قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
21/1/1379 (همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی تا آبان 1395)

 

خرید

 

گردآوری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

نوبت چاپ:

دوم

ویراست:

دوم

تاريخ چاپ:

1401

شمارگان:

1000

شابك:           

978-600-475-170-4

بهاء:

1.600.000 ریال

فهرست مطالب:

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 21/01/1379)
کتاب اول ـ در امور مدنی
کلیات
باب اول ـ در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
باب دوم ـ وکالت در دعاوی
باب سوم ـ دادرسی نخستین
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست
مبحث چهارم ـ پیوست‌های دادخواست
فصل دوم ـ بهای خواسته
فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست
مبحث دوم ـ ابلاغ
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
فصل چهارم ـ جلسه دادرسی
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
فصل ششم ـ امور اتفاقی
مبحث اول ـ تأمین خواسته
1ـ درخواست تأمین
2ـ اقسام تأمین
مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
مبحث پنجم ـ اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
فصل هفتم ـ تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تأمین دلیل
مبحث دوم ـ اظهارنامه
فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش
مبحث دوم ـ درخواست سازش
فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ کلیات
مبحث دوم ـ اقرار
مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی
ب ـ انکار و تردید
ج ـ ادعای جعلیت
د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
مبحث چهارم ـ گواهی
مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس
مبحث هفتم ـ سوگند
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
فصل یازدهم ـ رأی
مبحث اول ـ صدور و انشای رأی
مبحث دوم ـ ابلاغ رأی
مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی
مبحث چهارم ـ واخواهی
مبحث پنجم ـ تصحیح رأی
مبحث ششم ـ دادرسی فوری
باب چهارم ـ تجدیدنظر
فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
فصل دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر
فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر
فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی
فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
باب پنجم ـ فرجام‌خواهی
فصل اول ـ فرجام‌خواهی در امور مدنی
مبحث اول ـ فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
مبحث دوم ـ موارد نقض
مبحث سوم ـ ترتیب فرجام‌خواهی
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام‌خواهی
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
مبحث هفتم ـ فرجام تبعی
فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی
مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
باب هفتم ـ داوری
باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول ـ هزینه دادرسی
فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ خسارات
فصل سوم ـ مستثنیات دین
سایر مقررات
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 15/04/1373)
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
(مصوب 28/07/1381)
آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی (مصوب 09/11/1381)
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
(مصوب 28/12/1398)
آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین‌ماه 1379
(مصوب 20/09/1380)
آراء وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عالی کشور (از فروردین‌ماه 1380 تا فروردین‌ماه 1401)

 

 

خرید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …