پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی – چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه استاد دکتر محسن محبی

آغاز سخن

فصل اول: سرمایه گذار در حقوق سرمایه گذاری بین الملل

  • نقش حقوق بین الملل در تبیین مفهوم سرمایه گذار

۱-۱-۱) سرمایه گذار از منظر موازین عرفی حقوق بین الملل

۲-۱-۱) سرمایه گذار در حقوق معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

۱-۲-۱-۱) سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

۲-۲-۱-۱) سرمایه گذار در معاهدات چندجانبه سرمایه گذاری

  • معیارهاي شناسایی اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه گذار

۱-۲-۱) معیار تابعیت

۱-۱-۲-۱) تابعیت مضاعف

۲-۱-۲-۱) پیوسته بودن تابعیت

۳-۱-۲-۱) توافق بر تابعیت

۲-۲-۱) معیار اقامت

۱-۲-۲-۱) وضعیت حقوقی بیگانگان

۲-۲-۲-۱) استفاده از معیار اقامت دائم در معاهدات سرمایه گذاری

۳-۲-۲-۱) استفاده از معیار ترکیبی تابعیت و اقامت در معاهدات سرمایه گذاری

  • معیارهاي شناسایی اشخاص حقوقی به عنوان سرمایه گذار

۱-۳-۱) معیار ثبت و تشکیل

۲-۳-۱) معیار مرکز اصلی

۳-۳-۱) معیار کنترل

فصل دوم: آثار شناسایی اشخاص به عنوان سرمایه گذار و چالش هاي فراروي

۲-۱)اهمیت شناسایی به عنوان سرمایه گذار

۱-۱-۲) دسترسی به مراجع داوری بین المللی

۲-۱-۲) قرارگرفتن تحت شمول استانداردهای رفتاري

۳-۱-۱) بهره مندی از سایر مزایا و تضمین های مربوط به انتقال سرمایه

۱-۳-۱-۲) سلب مالکیت و ملی کردن

۲-۳-۱-۲) واگذاري و انتقال سرمایه خارجی توسط سرمایه گذار

۲-۲) امکان یا امتناع شناسایی برخی از کنشگران اقتصادي به عنوان سرمایه گذار

۱-۲-۲) شرکت های دولتی

۲-۲-۲) دارندگان اوراق بهادار

۱-۲-۲-۲)سهامداران

۲-۲-۲-۲) دارندگان سایر اوراق بهادار

۳-۲)چالش هاي نوین در رابطه حقوقی بین سرمایه گذار و دولت میزبان

۱-۳-۲) خرید معاهده و شرط انکار منافع

۲-۳-۲) رسیدگی موازی به اختلافات سرمایه گذار و دولت میزبان

مولف:

بهنام انصافی آذر

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، دوم

قیمت:

۴۳۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *