سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر

سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه مترجم

سلسله‌مراتب در حقوق بین‌ الملل: جایگاه حقوق بشر

 1. سابقه و هدف
 2. روش‌شناسی
 3. بررسی اجمالی فصل‌ها

تعارضات هنجاری و سلسله مراتب در حقوق بین‌ الملل: به سوی یک سیستم حقوقی عمودی  بین المللی

 1. مقدمه
 2. جامعه بین‌ المللی و سیستم ارزشی آن در حقوق بین‌ الملل

2-1. سیستم منشور ملل متحد و منفعت جمعی

2-1-1. جامعه بین المللی و اختیارات فصل هفتم

2-1-2. ماده 103 منشور ملل متحد

2-2. جامعه بین المللی در کلیت آن

2-2-1. تعهدات در قبال همه

2-2-2. هنجارهای آمره

 1. دامنه و نحوه کاربرد هنجارهای آمره

3-1. قواعد آمره و تعارضات در چارچوب حقوق معاهدات

3-2. قواعد آمره و تعارضات در چارچوب حقوق بین‌ الملل عرفی

3-3. فراسوی تعارض هنجاری کلاسیک: مسئولیت دولت

 1. دامنه هنجارهای سلسله مراتبی برتر

4-1. محدودیت در کارکرد خصیصه آمره

4-2. تعهدات مثبت و دامنه هنجارهای حقوق بشر

4-3. سیستم ارزشی بین‌ المللی و سرشت جامعه بین‌ المللی

 1. نتیجه‌گیری

تعارض میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست؛ آیا سلسله‌مراتبی موجود است؟

 1. مقدمه
 2. روش‌شناسی تفسیری قابل اعمال بر حقوق بشر
 3. تقدم حقوق بشر بر حفاظت از محیط زیست

1-3. رویه قضایی بین‌ المللی

3-2. قوانین و رویه قضایی داخلی

 1. تلفیق حق‌ های زیست‌ محیطی در حقوق بشر موجود، برای جلوگیری از بروز تعارض

4-1. رویه قضایی بین‌ المللی

4-2. رویه قضایی ملی

 1. حفاظت از محیط زیست مقدم بر حقوق بشر

5-1. رویه قضایی بین‌ المللی

5-2. رویه قضایی داخلی

 1. حفاظت از محیط زیست به عنوان یک حق به صراحت تضمین شده بشری

6-1. متون و رویه قضایی بین المللی

6-2. رویه قضایی داخلی

 1. نتیجه‌گیری

ارتباط میان حقوق بین‌ الملل تجارت و حقوق بین‌ الملل بشر

 1. مقدمه
 2. بن مایه نظری
 3. آزادسازی تجارت

3-1. تعارض هنجاری در برابر تعامل رژیم

3-2. قواعد آزادسازی تجارت در برابر مقررات حقوق بشر در سازمان جهانی تجارت

3-3. قواعد آزادسازی تجارت در برابر مقررات حقوق بشر در سطح منطقه‌ ای و ملّی

 1. آزادسازی خدمات و حقوق اقتصادی و اجتماعی

4-1. تعارض هنجاری در برابر تعامل رژیم

4-2. قواعد آزادسازی تجارت در برابر حقوق بشر در پرونده‌‌ های مطروحه در محاکم

4-3. قواعد تجارت خدمات در حمایت از هنجارهای حقوق بشری؟

 1. حقوق مالکیت فکری تجارت محور در برابر حقوق بشر

5-1. تعارض هنجاری در برابر تعامل رژیم

5-2. قواعد حمایت از مالکیت فکری در برابر قواعد حقوق بشر

 1. نتیجه‌ گیری

یافته‌های کمیسیون حقوق بین‌ الملل در رابطه با چندپارگی حقوق بین‌ الملل: معضلات ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌ الملل

الف) کلیات

ب) اصل “قاعده خاص مخصص قاعده عام است”

ج) رژیم‌های خاص (خود بسنده)

د) ماده 31 (3) (c) کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معادهدات

ﻫ)تعارض میان هنجارهای متوالی

و) سلسله‌مراتب در حقوق بین‌ الملل: قاعده آمره، تعهدات در قبال همه، ماده 103 منشور ملل متحد

سلسله ‌مراتب در برابر یکپارچه‌ سازی روشمند: تعارض میان الگوهای بین‌ المللی

 1. بازشناسی یک سلسله‌ مراتب هنجاری در رویه قضایی: تشریفات محض
 2. نقش (نا)‌مشروع محاکم در ایجاد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌ الملل
 3. موارد جایگزین سلسله مراتب: یکپارچه‌سازی روشمند به واسطه اجتناب از تعارض

فهرست منابع

 

مترجم:

سید حامد صفوی

 

نویسنده:

اریکا دی وت، جوری ویدمار (Erika De Wet and Jure Vidmar)

 

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

 

قیمت:

180.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …