فلسفه حقوق بين‌الملل ـ چاپ سوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. فلسفه حقوق بين‌الملل ـ چاپ سوم

فلسفه حقوق بين‌الملل ـ چاپ سوم

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه مترجم

تشكر و قدرداني نويسنده

 

1. امانوئل كانت و حقوق بين‌الملل

1. مقدمه

2. دولت ليبرال دموكراسي

3. حقوق بين‌الملل بر اساس آزادي و صلح: دلايل تجربي

4. حقوق بين‌الملل بر اساس آزادي و صلح: دلايل هنجاري

5. مسأله قدرت بين‌المللي و اجرا

6. ساختار رساله صلح پايدار

7. نتيجه و پيشنهاد: ضرورت اصلاح

 

2. حاكميت دولت و مداخله

1. دولت‌سالاري و چالش‌هاي آن

2. مقايسه دولت و فرد

3. تفسيرهاي تازه از دولت‌سالاري

3-1. حاكميت دولت پيامد آنارشي بين‌المللي است

3-2. حاكميت دولت ضامن انسجام جمعي (حق تعيين سرنوشت) است

3-3. حاكميت دولت و دولت‌سالاري مشروط

4. مشروعيت اعمال بين‌المللي دولت در رئاليسم سياسي

5. رئاليسم سياسي افراطي و رئاليسم سياسي معتدل

6. رئاليسم سودگرايانه، رئاليسم جمع‌گرايانه

7. نقد رئاليسم سياسي

8. مشروعيت اعمال بين‌المللي دولت در فلسفه سياسي كانت

9. مشروعيت حاكميت دولت

9-1. چه كسي مي‌تواند مداخله كند؟

9-2. چه موقع مداخله موجه و مجاز است؟

9-2-1. مداخله عليه دولت مشروع

9-2-2. مداخله عليه حكومت غيرمشروع

9-2-3. مداخله عليه دولت غيرمشروع

10. اصل ضرورت و تناسب، اصل رعايت ضوابط اخلاقي در مداخله

11. ملاحظاتي درباره ليبراليسم نو و روابط بين‌المللي

 

3. حقوق بين‌الملل، نظريه بازي و اخلاق

1. مقدمه

2. منافع ملي و نظريه بازي

3. ناكامي نظريه بازي در توضيح انتخاب اخلاقي

4. حقوق بين‌الملل و نظريه بازي

4-1. معاهده

4-2. عرف

5. اصل وفاي به عهد و اعتقاد حقوقي

6. رضايت غير اخلاقي و قاعده آمره

7. اشتباه مفهوم حكومت با مفهوم مردم

ضميمه فصل 3 : نمونه‌اي از وضعيت «معماي زنداني» در روابط بين‌المللي

4. نظريه رالز درباره حقوق بين‌الملل

1. مقدمه

2. خلاصه تئوري رالز درباره حقوق بين‌الملل

3. نقد رالز

3-1. ناديده گرفتن ليبراليسم

3-2. ناسازگاري با حقوق بين‌الملل بشر

4. مسأله جنگ

5. نتيجه

 

5 . حق تعيين سرنوشت، حقوق گروهي و حق جدايي‎طلبي

1. مقدمه

2. نارسايي در نظام حقوقي اصل تعيين سرنوشت

3. مفهوم حق گروهي

4. نظريه‌هاي مربوط به حق تعيين سرنوشت

4-1. ناسيوناليسم

4-2. جمع‌گرايي معتدل

4-3. حق به سرزمين

4-4. اراده‌گرايي محض

5. بي‌عدالتي: ملاك حقوق گروهي

5-1. نقض حقوق بشر و بي‌عدالتي سرزميني

5-2. باز توزيع تبعيض‌آميز

6. نتيجه

نمايه

 

مؤلف:

فرناندو تسون

مترجم:

دكتر محسن محبّي

 

تاریخ و نوبت چاپ: 

1394، چاپ سوم

 

قیمت:

500.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …