خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / فروش اقساطی در حقوق بانکی

فروش اقساطی در حقوق بانکی

فروش اقساطی در حقوق بانکی ـ چاپ اول

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

مقدّمه

بخش اوّل: مفهوم و اقسام قراردادهای فروش اقساطی

فصل اوّل: مفهوم فروش اقساطی

مبحث اوّل: تعریف و تحلیل (تبیین) فروش اقساطی

مبحث دوم: نهادهای مشابه

فصل دوم: اقسام فروش اقساطی

مبحث اوّل: اقسام فروش اقساطی بر اساس نوع اموال

مبحث دوم: اقسام فروش اقساطی بر اساس روش اعطای تسهیلات

بخش دوم: تشکیل و اجرای فروش اقساطی

فصل اوّل: تشکیل فروش اقساطی

مبحث اوّل: شرایط تشکیل فروش اقساطی

مبحث دوم: مراحل تشکیل فروش اقساطی

فصل دوم: اجرای فروش اقساطی

مبحث اوّل: عناصر مرتبط با اجرا

مبحث دوم: تعهّدات

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم انجام تعهّدات

بخش سوم: مزایا، معایب و تحلیل اقتصادی فروش اقساطی

فصل اوّل: مزایای قرارداد فروش اقساطی

مبحث اوّل: مزایای فروش اقساطی برای اعتبارگیرندگان

مبحث دوم: مزایای فروش اقساطی برای اعتبار دهندگان

مبحث سوم: مزایای فروش اقساطی برای تولید کنندگان

مبحث چهارم: مزایای اجتماعی و اقتصادی فروش اقساطی

فصل دوم: ایرادات فروش اقساطی

مبحث اوّل: ربوی بودن

مبحث دوم: صورت سازی غیر واقعی

مبحث سوم: ثابت بودن نرخ سود دریافتی بانک و مشکلات ناشی از آن

مبحث چهارم: تحمیل شروط غیرمنصفانه به خریدار

مبحث پنجم: بالا بودن هزینه‌ها

۱- هزینه‌های ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و رتبه بندی اعتباری مشتریان

۲- هزینه‌های ثبتی (هزینه‌های مربوط به ثبت)

۳- هزینه‌های غیر مستقیم مربوط به تفویت فرصت

۴- هزینه‌های مربوط به بیمه

۵- هزینه‌های مربوط به مالیات

۶- هزینه‌های مربوط به اِعمال نظارت از جانب بانک

مبحث ششم: سایر ایرادها

فصل سوم: تحلیل اقتصادی قرارداد فروش اقساطی

مبحث اوّل: تأثیر اقتصادی قرارداد فروش اقساطی بر تولیدکنندگان

مبحث دوم: تأثیر اقتصادی فروش اقساطی بر خریداران

نتیجه‌گیری

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: دستور العمل اجرایی عقد مرابحه

پیوست شماره ۲: دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه

پیوست شماره ۳: دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهّدات سندیکایی

پیوست شماره ۴: آئین نامه نظام سنجش اعتبار

پیوست شماره ۵: آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

پیوست شماره ۶: نمونه قرارداد فروش اقساطی ۱

پیوست شماره ۷ : نمونه قرارداد فروش اقساطی ۲

پیوست شماره ۸: نمونه قرارداد فروش اقساطی ۳

پیوست شماره ۹: نمونه قرارداد فروش اقساطی ۴

منابع

مؤلفان:

عصمت گلشنی، سید مهدی حسینی مدرس

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۳، اول

قیمت:

۱۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *