پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

فلسفه حقوق بين‌الملل ـ چاپ سوم

فلسفه حقوق بين‌الملل ـ چاپ سوم

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه مترجم

تشكر و قدرداني نويسنده

 

۱٫ امانوئل كانت و حقوق بين‌الملل

۱٫ مقدمه

۲٫ دولت ليبرال دموكراسي

۳٫ حقوق بين‌الملل بر اساس آزادي و صلح: دلايل تجربي

۴٫ حقوق بين‌الملل بر اساس آزادي و صلح: دلايل هنجاري

۵٫ مسأله قدرت بين‌المللي و اجرا

۶٫ ساختار رساله صلح پايدار

۷٫ نتيجه و پيشنهاد: ضرورت اصلاح

 

۲٫ حاكميت دولت و مداخله

۱٫ دولت‌سالاري و چالش‌هاي آن

۲٫ مقايسه دولت و فرد

۳٫ تفسيرهاي تازه از دولت‌سالاري

۳-۱٫ حاكميت دولت پيامد آنارشي بين‌المللي است

۳-۲٫ حاكميت دولت ضامن انسجام جمعي (حق تعيين سرنوشت) است

۳-۳٫ حاكميت دولت و دولت‌سالاري مشروط

۴٫ مشروعيت اعمال بين‌المللي دولت در رئاليسم سياسي

۵٫ رئاليسم سياسي افراطي و رئاليسم سياسي معتدل

۶٫ رئاليسم سودگرايانه، رئاليسم جمع‌گرايانه

۷٫ نقد رئاليسم سياسي

۸٫ مشروعيت اعمال بين‌المللي دولت در فلسفه سياسي كانت

۹٫ مشروعيت حاكميت دولت

۹-۱٫ چه كسي مي‌تواند مداخله كند؟

۹-۲٫ چه موقع مداخله موجه و مجاز است؟

۹-۲-۱٫ مداخله عليه دولت مشروع

۹-۲-۲٫ مداخله عليه حكومت غيرمشروع

۹-۲-۳٫ مداخله عليه دولت غيرمشروع

۱۰٫ اصل ضرورت و تناسب، اصل رعايت ضوابط اخلاقي در مداخله

۱۱٫ ملاحظاتي درباره ليبراليسم نو و روابط بين‌المللي

 

۳٫ حقوق بين‌الملل، نظريه بازي و اخلاق

۱٫ مقدمه

۲٫ منافع ملي و نظريه بازي

۳٫ ناكامي نظريه بازي در توضيح انتخاب اخلاقي

۴٫ حقوق بين‌الملل و نظريه بازي

۴-۱٫ معاهده

۴-۲٫ عرف

۵٫ اصل وفاي به عهد و اعتقاد حقوقي

۶٫ رضايت غير اخلاقي و قاعده آمره

۷٫ اشتباه مفهوم حكومت با مفهوم مردم

ضميمه فصل ۳ : نمونه‌اي از وضعيت «معماي زنداني» در روابط بين‌المللي

۴٫ نظريه رالز درباره حقوق بين‌الملل

۱٫ مقدمه

۲٫ خلاصه تئوري رالز درباره حقوق بين‌الملل

۳٫ نقد رالز

۳-۱٫ ناديده گرفتن ليبراليسم

۳-۲٫ ناسازگاري با حقوق بين‌الملل بشر

۴٫ مسأله جنگ

۵٫ نتيجه

 

۵ . حق تعيين سرنوشت، حقوق گروهي و حق جدايي‎طلبي

۱٫ مقدمه

۲٫ نارسايي در نظام حقوقي اصل تعيين سرنوشت

۳٫ مفهوم حق گروهي

۴٫ نظريه‌هاي مربوط به حق تعيين سرنوشت

۴-۱٫ ناسيوناليسم

۴-۲٫ جمع‌گرايي معتدل

۴-۳٫ حق به سرزمين

۴-۴٫ اراده‌گرايي محض

۵٫ بي‌عدالتي: ملاك حقوق گروهي

۵-۱٫ نقض حقوق بشر و بي‌عدالتي سرزميني

۵-۲٫ باز توزيع تبعيض‌آميز

۶٫ نتيجه

نمايه

 

مؤلف:

فرناندو تسون

مترجم:

دكتر محسن محبّي

 

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۴، چاپ سوم

 

قیمت:

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *