فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

خرید

فهرست مطالب:

درآمد

مبحث مقدماتی

یکم) فلسفه

مفهوم و قلمرو فلسفه

1- فلسفه تحلیلی

2- فلسفه قاره‌ای

دوم) فلسفه حقوق

1- فلسفه حقوق تحلیلی

2- فلسفه حقوق هنجاری

2-1- اخلاق‌ گرایی حقوقی

2-2- پدرسالاری حقوقی

2-3- در نظر گرفتن نتیجه فعل

3- نظریات انتقادی

سوم) فلسفه حقوق بین‌ الملل

مبحث یکم: پوزیتیویسم کلاسیک در برابر حقوق طبیعی سنتی

مبحث دوم: زمینه تاریخی و جغرافیایی نفوذ اندیشه‌ های پوزیتیویستی

در حقوق بین‌ الملل

مبحث سوم: مفهوم پوزیتیویسم

مبحث چهارم: صورت‌ های مختلف پوزیتیویسم

مبحث پنجم: شاکله‌ های پوزیتیویسم سنتی

1– دکترین اراده دولت

انتقاد وارده بر دکترین اراده دولت

2- دکترین رضایت

انتقاد وارده بر دکترین رضایت

3- دکترین خودمحدودسازی ارادی

انتقاد وارده بر خودمحدودسازی

مبحث ششم: مسامحه‌ ای پوزیتیویستی: غفلت از ورود به فلسفه حقوق بین‌ الملل

مبحث هفتم: نسبت میان پوزیتیویسم و فرمالیسم در حقوق بین‌ الملل

مبحث هشتم: نسبت میان پوزیتیویسم و رئالیسم

مبحث نهم: نسبت پوزیتیویسم و حداقل‌ گرایی اخلاقی

مبحث دهم: پوزیتیویسم حقوقی مدرن بین‌ المللی

مبحث یازدهم: منابع حقوق بین‌ الملل پوزیتیویستی

مبحث دوازدهم: سلسله مراتب هنجاری در پوزیتیویسم

مبحث سیزدهم: پوزیتیوییسم، پاسیفیسم و اقتصاد

مبحث چهاردهم: پوزیتیویسم و منافع ملی، عمومی و بین‌ المللی

مبحث پانزدهم: پوزیتیویسم و مشروعیت

مبحث شانزدهم: نظریه‌ پردازان پوزیتیویستی

1- اپنهایم (1919-1858)

2- آنزیلوتی (1950-1867)

3- آگو (1955-1907)

4- کلسن (1973-1881)

5- هارت (1992-1907)

نتیجه

نمایه موضوعی

نمایه اشخاص

فهرست منابع

مؤلف:

دکتر آرامش شهبازی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

350.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …