لایحه تجارت

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. لایحه تجارت

لایحه تجارت- چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب: 

كتاب اول تجارت و مقررات حاكم بر آن

باب اول ـ تاجر و قائم مقام تجارتي

فصل اول ـ دلالي

فصل دوم ـ حق‌ العمل كاري

فصل سوم ـ نمايندگي تجارتي

فصل چهارم ـ تصدي حمل و نقل

باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر

فصل اول ـ تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري

فصل دوم ـ ثبت نام تجارتي

باب سوم ـ مقررات متفرقه

کتاب دوم اشخاص حقوقی و شرکت‌ های تجارتی

باب اول ـ اشخاص حقوقي

باب دوم ـ شركت‌ هاي تجارتي

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ اقسام شركت‌ هاي تجارتي و احكام آنها

فصل سوم ـ مقررات تكميلي

كتاب سوم اسناد تجارتي

باب اول ـ برات

فصل اول ـ شرايط شكلي برات

فصل دوم ـ در قبول و نكول

فصل سوم ـ در قبول شخص ثالث

فصل چهارم ـ ظهرنويسي

فصل پنجم ـ ضمانت

فصل ششم ـ مسئوليت

فصل هفتم ـ پرداخت

فصل هشتم ـ مفقود شدن برات

فصل نهم ـ تأديه وجه برات به وسيله شخص ثالث

فصل دهم ـ حقوق و وظايف دارنده برات

فصل يازدهم ـ واخواست

فصل دوازهم ـ قوانين خارجي

باب دوم ـ سفته

باب سوم ـ چك

باب چهارم ـ ضمانتنامه مستقل

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

باب ششم ـ مقررات متفرقه

كتاب چهارم ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

باب اول ـ تقاضاي ورشكستگي

باب دوم ـ توقف

فصل اول ـ اعلام توقف

فصل دوم ـ اقدامات اوليه پس از اعلام توقف

فصل سوم ـ اداره‌كنندگان امور متوقف

فصل سوم ـ آثار اعلام توقف

فصل چهارم ـ اداره امور متوقف و تشخيص مطالبات

باب سوم ـ دعوت از بستانكاران براي تعيين تكليف تاجر متوقف

باب چهارم ـ قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

فصل اول ـ تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و ترتيب آن

فصل دوم ـ آثار قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

فصل سوم ـ فسخ يا بطلان قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

باب پنجم ـ اعلام ورشكستگي

فصل اول ـ شرايط اعلام ورشكستگي و اداره‌كنندگان امور ورشكسته

فصل دوم ـ آثار اعلام ورشكستگي

فصل سوم ـ تفريغ حساب و ختم عمليات ورشكستگي

باب ششم ـ مقررات خاص شركت‌هاي تجارتي

باب هفتم ـ طرق شكايت از آرای صادرشده در دعواي ورشكستگي

باب هشتم ـ اعاده اعتبار

باب نهم ـ ورشكستگي بين‌ المللي

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ دسترسي بستانكاران و نمايندگان خارجي به دادگاه هاي داخلي

فصل سوم ـ شناسايي رسيدگي خارجي

فصل چهارم ـ آثار شناسايي رسيدگي خارجي

فصل پنجم ـ همكاري‌هاي قضایي

فصل ششم ـ رسيدگي‌ هاي همزمان

باب دهم ـ جرایم و مجازاتها

فصل اول ـ ورشكستگي به تقصير

فصل دوم ـ ورشكستگي به تقلب

فصل سوم ـ جرایمي كه اشخاصي غير از تاجر در امر ورشكستگي مرتكب مي‌ شوند

باب يازدهم ـ اداره امور ورشكستگي

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ مقررات انتظامي

باب دوازدهم ـ ساير مقررات

كتاب پنجم مقررات نهایي

گردآورنده:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، دوم

قیمت:

140.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …