خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

باب اول ـ‌ ‌تجار و معاملات تجارتي

باب دوم ـ ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول ـ دفاتر تجارتي

فصل دوم ـ دفتر ثبت تجاري

باب سوم ـ ‌شركت‌هاي تجارتي

فصل اول ـ در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجع به آنها

‌مبحث اول ـ ‌شركت‌هاي سهامي (مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴)

‌بخش ۱- تعريف و تشكيل شركت سهامي

‌بخش ۲- سهام

‌بخش ۳- تبديل سهام

‌بخش ۴- اوراق قرضه

‌بخش ۵- مجامع عمومي

‌بخش ۶- هیئت‌مدیره

‌بخش ۷- بازرسان

‌بخش ۸- تغييرات در سرمايه شركت

‌بخش ۹- انحلال و تصفيه

‌بخش ۱۰- حساب‌هاي شركت

‌بخش ۱۱- مقررات جزايي

‌بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامي

مبحث دوم ـ شرکت با مسئولیت محدود

مبحث سوم ـ‌ شرکت تضامنی

مبحث چهارم ـ‌ در شرکت مختلط غیرسهامی

مبحث پنجم ـ شرکت مختلط سهامی

مبحث ششم ـ شرکت نسبی

مبحث هفتم ـ‌ شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

فصل دوم ـ در مقررات راجع به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها

فصل سوم ـ در تصفیه امور شرکت‌ها

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه

باب چهارم ـ برات، فته‌طلب، چک

فصل اول ـ برات

مبحث اول ـ صورت برات

مبحث دوم ـ در قبول و نکول

مبحث سوم ـ در قبولی شخص ثالث

مبحث چهارم ـ در وعده برات

مبحث پنجم ـ ظهرنویسی

مبحث ششم ـ مسئوليت

مبحث هفتم ـ در پرداخت

مبحث هشتم ـ‌ تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

مبحث نهم ـ حقوق و وظایف دارنده برات

مبحث دهم ـ در اعتراض (پروتست)

مبحث یازدهم ـ برات رجوعی

مبحث دوازدهم ـ قوانین خارجی

فصل دوم ـ‌ در فته‌طلب

فصل سوم ـ‌ چک

فصل چهارم ـ در مرور زمان

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

باب ششم ـ دلالی

فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج

باب هفتم ـ حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)

باب هشتم ـ قرارداد حمل‌ونقل

باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ ضمانت

باب یازدهم ـ در ورشکستگی

فصل اول ـ‌ در کلیات

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

فصل سوم ـ در تعیین عضو ناظر

فصل چهارم ـ در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

فصل پنجم ـ‌ در مدیر تصفیه

فصل ششم ـ در وظایف مدیر تصفیه

مبحث اول ـ در کلیات

مبحث دوم ـ‌ در رفع توقیف و ترتیب صورت دارايی

مبحث سوم ـ‌ در فروش اموال و وصول مطالبات

مبحث چهارم ـ در اقدامات تأمینیه

مبحث پنجم ـ در تشخیص مطالبات طلبکارها

فصل هفتم ـ در قرارداد ارفاقی و تصفیه‌حساب تاجر ورشکسته

مبحث اول ـ‌ در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

مبحث دوم ـ در قرارداد ارفاقی

فقره اول ـ در ترتیب قرارداد ارفاقی

فقره دوم ـ در اثرات قرارداد ارفاقی

فقره سوم ـ در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

مبحث سوم ـ‌ در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

فصل هشتم ـ در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هریک از آنها

مبحث اول ـ‌ در طلبکارهايی که رهینه منقول دارند

مبحث دوم ـ‌ در طلبکارهايی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند.

فصل نهم ـ در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

فصل دهم ـ‌ در دعوای استرداد

فصل یازدهم ـ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

باب دوازدهم ـ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول ـ در ورشکستگی به تقصیر

فصل دوم ـ‌ در ورشکستگی به تقلب

فصل سوم ـ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

فصل چهارم ـ در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

باب سیزدهم ـ در اعاده اعتبار

باب چهاردهم ـ اسم تجارتی

باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی

فصل اول ـ اشخاص حقوقی

فصل دوم ـ حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

باب شانزدهم ـ مقررات نهايی

مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

۱- كليات

۲- تشكيل شركت

۳- مديرهاي شركت و وظايف آنها

۴- مفتشين شركت و وظايف آنها

۵- مجمع عمومي شركت

۶- در تبديل سهام

۷- بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن

۸- مقررات جزايي

۹- در انحلال شركت

تدوین کننده:

پژوهشکده حقوقي شهر دانش

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، ویرایش اول ـ چاپ دوم

قیمت:

۱۳۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *