فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

خرید

فهرست مطالب:

درآمد

مبحث مقدماتی

یکم) فلسفه

مفهوم و قلمرو فلسفه

۱- فلسفه تحلیلی

۲- فلسفه قاره‌ای

دوم) فلسفه حقوق

۱- فلسفه حقوق تحلیلی

۲- فلسفه حقوق هنجاری

۲-۱- اخلاق‌ گرایی حقوقی

۲-۲- پدرسالاری حقوقی

۲-۳- در نظر گرفتن نتیجه فعل

۳- نظریات انتقادی

سوم) فلسفه حقوق بین‌ الملل

مبحث یکم: پوزیتیویسم کلاسیک در برابر حقوق طبیعی سنتی

مبحث دوم: زمینه تاریخی و جغرافیایی نفوذ اندیشه‌ های پوزیتیویستی

در حقوق بین‌ الملل

مبحث سوم: مفهوم پوزیتیویسم

مبحث چهارم: صورت‌ های مختلف پوزیتیویسم

مبحث پنجم: شاکله‌ های پوزیتیویسم سنتی

۱– دکترین اراده دولت

انتقاد وارده بر دکترین اراده دولت

۲- دکترین رضایت

انتقاد وارده بر دکترین رضایت

۳- دکترین خودمحدودسازی ارادی

انتقاد وارده بر خودمحدودسازی

مبحث ششم: مسامحه‌ ای پوزیتیویستی: غفلت از ورود به فلسفه حقوق بین‌ الملل

مبحث هفتم: نسبت میان پوزیتیویسم و فرمالیسم در حقوق بین‌ الملل

مبحث هشتم: نسبت میان پوزیتیویسم و رئالیسم

مبحث نهم: نسبت پوزیتیویسم و حداقل‌ گرایی اخلاقی

مبحث دهم: پوزیتیویسم حقوقی مدرن بین‌ المللی

مبحث یازدهم: منابع حقوق بین‌ الملل پوزیتیویستی

مبحث دوازدهم: سلسله مراتب هنجاری در پوزیتیویسم

مبحث سیزدهم: پوزیتیوییسم، پاسیفیسم و اقتصاد

مبحث چهاردهم: پوزیتیویسم و منافع ملی، عمومی و بین‌ المللی

مبحث پانزدهم: پوزیتیویسم و مشروعیت

مبحث شانزدهم: نظریه‌ پردازان پوزیتیویستی

۱- اپنهایم (۱۹۱۹-۱۸۵۸)

۲- آنزیلوتی (۱۹۵۰-۱۸۶۷)

۳- آگو (۱۹۵۵-۱۹۰۷)

۴- کلسن (۱۹۷۳-۱۸۸۱)

۵- هارت (۱۹۹۲-۱۹۰۷)

نتیجه

نمایه موضوعی

نمایه اشخاص

فهرست منابع

مؤلف:

دکتر آرامش شهبازی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۳۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *