قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فناوری

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فناوری

قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فناوری

 

خرید

 

توضیجات :

فهرست اجمالی مطالب

دیباچه

مقدمه

بخش اول: تحلیل مفاهیم بنیادین

فصل اول: مفاهیم و عناصر ساختاری موضوع

گفتار نخست: تعریف و بیان خاستگاه طرح بحث

گفتاردوم: انتقال فنّاوری در آیینه حقوق مالکیت‌های فکری

فصل دوم: کنترل و هدایت قراردادهای انتقال فنّاوری

گفتار نخست: رویکردهای تجاری محدودکننده در مبادلات فنّاوری

گفتار دوم: حقوق رقابت و سیاست داخلی کشورها در کنترل انتقال فنّاوری (کنترل‌های ملی)

گفتار سوم: کنترل قراردادهای انتقال فنّاوری در نظم حقوقی بین‌المللی (کنترل‌های بین‌المللی)

بخش دوم: انتقال فنّاوری در بستر قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای تجاری بین‌المللی

فصل اول: تبیین سرشت و ابعاد حقوقی قراردادهای انتقال فنّاوری

گفتار نخست: ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال فنّاوری

گفتار دوم: آیین تشکیل و مندرجات قراردادهای انتقال فنّاوری

فصل دوم: ترتیبات و گونه‌های قراردادی انتقال فنّاوری

گفتار نخست ـ قراردادهای فنّاوری محور

گفتار دوم: قراردادهای ساخت محور

دستاورد

فهرست منابع

پیوست‌ها

نمونه قراردادهای انتقال فنّاوری

نمایه

 

مؤلف:

دکتر مصطفی ماندگار

 

تاریخ و نوبت چاپ: 

1396، دوم

 

قیمت :

3000.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …