قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل

قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل

 

خرید

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

دیباچه دکتر سید یاسر ضیایی

پیشگفتار مؤلف

فصل اول: مفهوم، ماهیت و گستره حاکمیت در فضای سایبر
مبحث اول: مفهوم و ماهیت فضای سایبر
گفتار اول: مفهوم فضای سایبر
گفتار دوم: ماهیت چالشی فضای سایبر
بند اول: فقدان مرزهای سنتی
بند دوم: ناشناختگی هویت کاربران
مبحث دوم: گستره حاکمیت در فضای سایبر
گفتار اول: مفهوم حاکمیت در فضای سایبر
بند اول: مفهوم وستفالیایی حاکمیت
گفتار دوم: نظریات مربوط به حاکمیت در فضای سایبر
بند اول: دکترین حاکمیت انحصاری
بند دوم: دکترین میراث مشترک بشریت

فصل دوم: شیوه قانون‌گذاری و حدود صلاحیت در فضای سایبر
مبحث اول: روش‌های قانون‌گذاری در فضای سایبر
گفتار اول: روش ملی
بند اول: اصل قانونی بودن جرم و مجازات
بند دوم: اصل حق بر محرمانگی
بند سوم: اصل آزادی بیان
گفتار دوم: روش بین‌المللی
بند اول: نمود روش بین‌المللی در فضای سایبر
بند دوم: رویکرد هندسه متغیر
گفتار سوم: روش خودانتظامی
بند اول: دیدگاه حامیان روش خودانتظامی
بند دوم: انتقادات وارده بر روش خودانتظامی
گفتار چهارم: روش مختلط
مبحث دوم: صلاحیت دولت در فضای سایبر
گفتار اول: صلاحیت‌های حقوقی
بند اول: صلاحیت قانون‌گذاری
بند دوم: صلاحیت قضایی
بند سوم: صلاحیت اجرایی
بند چهارم: تعارض صلاحیت
گفتار دوم: صلاحیت‌های حاکمیتی
بند اول: صلاحیت سرزمینی در فضای سایبر
بند دوم: صلاحیت شخصی در فضای سایبر
بند سوم: صلاحیت واقعی در فضای سایبر
بند چهارم: صلاحیت جهانی در فضای سایبر
بند پنجم: مبانی نوین صلاحیت در فضای سایبر
بند ششم: صلاحیت حاکمیتی در فضای سایبر در چارچوب قوانین ایران

فصل سوم: منابع حقوق بین‌الملل و رویه قانون‌گذاری در فضای سایبر
مبحث اول: منابع حقوق بین‌الملل
گفتار اول: معاهدات بین‌المللی
گفتار دوم: قطعنامه‌های بین‌المللی
بند اول: قطعنامه‌های سازمان ملل متحد
بند دوم: قطعنامه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات
بند سوم: قطعنامه‌های دیگر نهادهای بین‌المللی
گفتار سوم: عرف بین‌المللی
بند اول: رویکردهای عرفی در فضای سایبر
بند دوم: مناقشات
گفتار چهارم: حقوق نرم
بند اول: رویکردهای حقوق نرم در فضای سایبر
بند دوم: مناقشات
مبحث دوم: رویکرد کشورها در قانون‌گذاری فضای سایبر
گفتار اول: کشورهای اروپایی
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا
بند اول: قانون حفاظت کودکان از اینترنت
بند دوم: قانون میهن‌دوستی
بند سوم: قانون آزادی جهانی آنلاین
گفتار سوم: چین
گفتار چهارم: کشورهای اسلامی
گفتار پنجم: جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم: رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در قانون‌گذاری فضای سایبر
مبحث اول: رویه سازمان‌های غیرتخصصی در قانون‌گذاری فضای سایبر
گفتار اول: در بعد بین‌المللی
بند اول: سازمان ملل متحد
بند دوم: گروه هشت
بند سوم: آنسیترال
گفتار دوم: در بعد منطقه‌ای
بند اول: شورای اروپا
بند دوم: اتحادیه اروپا
بند سوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
بند چهارم: سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه
بند پنجم: کشورهای مشترک‌المنافع
بند ششم: اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس
بند هفتم: سازمان کشورهای آمریکایی
بند هشتم: سازمان کشورهای کارائیب
مبحث دوم: رویه سازمان‌های تخصصی در قانون‌گذاری فضای سایبر
گفتار اول: نهادهای فنی
بند اول: جامعه ‌اینترنتی (ISOC)
بند دوم: گروه معماری اینترنت (IAB)
بند سوم: گروه‌ هادی مهندسی اینترنت (IESG)
بند چهارم: گروه ویژه مهندسی اینترنت (IETF)
بند پنجم: سازمان اینترنتی انتصاب اسامی و کدهای رقمی (ICANN)
گفتار دوم: اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)
بند اول: مرحله اول اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۰۳ ژنو)
بند دوم: مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۰۵ تونس)
بند سوم: چشم‌انداز اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی
بند چهارم: سند اصلاحی مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
ضمیمه‌ها
(ضمیمه ۱: ساختار تنظیم‌کنندگان شبکه ‌اینترنت)
منابع

مؤلف: 

احسان شکیب نژاد

با دیباچه: 

دکتر سیدیاسر ضیایی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت:

۱۷۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *