذف این عبارت در متن مصوبه جدیدالصدور به شماره ۴۷۶۱۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ که ذیل بند «۱» مصوبه مزبور مصرّح به آن است از این حیث که احیاء مصوبه‌ای را به دنبال دارد که قبلاً به موجب رأی قطعی رئیس محترم مجلس، ملغی‌الاثر شده است، مغایر با تبصره «۴» ماده‌واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون… در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۰۲

شماره ۵۱۶۷۹/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۸۹۷۸/ت ۵۸۷۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹، موضوع: «پیش‌بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دولت باشد، مستلزم تأمین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. ثانیاً ـ طبق تبصره «۴» ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ «هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد مابه‌التفاوت پس از تصویب هیأت وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد….» و در این تبصره مجوزی برای تأمین بدهی شرکت‌های دولتی به صندوق مزبور از محل پیش‌بینی در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نشده است. بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر پیش‌بینی تأمین بدهی شرکت واگن پارس به صندوق مزبور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم تأمین بار مالی آن و مرتبط نبودن موضوع با حکم تبصره «۴» ماده (۷) قانون صدرالذکر که مستند هیأت محترم وزیران در صدور مصوبه می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۰۳

شماره ۵۱۶۹۳/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۸۹۶/ت ۵۹۰۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸، موضوع: «اختصاص اعتبار به استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، جزء «۳» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از این حیث که مصرّح به لزوم حضور «کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۰۴

شماره ۵۲۵۴۶ /هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۸۲۳۱/ت ۵۸۴۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸، موضوع: «مجوز تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ «به بانک مرکزی… ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را… تأمین نماید.» نظر به اینکه استفاده از حساب‌های دولتی نیازمند مجوز قانونی بوده و مجوز مذکور در ماده فوق، مربوط به «واردات کالا و خدمات» می‌باشد، مصوبه دولت مبنی بر تجویز استفاده از حساب فوق برای «صادرات خدمات فنی و مهندسی»، با نظر به تغییر دادن محل مصرف اعتبارات، چون موجب توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰

منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400

شماره 020/12424 -۱۴۰۰/۶/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون قیمت تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ و به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۸ تصویب نمود:

۱) قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
۱ گندم معمولی ۷۵۰۰۰ با (۴%) افت مفید و (۱%) غیرمفید
۲ گندم دوروم ۷۸۰۰۰ با (۴%) افت مفید و (۱%) غیرمفید
۳ جو ۳۴۰۰۰ با (۳%) افت مفید و (۲%) غیرمفید
۴ جو بدون پوشینه ۳۴۰۰۰
۵ گندم تریتیکاله ۳۴۰۰۰
۶ ذرت خوشه‌ای ۳۵۲۵۰
۷ ذرت دانه‌ای ۳۵۲۵۰ با (۳%) افت مفید و (۱%) غیرمفید
۸ چغندر بهاره٭ ۱۴۷۳۲ با عیار (۱۶%)
۹ چغندر پاییزه٭ ۱۴۲۲۱ با عیار (۱۵%)
۱۰ پنبه وش٭ ۱۵۴۶۳۸ وش (۲) سفید و مرغوب، بدون آفت‌زدگی و عاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخ و برگ (
۱۱ دانه سویا ۱۵۳۵۶۶ با (۲%) ناخالصی و (۱۲%) رطوبت
۱۲ آفتابگردان ۱۲۲۳۱۹ با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت
۱۳ کلزا ۱۵۰۰۰۰ با (۲%) ناخالصی و (۱۰%) رطوبت
۱۴ گلرنگ ۱۰۹۵۷۶ با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت
۱۵ عدس ۹۷۲۴۶ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۶ نخود ۸۹۸۳۸ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۷ لوبیاچیتی ۸۳۴۸۵ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۸ لوبیا سفید ۸۳۴۶۳ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۹ لوبیا قرمز ۷۹۷۹۱ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۲۰ برنج گروه یک (خزر، فجر، شیرودی و…) ۱۱۷۹۹۲ با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی (
۲۱ برنج گروه دو (گوهر، رش، عنبوری و …) ۱۰۳۵۸۶ با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی (
۲۲ برنج گروه سه (ندا، سپیدرود، کوهسار و …) ۸۴۵۷۹ با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی (
۲۳ سیب‌زمینی پاییزه ۱۲۰۱۵ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۴ سیب‌زمینی بهاره ۱۱۷۱۵ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۵ سیب‌زمینی طرح استمرار ۱۳۸۸۸ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۶ پیاز پاییزه ۸۰۱۲ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۷ پیاز بهاره ۷۷۹۴ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۸ پیاز طرح استمرار ۸۵۲۳ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی

 

٭ به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۰۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۷۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۵۰۰ ریال و چغندر پاییزه ۱۰۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود.

٭ ٭ قیمت ارقام مختلف پنبه وش و ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۱: قیمت ارقام مختلف برنج برحسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: خرید تضمینی برنج، منحصر به برنج‌های تولیدی در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود.

۲) میزان آفت سن گندم و جدول قیمت‌های دانه‌های روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین می‌شود.

۳) جدول خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ توسط وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

۴) در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده ۳۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۵) به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، رعایت کامل استانداردهای مربوطه ضروری است.

۶) انجام خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‌باشد.

۷) به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد.

۸) به منظور توسعه کشاورزی قراردادی و منافع فراوان حاصل از آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل شرایط توسعه کشت قراردادی بین تولیدکنندگان و شرکت‌های پشتیبان و صنایع مرتبط اقدام نماید.

۹) اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق کشت قراردادی نسبت به خرید دانه‌های روغنی به قیمت تضمینی اقدام می‌کنند از تخفیفات زیر برخوردارند:

 ـ برخورداری از تخفیف حقوق ورودی بیشتر نسبت به سایرین بر اساس ضرایبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام خواهد شد.

 ـ معافیت از شمول قیمت‌گذاری در فروش کالاهای جانبی حاصل از تولیدات کشت قراردادی.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰

منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400

شماره 020/12423 – ۱۴۰۰/۶/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون قیمت تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ و به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۸ تصویب نمود:

۱) قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل اعلام شد:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
۱ سیب ممتاز ۶۳۴۵۸
۲ سیب درجه یک ۵۱۶۶۱
۳ سیب درجه دو ۳۹۴۸۸
۴ سیب درجه سه ۱۴۶۰۸
۵ پرتقال درجه یک شمال ۴۰۳۴۳
۶ نارنگی درجه یک شمال ۳۴۹۰۹
۷ نارنگی رسمی شمال ۲۹۶۰۷
۸ پرتقال درجه یک جنوب ۴۸۷۸۹
۹ لیموشیرین درجه یک جنوب ۳۶۴۵۴
۱۰ لیموترش مرغوب جنوب ۵۰۳۸۰
۱۱ گریپ‌فروت توسرخ و سفید ۳۴۱۷۵
۱۲ انار درجه یک (وزن هر میوه سالم ۴۰۰ گرم) ۴۲۲۴۰
۱۳ انار درجه دو (وزن هر میوه سالم ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم) ۳۳۷۹۲
۱۴ انار درجه سه (۵ تا ۶ عدد در هر کیلو) ۱۵۶۴۵
۱۵ خرما ۹۲۰۰۰
۱۶ کشمش ۱۶۰۹۲۹
۱۷ انجیر خشک استهبان ۲۳۵۴۰۲
۱۸ برگه زردآلو آفتابی ۱۶۲۶۷۹
۱۹ برگه زردآلو کالیفرنی ۱۷۴۹۳۰

 

۲) بهره‌مندی از مزایای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات باغی از سال ۱۴۰۱ مشروط به موارد ذیل است:

۲ـ ۱) داشتن بیمه محصول

۲ـ ۲) رعایت حدمجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به منظور تولید محصولات سالم

۳) قیمت محصولات اساسی باغی مندرج در این مصوبه که درجه‌بندی آنها مشخص نشده، حداکثر قیمت برای محصول با درجه یک (بالاترین کیفیت) می‌باشد. در صورت نیاز به خرید، قیمت درجات مختلف در دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اقدام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان

منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400

شماره 020/12574 – ۱۴۰۰/۶/۱۶

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب کرد:

۱) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان در سال زراعی (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹) موضوع مصوبه شماره ۱۹۷۴۰/ت ۵۸۳۷۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت وزیران، از محل تسهیلات بانکی موضوع مصوبه شماره 020/5524 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و 020/10907 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ اقدام کند.

۲) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف است نسبت به تهیه و ارسال دستورالعمل اجرایی خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اقدام و از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ گردد.

۳) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی پرداخت نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up